Základní informace k přihláškám – shrnutí

Vzor vyplněné přihlášky na  SŠ  zde

Základní informace k odvolání – zde

Vzor odvolání – zde

Další informace k přihláškám na SŠ – ze stránek Cermatu,  ze stránek MŠMT a ze stránek MSK 

Za řádné vyplnění, zajištění všech požadovaných dokladů k přihlášce (např. potvrzení zdravotní způsobilosti) a včasné podání plně odpovídá zákonný zástupce žáka. 

V případě jakýchkoliv dotazů či problémů s přihláškou Vám nabízím aktivní spolupráci a poradenskou činnost.

Tel. 596550164 , email: staskova@zsdetmarovice.cz  nebo osobně v kanceláři zástupce ředitele

Mgr. Monika Stašková

výchovný poradce