Volby do školské rady + jmenování nových členů

Jmenování členů školské rady z řad zákonných zástupců: Dne 16.2.2021 na základě paragrafu 167, bodu 5 školského zákona jmenoval ředitel školy členy školské rady z řad zákonných zástupců (viz přiložené oznámení). Oznámení o výsledku 2. kola voleb do školské rady z řad zákonných zástupců nezletilých žáků ze dne 12.2.2021: Volby do školské rady proběhly dne…

Informace k vydávání výpisu z vysvědčení za 1. pololetí

Na základě  Opatření obecné povahy  č.j. MSMT-46545/2020-1, o předávání vysvědčení nebo výpisu z vysvědčení za 1.pololeti školního roku 2020/2021 na základních školách, středních školách, konzervatořích a základních uměleckých školách se prodlužuje termín pro předání žákům až na dobu, kdy bude možná jejich osobní přítomnost na vyučování. Žáci 3.-9. třídy obdrží výpis z vysvědčení za 1.pololetí…

Informace k omezení provozu – uzavření základní školy od 14.10. – 1.11.2020

Od 14.10.2020  žáci 1.-9.třídy základní školy přecházejí na distanční způsob vzdělávání na základě vydaného mimořádného opatření . Od 14.10. – 23.10.2020 – distanční výuka (on-line i off-line) Od 24.10. – 1.11.2020 – podzimní prázdniny 1. Organizace distanční výuky: V horní liště do záložky pro rodiče přidána  NOVĚ distanční výuka, kde najdete informace a učivo v době…