Informace k zahájení školního roku 2021/2022 (1. září 2021) a k testování žáků

Přesunuto z úvodu.  1) Informace k zahájení šk.roku Ve společných prostorách se žáci pohybují v rouškách, pouze ve třídě lze roušku sundat (až po otestování). Vstup do budovy s rouškou v době od 7,30 -7,45 hod. Ve třídě na začátku vyučování (v době od 7,50 -8,10) bude probíhat TESTOVÁNÍ žáků 2.-9. třídy, žáci 1. třídy se budou testovat až…

Školní jídelna – stravné placené inkasem a obědy dne 1. září

Prosíme rodiče, kteří měli ve školním roce 2020/2021 nastavenou úhradu stravného inkasem a ve školním roce 2021/2022 nemají zájem o školní stravování, aby tuto skutečnost nahlásili vedoucí školní jídelny na tel. 596 550 174 nebo na email: jidelna@zsdetmarovice.cz Bývalí žáci 9.třídy školního roku 2020/2021 byli odhlášeni automaticky. Dne 1.září jsou obědy pouze pro žáky, kteří…