Vyzvedávání obědů v době karantény

Informujeme, že pro žáky, kterým byla nařízena karanténa a účastní se distanční výuky (to znamená, že stravování je možné ve třídách, kde je více než 50% žáků   v karanténě, pro které vysíláme online, formou hybridní výuky nebo formou distanční výuky). Stravování ve školní jídelně probíhá za následujících hygienických  podmínek:  oběd si vyzvednou příbuzní, sousedé apod.,…

Třídní schůzky online – 16.11.2021

Vážení zákonní zástupci,vzhledem k epidemiologické situaci Vám sděluji, že třídní schůzky dne 16.11.2021 proběhnout v on-line formě následovně : 16,00 – 16,30 hodin s třídním učitelem 16,30 – 17,00 hodin individuální konzultace s ostatními vyučujícími Manuál „Jak se připojit“ (zde). Tento bude zaslán do MS Teams žáků a zveřejněn na stránkách školy. Vedení školy

Informace k testování 1. 11. 2021 a 8. 11.2021

S ohledem na současný negativní vývoj epidemické situace, významné meziregionální rozdíly a zvyšující se riziko přenosu viru SARS-CoV-2 mezi neočkovanými dětmi a mladistvými bylo v populaci dětí a žáků v regionech nejzasaženějších nákazou covid-19 přistoupeno k preventivnímu screeningovému testování (dále jen „preventivní testování“), a to v okresech, kde 7denní incidence dosahovala ke dni 23. 10.…

ŘEDITELSKÉ VOLNO VE DNECH 25.-26.10.2021

AKTUALITA, 21.10.2021 Na základě doporučení krajské epidemiologické komise a náměstka hejtmana kraje pro školství, ze dne 21.10.2021, uděluji ředitelské volno ve dnech 25. 10. a 26.10.2021. Žáci přecházejí do péče svých zákonných zástupců. Školní družina bude uzavřena. Obědy budou všem žákům-strávníkům automaticky odhlášeny. V dalších dnech, tj. 27.10. a 29.10.2021 jsou podzimní prázdniny. Mgr. Robert…

Sběr papíru ve školním roce 2021/2022

V letošním školním roce jsme se opětovně zapojili do SBĚRU PAPÍRU.  SBĚROVÉ DNY:   12. 10. – 22. 10. 2021   – papír možno vozit od 7 do 15:30 hod.  Upozornění:   Prosíme – papír nebalte do igelitu ani nedávejte do krabic – můžete svazovat do balíků nebo dávat do větších pytlů či beden, ze kterých papír přeložíte…