Kontakt a konzultační hodiny

Mgr. Monika Stašková

                        úterý  10,45 – 12,00 hod.  a                   14,00 – 16,00 hod. (po předchozí domluvě)

email: staskova@zsdetmarovice.cz

tel.:  596550164

Mgr. Hana Steberová

úterý, středa: 9,50 -10,35  a dle telefonické nebo osobní domluvy

email: steberova@zsdetmarovice.cz

tel.: 596550164 

Termíny konání jednotné přijímací zkoušky (JPZ) ve školním roce 2021/2022

Jednotná přijímací zkouška, jež se koná formou písemného testu ze vzdělávacího oboru Český jazyk a literatura a písemného testu ze vzdělávacího oboru Matematika a její aplikace ve dvou termínech, je stanovena v řádném termínu na dny:

Čtyřleté obory vzdělání, včetně nástavbového studia:
1. termín: úterý 12. dubna 2022
2. termín: středa 13. dubna 2022

Obory šestiletých a osmiletých gymnázií:
1. termín: úterý 19. dubna 2022
2. termín: středa 20. dubna 2022

viz Termíny JPZ-  odkaz na dokument z MŠMT

další informace z MŠMT k přijímacím zkouškám : Informace pro přijímání na střední školy a konzervatoře ve školním roce 2021/2022

 

Termíny pro podávání přihlášek jsou následující:
a) pro obory vzdělání s talentovou zkouškou do 30. listopadu 2021
b) pro obory vzdělání bez talentové zkoušky do 1. března 2022

Prosím zákonné zástupce, pokud chce žák podávat přihlášku na obor s talentovou zkoušku, aby tuto informaci sdělili  zástupkyni ředitele školy Mgr. Monice Staškové na tel. 596550164, následně Vám bude vyhotovena přihláška ke studiu. Děkuji  Stašková

Online veletrh středních škol Moravskoslezského kraje 2021/2022

Více informací na webových stránkách: https://veletrh-skol.msk.cz/, kde s vybranými školami můžete spojit přes videokonferenci nebo přes chat.

Výstava středních škol pro letošní rok 2021 v okrese Karviná

Na základě informací z Úřadu práce Karviná Vám sdělujeme, že plánovaná akce výstava středních škol je pro letošní rok 2021 v okrese Karviná  oficiálně zrušena. 

Změna termínu jednotných příjímacích zkoušek na SŠ a víceletá gymnázia

  • Jednotné přijímací zkoušky na čtyřleté maturitní obory se budou konat 3. a 4. května.
  • Na víceletých gymnáziích pak 5. a 6. května. Původně měly být jednotné přijímací zkoušky 12. a 15. dubna.

Informace k přihláškám a zápisovým lístkům

Základní informace k přihláškám – shrnutí

Vzor vyplněné přihlášky na  SŠ  zde

Vzor zápisový lístek – zde

Vzor odvolání – zde

Další informace k přihláškám na SŠ – na stránkách Cermatu 

Za řádné vyplnění, zajištění všech požadovaných dokladů k přihlášce (např. potvrzení zdravotní způsobilosti) a včasné podání plně odpovídá zákonný zástupce žáka. 

V případě jakýchkoliv dotazů či problémů s přihláškou Vám nabízím aktivní spolupráci a poradenskou činnost.

Kontakty:

Tel. 596550164 , email: staskova@zsdetmarovice.cz  nebo přes chat v MS TEAMS – tým “Přihlášky 2021” nebo po telefonické domluvě osobně v kanceláři zástupce ředitele

 

Mgr. Monika Stašková, výchovný poradce

Informace pro rodiče vycházejících žáků a žáků hlásících se na víceletá gymnázia

  • předvyplněné přihlášky a zápisové lístky si zákonný zástupce  vyzvedne na sektretariátě: ve čtvrtek 4.2.201 od 6,00 – 16,00 hod.  nebo  v pátek od 7,00 – 12,00 hod.  
  • z důvodu mimořádných opatření bude informačních schůzka ohledně přihlášek na střední školy a víceletá gymnázia formou online – přes účty žáků a přes speciálně vytvořený tým “přihlášky” v MS Teams
  • termín online schůzky je úterý 9.2.2021 v 17,00 hod. přes tým “přihlášky “
  • přihlášky se zápisovými lístky budou připraveny na sekretariátě k vyzvednutí (vyzvednout může pouze zákonný zástupce žáka)  – TERMÍN BUDE UPŘESNĚN

Mgr. Monika Stašková, výchovný poradce a zástupce ředitele