Základní škola: skola@zsdetmarovice.cz

Vedení školy:

Ředitel školy:            Mgr. Robert Lindert                    reditel@zsdetmarovice.cz 

Zástupce ředitele:     Mgr. Monika Stašková               staskova@zsdetmarovice.cz

Sekretariát :

Ekonomka školy:       Veronika Marcalíková                marcalikova@zsdetmarovice.cz

Sekretářka školy:       Markéta Branná                        branna@zsdetmarovice.cz

Školské poradenské zařízení

Výchovný poradce:  Mgr. Monika Stašková                 staskova@zsdetmarovice.cz

                                 Mgr.Hana Steberová                    steberova@zsdetmarovice.cz

Metodik prevence:    Mgr. Pavla Zelenková                  zelenkova@zsdetmarovice.cz

.

Třídní učitelé:

1. třída        Mgr.Hedvika Bestová                                 bestova@zsdetmarovice.cz

2. třída        Mgr. Pavla Zelenková                                zelenkova@zsdetmarovice.cz

3. třída        Mgr. Mariana Szwedová                            szwedova@zsdetmarovice.cz

4.A              Mgr. Mario Lukács                                      lukacs@zsdetmarovice.cz

4.B              Mgr. Hana Klusová                                     klusova@zsdetmarovice.cz

5. třída        Mgr. Danuše Reliová                                  reliova@zsdetmarovice.cz

6. třída        Mgr. Hana Steberová                                 steberova@zsdetmarovice.cz       

7.A               Mgr. Michal Hejda                                      hejda@zsdetmarovice.cz

7.B               Mgr. Aleš Veber                                          veber@zsdetmarovice.cz

8. třída        Mgr. Jana Brožková                                     brozkova@zsdetmarovice.cz

9. třída        Mgr. Markéta Sikorová                               sikorova@zsdetmarovice.cz  

                                       

.

Netřídní učitelé: 

           Mgr. Jiřina Bažanová                                          bazanova@zsdetmarovice.cz

            Mgr. Pavel Figura                                              figura@zsdetmarovice.cz

            Mgr. Šárka Bystřičanová                                   bystricanova@zsdetmarovice.cz

Asistent pedagoga:

            Renata Štefaniková                                          stefanikova@zsdetmarovice.cz

            Monika Suchanková  

Školní asistent :

            Monika Zarembová                                          zarembova@zsdetmarovice.cz

 

Školní družina:

Vedoucí vychovatelka:

           Ludmila Černá                                                 cerna@zsdetmarovice.cz

Vychovatelky:

           Renáta Štefaniková                                        stefanikova@zsdetmarovice.cz

           Monika Zarembová                                         zarembova@zsdetmarovice.cz

           Bc. Tereza Tománková                                    tomankova@zsdetmarovice.cz

Jídelna:

Vedoucí jídelny:

           Lucie Mandátová                                          jidelna@zsdetmarovice.cz

Kuchařky:

           Hana Kulichová

           Miroslava Klimčíková

           Jana Sikorová

.

Správní zaměstnanci:

Školník:  Rostislav Owczarzy

Vedoucí uklizečka:  Radka Macurová

Uklizečky:                Dana Lacková

                                 Alena Rozumková

                                 Aneta Štěrbová