Oznamuje, že slavnostní zahájení školního roku před budovou školy je zrušeno.Žáci půjdou do své třídy a zahájení proběhne ve třídě s třídním učitelem.

  • žáci (bez roušek) vstup do budovy od 7,30 – 7,45 hod. 
  • zákonným zástupcům je vstup do budovy zakázán, na žáka čekají před budovou školy (pouze 1. září mohou zákonní zástupci 1.třídy s rouškou)
  •  zahájení bude od 7,50 do 8,30 hod.
  • obědy se vydávají v 10,30 hod. pouze pro žáky, kteří budou ve školní družině (pro ostatní žáky oběd dne 1. září není – jsou automaticky odhlášeni)
  • školní autobus dne 1.září pojede: ranní spoj beze změny, odpolední spoj je přesunut- odjezd v 8,40hod. od školy a další v 13,45hod.
  • manuál (viz záložka dokumenty) –  provoz škol a školských zařízení ve šk.roce 2020/21 vzhledem ke covid-19