• dítě do MŠ můžete zapsat od 3. – 7. května 2021
  • vzhledem k epidemiologické situace bude zápis mít pouze formální část, tj. bez osobní přítomnosti dětí ve škole
  • vyplněné formuláře odevzdávejte od 3. – 7. května 2021 (na formuláře odevzdané před termínem nebude brán zřetel)
  • v případě dotazu pište na email nebo volejte:

a) MŠ Koukolná – ved. učitelka paní Bursová –  email: mskoukolna@zsdetmarovice.cz   tel.: 596550125 

b) MŠ Střed – ved. učitelka paní Ostrówková – email: msstred@zsdetmarovice.cz   tel. 596550102

Přílohy:

Vedení školy