Školní rok 2020/21

Vedoucí učitelka: Markéta Bursová

Učitelky:      Bc. Marie Šodková 

                     Bc. Tereza Tománková

                     Iveta Popeňažníková

                     Andrea Píri

Asistentka: Zdenka Foltýnová

Školní asistent: Bohdana Mazurková

Kuchařka: Ilona Čejková 

Školnice:  Šárka Krůčková

Pomocnice šk. jídelny a úklid: Hana Štefaniková