Kontakt a konzultační hodiny

Mgr. Monika Stašková

úterý  10,45 – 11,30 hod + 14,00 – 16,00 hod. /po předchozí domluvě/

email: staskova@zsdetmarovice.cz

tel.:  596550164

Mgr. Hana Steberová

úterý, středa: 9,50 -10,35  a dle telefonické nebo osobní domluvy

email: steberova@zsdetmarovice.cz

tel.: 596550164 

Termíny konání jednotné přijímací zkoušky ve školním roce 2020/2021

Jednotná přijímací zkouška, jež se koná formou písemného testu ze vzdělávacího oboru Český jazyk a literatura a písemného testu ze vzdělávacího oboru Matematika a její aplikace ve dvou termínech, je stanovena v řádném termínu na dny:

Čtyřleté obory vzdělání, včetně nástavbového studia:
1. termín: pondělí 12. dubna 2021
2. termín: úterý 13. dubna 2021


Obory šestiletých a osmiletých gymnázií:
1. termín: středa 14. dubna 2021
2. termín: čtvrtek 15. dubna 2021

viz odkaz na dokument z MŠMT

Informace pro žáky a zákonné zástupce 9. třídy

Vzhledem k nestabilní a průběžně se měnící situaci ohledně opatření KHS k dopadům koronavirové krize a prevenci nebezpečí vzniku a rozšíření onemocnění COVID-19, se akce Volba povolání 2020 – výstava středních škol ve městech Karviná a Orlová, jejichž jsme hlavním organizátorem je Úřad práce, nebude konat

Prosím sledujte dny otevřených dveří na středních školách a v případě zájmu dané školy navštivte. 

Děkuji   

Mgr. Monika Stašková, výchovný poradce

Bližší informace k přihláškám a odvolání na SŠ

Základní informace k přihláškám – shrnutí Vzor vyplněné přihlášky na  SŠ  zde Základní informace k odvolání – zde Vzor odvolání – zde Další informace k přihláškám na SŠ – ze stránek Cermatu,  ze stránek MŠMT a ze stránek MSK  Za řádné vyplnění, zajištění…

Informace pro rodiče vycházejících žáků

Přihlášky na SŠ   Přihlášky na střední školy vydává žákům naše škola po pololetním vysvědčení (není tedy třeba přihlášky dopředu vyplňovat) na informativní schůzce v únoru 2020 (termín bude upřesněn v lednu 2020) . Zájemci…