Kontakt a konzultační hodiny

Mgr. Monika Stašková

úterý  10,45 – 11,30 hod + 14,00 – 16,00 hod. /po předchozí domluvě/

email: staskova@zsdetmarovice.cz

tel.:  596550164

Mgr. Hana Steberová

úterý, středa: 9,50 -10,35  a dle telefonické nebo osobní domluvy

email: steberova@zsdetmarovice.cz

tel.: 596550164 

Termín testování žáků 5. + 9.třídy pro JPZ nebo školní zkoušku

Dle posledních pokynů, které přišly z MŠMT a na základě mimořádného opatření MZ  (viz příloha zde) budeme testovat žáky takto:
  • 9. třída – 27. dubna 2021 od 8,00 hod. – 8,30 hod., pokud má žák školní termín zkoušky jiný než JPZ- prosím o sdělení termínu školní zkoušky a domluvíme se jiném termínu testování.
  • 5. třída – 29.dubna 2021 od 8,00 hod. – 8,30 hod
Škola Vám pak vydá potvrzení o provedeném testování.
Podrobné informace najdete v dokumentu MŠMT – prosím o jeho přečtení – daný dokument zde.
 Z dokumentu MŠMT: testovat se nemusí ten, kdo prodělal onemocnění COVID-19 a od potvrzeného pozitivního testu neuběhlo 90 dní. Potvrzení s datem zjištění pozitivního testu musí vydat dětský lékař nebo daná laboratoř. Nebo pokud  budete mít potvrzení o provedení PCR testu, který není starší 7 dní.
 
Jestliže se někdo nemůže dostavit v daném termínu, prosím zavolejte do školy na tel. 59550164 – paní Stašková nebo paní Branná a domluvíme se na jiném datu nebo v jinou dobu.
 
Stašková, zástupce ředitele a výchovný poradce

Změna termínu jednotných příjímacích zkoušek na SŠ a víceletá gymnázia

  • Jednotné přijímací zkoušky na čtyřleté maturitní obory se budou konat 3. a 4. května.
  • Na víceletých gymnáziích pak 5. a 6. května. Původně měly být jednotné přijímací zkoušky 12. a 15. dubna.

Informace k přihláškám a zápisovým lístkům

Základní informace k přihláškám – shrnutí

Vzor vyplněné přihlášky na  SŠ  zde

Vzor zápisový lístek – zde

Vzor odvolání – zde

Další informace k přihláškám na SŠ – na stránkách Cermatu 

Za řádné vyplnění, zajištění všech požadovaných dokladů k přihlášce (např. potvrzení zdravotní způsobilosti) a včasné podání plně odpovídá zákonný zástupce žáka. 

V případě jakýchkoliv dotazů či problémů s přihláškou Vám nabízím aktivní spolupráci a poradenskou činnost.

Kontakty:

Tel. 596550164 , email: staskova@zsdetmarovice.cz  nebo přes chat v MS TEAMS – tým “Přihlášky 2021” nebo po telefonické domluvě osobně v kanceláři zástupce ředitele

 

Mgr. Monika Stašková, výchovný poradce

Informace pro rodiče vycházejících žáků a žáků hlásících se na víceletá gymnázia

  • předvyplněné přihlášky a zápisové lístky si zákonný zástupce  vyzvedne na sektretariátě: ve čtvrtek 4.2.201 od 6,00 – 16,00 hod.  nebo  v pátek od 7,00 – 12,00 hod.  
  • z důvodu mimořádných opatření bude informačních schůzka ohledně přihlášek na střední školy a víceletá gymnázia formou online – přes účty žáků a přes speciálně vytvořený tým “přihlášky” v MS Teams
  • termín online schůzky je úterý 9.2.2021 v 17,00 hod. přes tým “přihlášky “
  • přihlášky se zápisovými lístky budou připraveny na sekretariátě k vyzvednutí (vyzvednout může pouze zákonný zástupce žáka)  – TERMÍN BUDE UPŘESNĚN

Mgr. Monika Stašková, výchovný poradce a zástupce ředitele

Změny v přijímacích zkouškách

Dne 30.listopadu 2020 Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy zveřejnilo bližší informace k organizaci jednotné přijímací zkoušky ve školním roce 2020/2021  – viz tisková zpráva: Jak tento rok proběhnou přijímací a maturitní zkoušky

Kritéria u jednotlivých škol vyhlásí ředitelé škol ve standardním termínu do 31. ledna 2021 s tím, že školní přijímací zkouška může proběhnout také distančním způsobem. 

Termín pro podání přihlášky pro první kolo zůstává zachován na 1. března 2021.

  1. Přijímací řízení na víceletá gymnázia

– standardní průběh přijímacího řízení, a to jak, co se týče termínů pro podání přihlášek,tak konání jednotné přijímací zkoušky azachování dvou termínů zkoušky.

  1. Přijímací řízení na čtyřleté maturitní obory

V případě čtyřletých oborů vzdělání s maturitní zkouškou uchazeč podává přihlášku na dvě školy, ředitel školy však bude mít možnost rozhodnout, zda se v případě jeho školy bude konat v rámci přijímacího řízení jednotná přijímací zkouška nebo školní příjímací zkouška, či od obou zkoušek za stanovených podmínek posléze ustoupí. 

V případě čtyřletých maturitních oborů bude mít každý ředitel školy možnost rozhodnout, zda v rámci přijímacího řízení uplatní či neuplatní jednotnou přijímací zkoušku a využít tak pro přijímací řízení služby CERMATu, a to včetně logistické podpory s tím, že by tato zkouška proběhla standardně ve dvou termínech. MŠMT tedy v tomto školním roce nebude trvat na zahrnutí jednotné přijímací zkoušky do přijímacího řízení a umožní ředitelům škol nahradit jí školní přijímací zkouškou, a doplňuji, že tato podoba přijímacího řízení ke vzdělávání v maturitních oborech je zamýšlena pouze pro školní rok 2020/21,“ vysvětluje ministr školství Robert Plaga.

V případě, že počet podaných přihlášek nebude převyšovat předpokládaný počet přijímaných uchazečů, bude moci ředitel školy následně sám rozhodnout, zda bude jakoukoliv formu přijímací zkoušky na své škole vůbec konat či rozhodne o přijetí uchazečů bez konání zkoušky. 

Střední školy pak budou moci také rozšířit okruh vysvědčení, která budou v rámci přijímacího řízení zohledněna.

Informace pro žáky a zákonné zástupce 9. třídy

Vzhledem k nestabilní a průběžně se měnící situaci ohledně opatření KHS k dopadům koronavirové krize a prevenci nebezpečí vzniku a rozšíření onemocnění COVID-19, se akce Volba povolání 2020 – výstava středních škol ve městech Karviná a Orlová, jejichž jsme hlavním organizátorem je Úřad práce, nebude konat

Místo toho bude burza škol online na odkaze: https://burzaskol.online/

BurzaŠkol.Online pro školy v okrese Karviná a  Ostrava nabízí  dne 7.12.2020 připojení dopoledne 8:00-12:00 a potom ten samý den večer 18:00-21:00, kdy můžete vše ještě jednou probrat i se svými rodiči v klidu z domova.

Zkušební test proběhne 3.12.2020 od 8,00 hod v rámci vyučování pod vedením výchovné poradkyně Mgr. Monika Stašková

Prosím sledujte dny otevřených dveří na středních školách a v případě zájmu dané školy navštivte. Z důvodu současné situace, budou školy zasílat email na školu pro virtuální prohlídku nebo jiné zajímavé informace o střední škole. Tyto informace bude výchovný poradce přeposílat na emaily žáků 9. třídy.

Děkuji   

Mgr. Monika Stašková, výchovný poradce

Termíny konání jednotné přijímací zkoušky ve školním roce 2020/2021

Jednotná přijímací zkouška, jež se koná formou písemného testu ze vzdělávacího oboru Český jazyk a literatura a písemného testu ze vzdělávacího oboru Matematika a její aplikace ve dvou termínech, je stanovena v řádném termínu na dny:

Čtyřleté obory vzdělání, včetně nástavbového studia:
1. termín: pondělí 12. dubna 2021
2. termín: úterý 13. dubna 2021


Obory šestiletých a osmiletých gymnázií:
1. termín: středa 14. dubna 2021
2. termín: čtvrtek 15. dubna 2021

viz odkaz na dokument z MŠMT

Bližší informace k přihláškám a odvolání na SŠ

Základní informace k přihláškám – shrnutí Vzor vyplněné přihlášky na  SŠ  zde Základní informace k odvolání – zde Vzor odvolání – zde Další informace k přihláškám na SŠ – ze stránek Cermatu,  ze stránek MŠMT a ze stránek MSK  Za řádné vyplnění, zajištění…

Informace pro rodiče vycházejících žáků

Přihlášky na SŠ   Přihlášky na střední školy vydává žákům naše škola po pololetním vysvědčení (není tedy třeba přihlášky dopředu vyplňovat) na informativní schůzce v únoru 2020 (termín bude upřesněn v lednu 2020) . Zájemci…