Básničky - Březen

Měsíce

Leden na rampouchy hrál,

únor posune den dál,

březen trávu tlačí vzhůru,

duben barví stromům kůru.

Květen barevný má fráček,

červen zpěvavý je ptáček,

červenec je léto u vody,

srpen prázdninové příhody.

Září – škola volá zas,

říjen podzimní je čas,

listopad – spí zahrádka,

prosinec je pohádka.

 

Pohádka

Melu, melu pohádku,

odpředu i pozpátku,

elce pelce do pekelce,

začnu třeba o Popelce,

ale povím sotva půlku,

vzpomenu si na Karkulku,

na chaloupku z perníku,

potom na pár vodníků,

s jelenem jdu na procházku

a potkáme Zlatovlásku,

pak Smolíčka pacholíčka,

to už se mi klíží víčka,

a než najdu Budulínka,

všechno kolem tiše spinká.

 

Čáp a liška

Čáp vlastním očím nevěří,

když ho zve liška k večeři.

Dostává kaši na talíř.

“Pročpak se, čápe, nenajíš?”

Čáp zachová vážnou tvář.

“Moc hezké to tu, liško, máš.

A i když jsem byl ošizen,

přijď zas ty ke mně druhý den.”

Liška se těší na hostinu

a šplhá k hnízdu na komínu.

Úsměv jí brzo zmizí z tváře,

když se tam najíst nedokáže.

“Žabky jsou na dně ve džbánu,

jak se jen na ně dostanu?”

Čáp zatím dlouhým zobákem

tahá si snadno žabky ven.

 

Další materiály

Básničky - Únor

1. třída

Na sněhu

Na saních se sáňkujeme,

na bobech zas bobujeme,

kouličkami koulujeme,

a na lyžích lyžujeme.

Hrajeme si, dovádíme,

sněhuláka postavíme,

že je zima, to my víme,

pozor, ať se nezraníme.

 

Čepice a rukavice

Čepice mi hodně sluší, zakryje mi obě uši.

K čepici mám rukavice,

kdyby byla fujavice.

 

2. třída

Policista

Všichni víme dozajista,

kdo je to pan policista.

Pomáhá a taky chrání,

zlodějům v loupeži brání.

 

Povolání

Každý má své povolání,

práci, čili zaměstnání.

Jeden třeba dobře vaří,

jinému se v hudbě daří,

další dobře sportuje,

jiný moři holduje,

jeden učí malé děti, 

jiný zase mete smetí,

někdo třeba lidi léčí,

další umí spoustu řečí.

písničky:

Sněží

Sněží, sněží, mráz kolem běží,

zima je kočičce, hřbet se jí ježí.

Fouká, fouká, bílá je louka,

zima je pejskovi, ke kamnům kouká.

 

Sněhulák

Kde se vzal, tu se vzal, na zahradě ráno stál,

čapku sivou, hlavu křivou, dýmku v puse jako král.

V košili ubožák, stojí venku jenom tak. Copak je to za chlapíka?

Inu přece sněhulák. Cha-cha-cha-cha, přece sněhulák!

Kde se vzal, tu se vzal, na zahradě ráno stál,

mrkev v nose, koště v ruce, dýmku v puse jako král.

V košili ubožák…..

Kde se vzal, tu se vzal, na zahradě ráno stál, 

oči z uhlí, hrnec ztuhlý, dýmku v puse jako král.

V košili ubožák….

Pekař

Pekař peče housky,

uždibuje kousky,

pekařka mu pomáhá,

uždibují oba dva.

 

Neuždibuj kousky,

budou malé housky,

když to pekař udělá,

je to velká ostuda.

 

 

hudebně pohybová hra:

Dva mrazíci

Honili se dva mrazíci,

honili se po ulici,

ke komu, ke komu,

přidáme se k někomu.

Mráz volá: pojďte ven,

všechno už je pod sněhem.

Mráz volá: pojďte ven,

zima je tu.

 

1. třída

Sněhulák

Velkou kouli uválíme,

sněhuláka postavíme.

místo nosu mrkvičku,

v ruce drží metličku.

Až půjdeme večer spát,

na stráži tu bude stát.

 

Zdraví

Na oběd i na svačinu,

každý den jím zeleninu.

Mrkev, salát, rajčátka,

vitamínů hromádka.

 

2. třída

Karneval

Haló pane Karnevale,

račte dále, račte dále.

Elce pelce do pekelce,

rolničky a kotrmelce.

Máme všechno na míru,

z krepového papíru.

Abraka dabraka kouzelnice,

karkulka, šašek, tanečnice.

Všichni vás zvem hej, hej, hej,

na maškarní rej!

Básničky - Leden

2. třída

téma zima, stavíme sněhuláky, zimní oblečení, sporty

Sněhulák

Stojí, stojí panáček,

na hlavě má plecháček.

Místo očí uhlíky,

na kabátě knoflíky.

Stojí, stojí bos,

z mrkvičky má nos.

Kdo je to?

 

Čepice a rukavice

Čepice mi hrozně sluší,

zakrývá mi obě uši.

K čepici mám rukavice,

kdyby byla fujavice.

 

Hra na tvary, procvičování geometrických tvarů, početní představy 1 – 10, číslice, porovnání, více, méně apod. Orientovat se na ploše papíru, nahoře, dole, vlevo, vpravo atd.

Básničky - Vánoční

2. třída

Vánoční stromečku, kde ses tu vzal?

Máš hezké ozdoby, kdo ti je dal?

Haló, haló, co se stalo?

Jsou tu zase po roce, znovu bílé Vánoce.

 

Vánoce k nám přicházejí, otvírají srdíčko,

buďte šťastní, usmějte se, to je naše přáníčko.

 

Vánoce, vánoce, přicházejí po roce.

Těšíme se, radujeme, koledy si notujeme.

 

Štědrý večer /M. Kratochvíl/

Až večer všem dětem zahoří od svíček

ve šťastných očích tisíce hvězdiček,

ozdoby zazáří jak zimní náledí

a z dálky tichounce zaznějí koledy,

vánoční stromeček se trochu ukloní,

zaprská prskavkou, zvonečkem zazvoní:

Bim bim bam, bim bim bam,

veselé vánoce vám!

 

Písně:

Vánoční zvoneček

Vánoční zvoneček tiše zvoní, v pokoji jedlička lesem voní.

Zdobíme stromeček pro Štědrý den, vítáme vánoce, radostný sen.

Vánoční cukroví ochutnáme, koledy společně zazpíváme,

potom si dárečky rozbalíme, že je to krásný čas dobře víme.

 

Koledníci

Já jsem malá panenka, zpívám pěkně zlehýnka,

dali jste mi maličko, přidejte mi jablíčko, červené jako líčko.

 

Ty jsi malá panenka, zpíváš pěkně zlehýnka,

dali jsme ti maličko, přidáme ti jablíčko, červené jako líčko.

 

Já jsem malý žáček, zpívám jako ptáček, kdybych jídal s medem housky,

zpíval bych já lepší kousky, zpíval bych lepší kousky.

 

Ty jsi malý žáček, zpíváš jako ptáček, kdybys jídal s medem housky,

zpíval by jsi lepší lepší kousky, zpíval bys lepší kousky.

Básničky III

1. třída

Svatý Martin

Na svatého Martina,

krajina už usíná.

Bílá vločka padá k zemi

jak drahokam vybroušený.

Pospíchejte, milí, zlatí,

první sníh se brzy ztratí.

Jenom Martin na koni,

určitě ho dohoní.

 

2. třída

Vánoční stromeček

Vánoční stromeček zavoněl v pokoji,

maminka u stolu jablíčko rozkrojí.

A když ho rozkrojí, uvidím hvězdičku,

co byla schovaná v červeném jablíčku.

 

Písně:

Štědrej večer nastal

1. /:Štědrej večer nastal:/

/:koledy přichystal:/

2. /:Panímámo, vstaňte. :/

/:koledu nám dejte:/

3. /:Panímáma vstala:/

/:koledu nám dala:/

 

Hej Vánoce

1. Hej, vánoce, dlouhý noce,

jsou tam velký chumelice, hej, hej, koleda.

2. Pacholek v stodole mlátí,

až se celý zimou klátí, hej, hej, koleda.

3. Dívka v stavu šaty pere,

naříká si, že ji zebe, hej, hej, koleda.

4. A hospodář s hospodyňou

leží oba pod peřinou, hej, hej, koleda.

 

Nesem vám noviny

Nesem vám noviny poslouchejte,

z betlémské krajiny, pozor dejte.

/:Slyšte je pilně a neomylně:/ rozjímejte.

Básničky II

1. třída

Sova

Sova houká po lese:

Bojte se mě, bojte se.

My se sovy nebojíme,

protože my v noci spíme.

 

Lesní zvířátka

Do lesa dnes půjdeme,

potichoučku budeme.

Rozhlédnem se do všech stran,

stromy všechny dobře znám.

Borovice, smrček, jedle,

šiška na mě spadla ejhle,

shodila ji veverka,

je to pěkná čiperka.

 

2. třída

Medvěd /pohybová hra s padákem/

Včera večer v devět

utekl nám medvěd.

Klec jsme na něj nachystali,

chutnou rybu do ní dali.

Ale co to medvěde?

Rybička ti nejede?

Dali jsme do klece med,

a medvěd se chytil hned.

 

Ježek v zimě /Jan Čarek/

Kam se ježek v zimě schoval?

Neklouzal se, nesáňkoval.

Zahrabal se do listí,

od té chvíle spí a spí.

Zahrabal se do země:

Lidičky, vzbuďte mě,

až zavoní fialky,

zapískají píšťalky.

 

píseň Vánoce

1. Když tu loni o tom čase byly vánoce, říkali jsme si, že přijdou zas až po roce.

2. Máma zase peče sladký perník medový a my s bráškou pomáháme zdobit cukroví.

3. S tátou ještě nastrojíme pěkně stromeček, pak jen budem čekat, až k nám přijde Ježíšek.

Refrén:

Že čas utekl jak voda, žádná škoda, žádná škoda, už jsou po roce opět vánoce.

 

básně:

Hvězdička

Hvězdička stříbrná dopadla na zem

a všechno kolem nás mění se rázem.

Hvězdička stříbrná jehličím zavoní,

v zavřeném pokoji zvoneček zazvoní.

Hvězdička stříbrná na okno zaťuká,

jaká má tajemství pro holku, pro kluka?

Hvězdička stříbrná nám zase po roce,

přináší stromeček, přináší Vánoce.

 

Vánoce

Už se těším na Vánoce, nejkrásnější svátky v roce.

Už aby tu byly, aby se nám nezpozdily.

Já mám z Vánoc nejraději, když se doma všichni smějí,

když se kapři mrskají a prskavky prskají.

Není vůbec důležité dostat dárků horu,

hlavní je, že těšíme se na Vánoce spolu.

 

Koleda

Koleda, koleda, Štěpáne, co to neseš ve džbáně?

Nesu, nesu koledu, upad jsem s ní na ledu.

Psi se na mě sběhli, koledu mi snědli.

Co mám smutný dělati? Musím jinou žebrat.

Koledu mi dejte, jen se mi nesmějte.

Koledu mu dali, přece se mu smáli.

Básničky

1. třída Kuřátka

Zavařujeme

Maminka nám pro zdraví

ovoce vždy zavaří.

To jsme rádi, to se máme,

to si v zimě pochutnáme.

 

Halloweenská dýně

Dýně támhle, dýně tady,

vydlabané mají hlavy.

Je totiž ten svátek známý,

Halloween teď každý slaví.

 

My se duchů nebojíme,

dýně pěkně rozsvítíme.

Ty se leknou, jasná věc,

my si dáme dlabanec.

 

2. třída Sluníčka

 

Moje tělo

Moje tělo mozek řídí,

oči ty to dobře vidí.

Pod hlavou je krček malý,

na rukách jsou velké svaly.

Na nich máme prstů pět,

spočítáme si je hned.

V hrudním koši srdce máme,

do bříška si jídlo dáme.

Nohy obě procvičí se,

venku dobře skotačí se.

 

Rýma

Vlezla na mě rýma,

je mi pořád zima.

Když je zimní plískanice,

bacilů je mnohem více.

Zalezu si do postýlky,

dám si čajík od maminky.

Přikryju se peřinou,

tak zvítězím nad rýmou.