Základní škola a Mateřská škola Dětmarovice, příspěvková organizace
Hledat
Škola • EVVO

EVVO

Projekt Město snů

Soutěžíme ve 3 oblastech - vyplnění pracovních listů, výtvarné a literární práce. Připravené jsou pěkné ceny jak pro kolektivy, tak pro jednotlivce

Blížíme se do finále:

15. 2. bude vyhodnocení prací ve škole, slavnostní vyhlášení výsledků v ZŠ bude 26. 2. Všem, kteří se velmi snažili držíme palce!!!

Usmívající se  Usmívající se  Usmívající se  Usmívající se  Usmívající se  Usmívající se  Usmívající se  Usmívající se  Usmívající se  Usmívající se  Usmívající se  Usmívající se  Usmívající se  Usmívající se  Usmívající se  Usmívající se  Usmívající se 

autor: Mgr. Elena Kijonková

Sběrové dny - říjen 2015 | 15.11.2015 | zobr: 1620x

Soutěž ve sběru papíru a PET víček v ZŠ Dětmarovice– 1. sběr, říjen 2015

 

Kroužek - Den otevřených dveří 16. 12. 2014

Připravili jsme si několik pokusů pro návštěvníky školy, které si mohli sami vyzkoušet:

solární pohon autíčka

tančící sponka a základ elektromotorku - založeny na magnetizmu

oblíbená sopka z jedlé sody a octa

Členové kroužku si za odměnu pochutnali na ovocných pohárech se šlehačkou a drobných sladkostech.

autor: Mgr. Elena Kijonková

Práce kroužku - podzim 2014

Pokračujeme s projektem ERANA - pozorování "našeho modřínu" během celého roku a zasílání fotografií a zajímavostí do Prahy. Brzy dostaneme brožurku s výsledky projektu.

Seznamujeme se s proměnami přírody v knize Rok v přírodě a také na vycházkách. Hrajeme hry a soutěžíme.

Také děláme pokusy, např. sopky z coca coly a bonbónu menthos, z jedlé sody a octu. Zdůvodnili si, proč dochází k reakcím, proč může polystyrénová kulička létat nad slámkou, měřili jsme strom bez žebříku a lešení.

Prohlédněte si několik fotografií:

Náš modřín:

 

autor: Mgr. Elena Kijonková

Tabulka sběru papíru zde

Sběr papíru - odměnění žáci za školní rok 2013/ 14

Žáci, kteří dodali do školy nad 400 kg papíru, dostali od ZO ČSOP hodnotné knihy. Děkujeme jim i jejich rodičům a gratulujeme.

Anna Marcalíková, 2. třída

Tomáš Šipka, 4. třída

Jakub Krzystek, 5. třída

Veronika Telegová, 6. třída

Simona Šeligová, 7. třída

Vítek Branny, 8. třída

 

 

 

autor: Mgr. Elena Kijonková

Co jsme dělali v kroužku  - květen, červen 2014

 

Hráli jsme si, měřili čas starými metodami, vyráběli letadélka, pozorovali roztoky, poznávali trávy... Žáci, kteří získali za svoji snahu nejvíce bodů získali hezké odměny. Nakonec jsme všichni konec školního roku oslavili v cukrárně.

autor: Mgr. Elena Kijonková

 

Den Země 2014 v naší škole  

Na naší škole probíhá celoročně mnoho akcí – např. sběr tříděného papíru, víček z PET lahví, třídění plastů, úprava tříd, péče o květiny… Žáci, jejich rodiče i učitelé přispívají  peněžitými dary na ZOO Ostrava nebo psí útulek v Dětmarovicích.

Letos jsme poslali na adopci tygra ussurijského 6 200 Kč. Žáci, kteří přispěli nejvíce, dostali jako poděkování volné vstupenky do zoo, škola má vystaven děkovný list a jsme uvedeni v seznamu přispěvatelů.

Tento rok v dubnu třídy měly možnost  vytvořit si environmentální program podle témat ze ŠVP, na závěr 25. 4. se konal den soutěží, vycházek a exkurzí. Ten je pro žáky odměnou za jejich úsilí. Každá třída vytvořila na dané téma velký plakát (flip-chart), který je vystaven v prostorách školy.

Na 1. stupni proběhl projektový den ve spolupráci se sdružením Bohumínsko – Pomáhej Zemi s MASkou. Žáci se seznámili se smyslem akce a pak tvořili výrobky z odpadových materiálů. Práce je velmi bavila.

Co tedy dělaly jednotlivé třídy přímo ke Dni Země kromě plakátů:

1. až 3. třídy si vyšly na jarní vycházky a pozorovaly přírodní prostředí v obci, žáci poznávali jarní květy, za pomoci učitelek je lisovali, pozorovali zvířátka a hmyz.

4. třída pozorovala měla besedu o lesním společenstvu s lektorem sdružení Rozchodník, kreslila les jako ekosystém, vytvořila výstavku přírodnin z lesa, soutěžila ve znalostech o lese. Také Stanice mladých přírodovědců v Karviné měla pěkný program, který stálo za to navštívit  - 4. i 5. třída.

2. až 4. třídy v dubnu pobývaly navíc ve škole v přírodě, která měla celý program zaměřený na ekologickou výchovu (o ŠvPř zvlášť).

5. třída se zabývala umělými společenstvy, vytvořila pěkná akvária z bedniček a papíru, navštívila statek Netis Dolní Lutyně.

6. třída uklidila okolí školy a zabývala se vlivy dopravy na ŽP. Nakonec se rozjela hromadnými prostředky (vlakem a trolejbusem) na návštěvu ostravské ZOO.

7. třída pozorovala hospodaření s odpady v obci, pozorovala na vycházce také nelegální – černé skládky.  

8. tř. se zabývala vlivy zemědělství na ŽP a na vycházce vhazovala do schránek domků u nádraží vlastnoručně vyrobené letáčky o novém Sběrném dvoře v obci.

9. tř. tvořila fotodokumentaci dětmarovických průmyslových objektů a báseň o nich.

Poté si žáci se svými učiteli ověřili v soutěžích, co si ze zvolené akce zapamatovali. Nejlepší družstvo každé třídy bylo odměněno pamětním listem a cenami, které zajistil obecní úřad – referát ŽP. Všechny třídy své téma za pomoci třídních učitelů pěkně zpracovaly a ty nejaktivnější  – 1., 4., 5., 6. a 9. získaly sladké odměny od ZO ČSOP. 

Fotografie z akcí některých tříd si můžete prohlédnout na webových stránkách školy (např. záložky  tříd a informace na EVVO)

I malé krůčky pomáhají k rozvoji citlivého vztahu k přírodě a k prosazování tolik potřebných změn v chování lidí k životnímu prostředí. Proto - nebuďme lhostejní a pohodlní a udělejme ve svém okolí něco pro Zemi nejen v dubnu.                                                                               

                                                                                          Koordinátorka Mgr. E. Kijonková

 

 

 

 

autor: Mgr. Elena Kijonková

DEN ZEMĚ  - historie a význam

22. duben - Den Země
Čím je a proč se slaví

22. 4. 1970 proběhla první kampaň pod názvem Den Země ve Spojených státech amerických. Žádala zvýšit energetickou účinnost a hledat obnovitelné zdroje energie, recyklovat materiály a odpady, vyloučit z používání chemikálie a odpady, které ničí ozónovou vrstvu Země atd.
Kampaň, která měla za cíl prosadit otázku ochrany životního prostředí do politické diskuse a podpořit veřejný zájem o tuto problematiku, iniocioval americký senátor Gaylord Nelson za podpory ostatních amerických politiků. Akce se v roce 1970 zúčastnily milióny občanů USA, a to zejména studentů základních, středních a vysokých škol. Kampaň měla nebývalý ohlas a dala vzniknout tradici oslav Dne Země - 22. dubna - jako mezinárodního svátku životního prostředí.
V roce 1990 se k americké tradici připojil zbytek světa. 200 miliónů lidí na celém světě ze 140 zemí znovu dokázalo, že se zajímají o ochranu životního prostředí na Zemi. Zprávy z celého světa informovaly o pochodech, soutěžích, koncertech, festivalech, ekotrzích, úklidových akcích a jiných aktivitách na 3 600 místech a ze Dne Země 1990 se tak stala největší veřejností organizovaná aktivita v historii. Akci Den Země podporuje celá řada významných organizací, osobností, vědců i politiků.
Od roku 1990 je 22. duben jako světový svátek životního prostředí slaven i v České republice.


Největší význam Dne země spočívá v tom, že umožňuje i té nejmenší organizaci a jednotlivcům zařadit svůj malý příspěvek k péči o životní prostředí do celostátního a celosvětového kontextu. Den Země umožňuje spojit síly k výraznějšímu oslovení široké veřejnosti i představitelů politické i ekonomické moci ve jménu ochrany přírody a životního prostředí.

Den Země v roce 2000 byl tematicky zaměřen na globální oteplovaní a čistou energii, a své akce během něj pořádalo asi 5000 environmentálních skupin z rekordních 184 zemí světa.

Každým rokem takto probíhá velké množství akcí, do kterých se zapojují vedle nevládních organizací zejména školy, místní a státní úřady, místní samospráva a velké množství jednotlivců.

22. duben tak můžeme považovat za celosvětovou kampaň moderního environmentálního hnutí.

 

 

 

 

 

 

autor: Mgr. Elena Kijonková

 

Akce Ledová Praha – 31. 1. až 2. 2. 2014
Po určitém váhání jsme se letos poprvé s přírodovědným kroužkem zúčastnili již zaběhnuté celostátní akce pro dětské kolektivy v Praze. Je to pro nás dosti daleko, cestování není jednoduché ani levné. Děti však mají veškeré slevy a ubytování se stravou v pražské škole. Program je zajímavý, děti v těchto dnech mají přístup do památek, muzeí, ale i třeba do Karlovy univerzity a na různé doprovodné programy.
Ovšem není to výlet pro nějaké bábovky, které nic nevydrží. To vše jsme spolu s rodiči věděli, než jsme do toho šli. Jelo 6 dětí, o které se bedlivě starali 2 vedoucí.
Co vše jsme zažili a viděli? Bylo toho opravdu hodně:
V pátek jsme se zúčastnili předvádění zajímavých a zábavných pokusů v posluchárně katedry fyziky Karlovy univerzity. Poté jsme projeli půlkou Prahy a ubytovali se s karimatkami a spacáky ve třídě ZŠ v Praze 10, kterou jsme sdíleli se skupinou z Českých Budějovic.
Po chutné a vydatné večeři jsme spolu se všemi skupinami připravovali své prezentace a nakonec si vzájemně předvedli, co zajímavého umíme. Tak jsme načerpali nové nápady, které si rádi vyzkoušíme. Plní dojmů jsme pak usínali těžce, ale to už tak bývá.
V sobotu jsme se snažili co nejdříve vyrazit za krásami Prahy a prvním větším zážitkem bylo cestování metrem. Pak jsme šli na Zlatou uličku, Hradčany – Starý královský palác, viděli mimo jiné věrnou kopii korunovačních klenotů, dále jsme byli v Chrámu sv. Víta a dokonce se fotili s pohádkovým králem.
Odpočinuli jsme si a po obědě šli na Karlův most a Muzeum Karlova mostu, které je velmi pěkné. Navíc je možno se projet na lodi, ale na to jsme neměli dost času. Putovali jsme dále na Staroměstské náměstí, abychom uviděli Orloj a odbíjení hodin. Byli jsme tam brzo, tak jsme využili čekací dobu a vyjeli se rozhlédnout po okolí z věže Radnice. Vše nám krásně vyšlo a dočkali jsme se spolu s davy turistů odbíjení hodin, procházky apoštolů i kokrhání kohouta. Závěr doplňuje živá hra trubače z věže na všechny světové strany.
Nemohli jsme vynechat Václavské náměstí se sv. Václavem a pak už jsme se těšili do metra a na večeři. Večer jsme využili na poznávání našich spolubydlících, zahráli si s nimi několik her a únavou usnuli o něco dříve.
V neděli jsme museli vstávat brzy, sbalit a po dobré snídani spěchat s batohy na nádraží, abychom mohli navštívit Muzeum čokolády. Moc se nám tam líbilo, hlavně předváděcí akce a ochutnávka. Děti plnily připravené úkoly a dostaly za odměnu bonbóny a nafouknuté balónky. Na zpáteční cestě vlakem si zasoutěžily, komu balónek nepraskne a dokáže ho dovézt až domů.
Cesta rychlíkem je v dnešní době příjemná, stevardi o nás pečovali a nám to pěkně uběhlo.
Na tyto zážitky budeme dlouho vzpomínat.
                                                Vedoucí akce Mgr. Elena Kijonková a ing. Miloš Kijonka, PhD.  
Prohlédněte si několik fotografií: 

autor: Mgr. Elena Kijonková

Sběr papíru - říjen 2013

Jako již tradičně, i tento podzim jsme ve škole uspořádali sběrové dny. Jsme rádi, že byly opravdu úspěšné.

Bylo nasbíráno tolik papíru, že jsme museli dát 3 x odvážet.

Obnáší to práci navíc, je třeba papír několikrát přenášet - do spojky ŠD a zpět, hlídat a přikrývat před deštěm... ale zatím musíme vydržet. Uvažujeme o změnách v organizaci sběru, aby byl stejně úspěšný, ale méně pracný.

Všem rodičům, žákům a dalším účastníkům sběru děkujeme. Po vyhodnocení zveřejníme tabulku umístění tříd a nejlepších sběračů.

Připomínám, že pkračuje sběr PET víček a opotřebovaných monočlánků průběžně po celý školní rok.

Za ZŠ koordinátorka Mgr. Elena Kijonková

 

autor: Mgr. Elena Kijonková

Práce přírodovědného kroužku - podzim 2013

Začali jsme v říjnu a naše činnost je pro děti zajímavá i zábavná. Hráli jsme si s barvami, s barevnými roztoky, malovali v mléce, vyráběli diamantové koruny, vypouštěli padáčky ... a zjišťovali, proč se to či ono děje.

Ještě máme několik míst pro nové členy, mohou se přihlásit.

Podívejte se na několik fotografií:

 

 

autor: Mgr. Elena Kijonková

Výlet na Čantoryji 25. 9. 2013 - COMENIUS

4. a 7. třída vyjely na setkání s polskými kolegy. Cílem byl nejvyšší vrchol Slezských Beskyd  - Velkou Čantoryji (995 m n.m.).

Před výletem jsme přemýšleli, čím polské přátele překvapit. Vyrobili jsme jim upomínku s fotografií Dětmarovic a znaky obce i školy. Obecní úřad doplnil náš dárek o mapku Karviné a prupisku, školní družina o přívěsek s mušlí.

Překvapení vyšlo a bylo zajímavé pozorovat, jak mezi sebou žáci našich tříd začali spontánně komunikovat. Také jsme se společně vyfotili.

Počasí bylo do poslední chvíle hádankou, předpovědi se neustále měnily, takže jsme nevěděli, zda nebude pršet. Nakonec se nám krásně vyčasilo a my jsme měli teplo a krásné výhledy do okolní krajiny. Odvážlivci vylezli i na rozhlednu.

Škoda, že slíbené opékání buřtů nevyšlo, ale celkově se nám výlet vydařil a všichni jsme byli spokojeni také se svým sportovním výkonem. Výšlap nebyl lehký. Udělali jsme něco pro své zdraví i pro přeshraniční spolupráci škol.

Podívejte se na několik fotografií: 

 

 

Více fotografií na záložce IV. třídy 

autor: Mgr. Elena Kijonková

Sběrové dny 2012/13 | 24.05.2013 | zobr: 2325x

Soutěž ve sběru papíru a PET víček 2012/13 zde

 DEN ZEMĚ 26. 4. 2013

 

Na celém světě si lidé každoročně v dubnu připomínají, že nelze bohatství a krásu přírody neustále ničit. Uvědomují si, že pro naši planetu musejí také něco dělat.

Probíhají soutěže, festivaly, eko-trhy, úklidové akce, vysazují se stromy apod.

V naší obci se pravidelně snaží o udržení této tradice ZŠ a ZO ČSOP ve spolupráci s obecním úřadem a SRPŠ.

Na naší škole probíhají  celoročně další aktivity – sběr tříděného papíru nebo monočlánků, třídění plastů, sběr plastových víček, přispěli jsme na psí útulek a chceme přispět také na ZOO v Ostravě. Jsme rádi, že hodně žáků i jejich rodičů, se aktivně zapojuje.

Den soutěží je tak pro žáky odměnou za jejich snahu.

Očekávali jsme návštěvu několika družstev žáků z polské školy z Hažlachu a přáli si, aby se jim u nás líbilo.

Námětem pro letošní svátek byla „Cesta do pravěku za zlatým trilobitem.“ Celá škola na tento den pečlivě připravovala různé potřeby, pomůcky, velká vyobrazení Země či mamuta, zapůjčili jsme bludiště, luk a šípy… Bylo třeba také uklidit areál školí zahrady. Přišli jsme s doplňky oblečení lidí z pravěku.

Žáci soutěžili v družstvech ve čtyřech věkových kategoriích.

Počasí nám přálo a družstva plnila úkoly poznávací, kde si procvičila znalosti z přírodovědy a ekologie, ale také zábavné a sportovní.

Na posledním stanovišti družstva získala po správném zodpovězení otázek zlatého trilobita, na kterého pak zezadu napsala své přání pro Zemi. Tato přání jsou připevněna na velkém plakátu Země ve vstupu do školy. Návštěvníci si je mohou přečíst.

V mezičase žáci ve svých třídách sestavovali roztodivná zvířata nebo rostliny z odpadových materiálů. Práce se vydařily a jsou vystaveny v přízemí.

Vítězná družstva z každé kategorie získala hezké ceny od obecního úřadu. Polští hosté byli nadšení a slíbili, že příští rok na oplátku zorganizují něco pro naše žáky u nich. Budou tam samozřejmě posláni ti žáci, kteří si to zaslouží.

Oblíbená je také soutěž tříd o největší počet doplňků k tématu. Vítězné třídy 1. a 2. stupně ZŠ získaly od Svazu ochránců přírody sladkou odměnu a diplom.

Děkujeme žákům 9. tříd a rodičům,  kteří pomáhali na stanovištích, obecnímu úřadu, ČSOP a SRPŠ za ceny, diplomy a sladkosti. Dále děkujeme všem, učitelům, kteří připravovali stanoviště, kuchařkám a zaměstnancům ZŠ za pomoc při této náročné akci.

Koordinátorka environmentální výchovy Mgr. Elena Kijonková.

 

Přílohy: fotky:

Brána času

Dřeviny

Dinosauři

Semena

Lov mamuta

Bludiště

Éra ryb

Přání pro Zemi

Zlatý trilobit

Vítězná družstva věkových kategorií A až D - 1. místa:

Družstvo 2. třídy

 

Družstvo 3. třídy

 

Družstvo 5. třídy

 

Družstvo 7. třídy

 

Družstva na 2. a 3. místech získala ceny také, vítězové mají navíc diplomy.

Ceny za doplňky oblečení lidí z pravěku obdržely tyto třídy: na 1. stupni 4. třída,                                                                                                                        na 2. stupni 8. třída.

Všem gratulujeme.

 

autor: Mgr. Elena Kijonková

 Projekt Comenius:

Pohoštění s bylinkami, Odpoledne s ekologií - besedy 2. až 5. tříd

13. a 14. 3. probíhaly pro děti zajímavé činnosti - prakticky si vyzkoušely vyrobit pohoštění z receptů, které dlouho předem vyhledávaly za pomoci rodičů a vybíraly se svými třídními učitelkami. Vše vyvrcholilo v březnu na této akci - Odpoledne s ekologií.

V 1. části pracovaly děti se svými učitelkami na výrobě pohoštění, poté proběhly besedy s ekologem Otakarem Závalským.  

Žáci měli radost z vlastní činnosti a my všichni z jejich nápaditých i chutných výsledků.

Beseda pro 2. a 3. třídu byla na téma Pestrá příroda.

Beseda pro 4. a 5. třídu byla na téma Návrat orla skalního do naší přírody.

Obě besedy žáky velmi zaujaly a lektor nám sdělil, že má ještě několik dalších námětů, které jsou zajímavé. Pokud bude zájem, může nás opět navštívit.

Prohlédněte si fotografie z průběhu akce:

 

autor: Mgr. Elena Kijonková

 Přírodovědný kroužek - březen, soutěž Nobel, 3. kolo

Tentokrát zkoumáme sílu: magnetickou a gravitační. Výsledky našeho zkoumání zapisujeme a dokumentujeme. Pak je posíláme soutěžní komisi do Prahy. Podívejte se, co u toho provádíme:

autor: Mgr. Elena Kijonková

Sběr papíru - vyhodnocení 2. akce | 02.03.2013 | zobr: 2268x

 Vyhodnocení 2. sběrových dnů  (ÚNOR 2013) zde

 Přírodovědný kroužek  - zima 2013, soutěž Nobel

 

V 1. části - pokusy se statickou elektřinou, elektromagnetem, jednoduchým elektromotorkem:

 

 

Ve 2. části - tvorba našeho znaku, vlajky a hesla (pokřiku):

 

Vítěznné heslo (pokřik):

 

Vítězné návrhy - náš znak a naše vlajka

 

 

 

 

 

autor: Mgr. Elena Kijonková

 Přírodovědný kroužek  - zima 2013

Vyráběli jsme barometr:

autor: Mgr. Elena Kijonková

 Přírodovědný kroužek  - podzim 2012

V kroužku poznáváme zákonitosti přírody a různých fyzikálních jevů, ale také si hrajeme.

Ukázky naší práce:

 

autor: Mgr. Elena Kijonková

 

Vyhodnocení 1. sběrových dnů  (říjen 2012) zde

 

Vysledky sběru papíru a víček | 05.06.2012 | zobr: 2518x

Celkové výsledky sběru papíru a víček za školní rok 2011/12. Podrobnosti zde

DEN ZEMĚ V NAŠÍ ZŠ - vlastní oslava

Oslava Dne Země proběhla 25. 4., kdy se dala škola „do pohybu.“ Každá třída měla připravený svůj program s přírodovědnou náplní spojenou také s turistikou, hrami a závěrečnou soutěží družstev.

Počasí nám přálo, takže výlety a exkurze v obci i mimo ni se vydařily.

Nejmladší žáci měli film o dinosaurech, nakreslili své představy o nich a pohráli si na školním hřišti.

Žáci druhé a třetí třídy navštívili pštrosí farmu, poznávali zajímavosti o pštrosech, dále se vydali k Hastrmance a cestou pozorovali jarní přírodu. U Hastrmanky krmili kapry a relaxovali. Závěrečný testík znalostí o jarní přírodě a pštrosech si udělali po návratu do školy.

4. třída vyjela na exkurzi do Stanice mladých přírodovědců v Karviné, která již tradičně připravuje hodnotné programy pro školní kolektivy a soutěže družstev. Pro družstva bylo připraveno několik stolů plných zajímavých obrázků a úkolů, které prověřily, co si pamatují žáci nejen ze školy, ale také z televizních pořadů, ze svých zkušeností, z výletů s rodiči apod. Do poslední chvíle byla soutěž napínavá, protože se nevědělo, které družstvo nasbírá nejvíc bodů. Vyhodnocení proběhlo přímo ve stanici.

Navíc se žáci vždy velmi těší na prohlídku stanice, kde je hodně živočichů – savců, ptáků, plazů, ale i hmyzu. Přinášejí jim také něco vhodného na zub jako suché pečivo, ovoce nebo zeleninu. Sami pak relaxují a posvačí na zahradě.

5. třída si vyšla na vycházku do okolí a došla až do Dolní Lutyně. Cestou pozorovali žáci změny jarní přírody, plnili úkoly, diskutovali nad ekologickými problémy, hlavně nad znečištěním životního prostředí a jak jej snižovat (recyklace odpadů, …). Vycházku zakončil testík, který prověřil nejen pozorovací schopnosti žáků, ale také jejich znalosti z přírodovědy a ekologie.

Žáci 6. třídy šli k EDĚ, prošli se podél Olše a došli až do Koukolné. Cestou pozorovali přírodu, besedovali  o významu dětmarovické elektrárny, sledovali, zda máme v obci kontejnery na tříděný odpad, diskutovali o tom, proč slavíme Den Země apod. U školy žáci relaxovali na hřišti.

Družstva vyplnila kvalitní testík.  Měl 3 části, které stojí za zmínku: I. znalosti o naší EDĚ, II. třídění odpadu, III. Den Země – proč jej slavíme, návrh vlajky pro Den Země, co můžeme udělat my sami pro omezování znečištění apod.

7. třída se vydala na poznávací vycházku po Dětmarovicích. Jaro v plném proudu vybízelo k pozorování květů, zvířat, ptáků i hmyzu. Žáci měli za úkol dobře si všímat, co cestou uvidí, protože akci ukončil „test všímavosti.“ Cestou je také zajímala pštrosí farma a došli k Hastrmance, kde bylo největším zážitkem krmení kaprů, na který si žáci donesli suché pečivo. Není divu, tolik kaprů pohromadě se jen tak nevidí.

     8. třída měla výlet do CHKO Poodří – Jistebník a okolí. Žáci si prošli naučnou stezku, kde u informačních tabulí načerpali hodně nových poznatků, které mohli pozorovat přímo v přírodě – přírodní společenstva oblasti, historie oblasti a její současné problémy, lužní krajina.  Zajímavé byly pro ně práce na obnově rybníků, revitalizace krajiny, ale také pozorování provozu mošnovského letiště L. Janáčka (odlet a přistávání letadel), zjistili, jak blízko se nachází významná chráněná lokalita vedle průmyslové aglomerace Ostravska. 

    9. třída se prošla po Dětmarovicích a ukončila vycházku u Hastrmanky. Také nakrmili kapříky v rybníce, takže ti určitě tento den považují za den hojnosti. V závěrečném testíku byla družstva vyhodnocena podle jejich všímavosti k okolí, ale také podle pozornosti při sledování dokumentu o zajímavostech z přírody.

Potěšitelné bylo, že na vycházce uviděli letět 2 čápy, které letos na hnízdě zatím marně vyhlížíme.

Tento den obohatil naše žáky o nové zážitky a určitě na něj budou rádi vzpomínat.

Prohlédněte si také fotky, které budou postupně doplňovány o další třídy.

4. TŘÍDA:

DEN ZEMĚ 2012 - přípravy

Příprava letošního Dne Země probíhala od začátku dubna.

Proběhla soutěž o nejlepší plakáty, ale také úklid a okrašlování okolí školy. Mezi další aktivity patří i sbírka na adopci zvířátka v ZOO Ostrava, kde přispíváme již po několikáté. 

Vlastní oslava Dne Země proběhla formou výletů, exkurzí a vycházek s přírodovědnou náplní. Tento den pak zakončily soutěže a testíky pro družstva tříd, které prověřily, co si žáci z akce zapamatovali.

Na vítězná družstva každé třídy čekaly odměny, o které se postaral Obecní úřad Dětmarovice - referát ŽP.

Plakáty:

Některé z nich zdobí panel na obecním úřadě nebo informační skříňku u autobusové zastávky. Jiné zkusí zabodovat ve výtvarné soutěži Ekoplakát organizoané sdružením TRIANON.

ÚKLID OKOLO ŠKOLY:

Při úklidu jsme si všímali také probouzející se přírody a obdivovali jarní kvítky, které narozdíl od odpadků potěší oko i duši.

 

 

 

autor: Mgr. Elena Kijonková

Ocenení naší školy v obasti environmentální výchovy

Dne 20. 4. 2012 se uskutečnilo v Těšíně (PL) slavnostní předání cen pro aktivní školy mezinárodní organizací TRIANON. 

Naše škola byla vybrána za dlouhodobé environmentální aktivity a umístění ve výtvarné soutěži za rok 2011. Obdrželi jsme pamětní plaketu a keramický "Ptačí strom." Cenu převzala koordinátorka EVVO Mgr. Elena Kijonková.

TRIANON je organizace, která uskutečňuje projekt spolupráce mezi třemi státy v rámci regionu mezi Ostravou, Katowicemi a Žilinou.

Podporuje mimo jiné ekologické aktivity základních a středních škol - výtvarné, literární i praktické (sběr, recyklaci, využití solární energie...).

Cena je pro nás povzbuzením pro další práci.

Při této příležitosti děkujeme Obecnímu úřadu Dětmarovice za podporu při uskutečňování akcí EVVO v naší škole.

 

 

 

 

autor: Mgr. Elena Kijonková

Kde jsou naši čápi?

Letos budeme čápy hledat po celých Dětmarovicích. I když se na hnízdech (staré a nové u lékárny) neobjevili, přesto snad někdo v naší obci čápy uvidí a vyfotí, i kdyby to nebyli zrovna ti naši. Soutěž čápi on-line pokračuje. Sledujte plakátky a letáčky.

Přílet čápů On-Line 5. ročník

 

Sledujte hnízdiště dětmarovických čápů a

vyhrajte!

 

Tři z Vás, kteří budou sledovat díky online kameře hnízdo čápů a splní úkoly, 

budou odměněni cenami.

 

Jak na to

se dozvíte v tomto letáku, nebo jděte na

csopdetmarovice.hostuju.cz

 Pokud splníte zadané úkoly, pošlete e-mail na adresu

 

detmarovicecsop@gmail.com

 

Úkoly:

1/ Na procházce vyfotografujte alespoň 2 čápy pohromadě na území naší obce. Snímky musí být dva – jeden zobrazí detail čápů a druhý bude snímek širšího okolí – aby bylo možno rozeznat, kde byl snímek pořízen.

 

2/ Odpovězte na otázky  a/ Jaké má dospělý čáp rozpětí křídel?

                 b/ Kde je nejbližší ptačí záchranná stanice?

 

3/ Printscreen hnízda z csopdetmarovice.hostuju.cz

 

V e-mailu nezapomeňte uvést své jméno, adresu a splněné úkoly. Do předmětu zprávy napište „Čápi on-line“. O případné výhře a dalších podrobnostech jejího převzetí budete informování e-mailem.

 

Ceny:

Návštěva multikina v Ostravě – program dle vlastního výběru

!!!!  pro prvního jde o dvě vstupenky !!!!

nebo poukaz na dárek ve stejné hodnotě.

 

Soutěž probíhá od 28. dubna do října 2012

 

autor: Mgr. Elena Kijonková

Přírodovědný kroužek:                      

ZAPOJILI JSME SE DO SOUTĚŽE KOUMES 2012

Od února do června se plní úkoly, jejichž průběh a splnění posíláme do centra v Praze. Vyvrcholením soutěže je zaslání deníku, ve kterém musí být všechny úkoly splněny a zdokumentovány. Podle toho dostaneme body a uvidíme, zda se nějak dobře umístíme.

Soutěž není jednoduchá, musíme si zajistit potřebné pomůcky a materiály. Ty si připravujeme společně - co kdo může, donese. Co nemohou donést děti, donese vedoucí kroužku. Tak se postupně snažíme. Přitom poznáváme spoustu nových zákonitostí a získáváme nejen znalosti, ale i nové dovednosti.

Tak nám držte palce, ať máme radost ze zdařených pokusů.

Rozklad barev fixů

 

Rozklad světla - spektrum barev

 

Kyvadlo, kmity, přenos síly

autor: Mgr. Elena Kijonková

Beseda Živá zahrada 7. 3. 2012

Na besedu se zaměřením na zahrady u rodinných domů i u škol jsme pozvali odborníky ze ZO ČSOP Valašské Meziříčí, kteří se touto problematikou zabývají řadu let a podařilo se jim realizovat již několik projektů. Jsem ráda, že pozvání přijal pan M. Dvorský, který přijel se svým asistentem a měli připravenou pěknou prezentaci o svých zahradách doplněnou vyprávěním i závěrečnou soutěží.

Zahrady by měly být obývány celou řadou rostlin a živočichů, avšak v poslední době jejich druhové bohatství klesá. Čím to je zapříčiněno?

Síla přírody a její obnova totiž spočívá v rozmanitosti a tu člověk na zahradách soustavně likviduje. Časté sekání tzv. okrasných trávníků, ve kterých je zabit veškerý život, likviduje obranyschopnost, na rostliny nastupují nemoce, plísně apod., živočichové mizí. Člověk léčí svou zahradu obvykle přihnojováním a chemickými postřiky a tím situaci jen zhoršuje.

Živá zahrada je živý EKOSYSTÉM, který se umí bránit sám, je to méně pracné a navíc zdravé pro přírodu i pro lidi. Aby taková zahrada byla potěšením i pro oko majitele, to se dá snadno zařídit. Jen je třeba získat potřebné znalosti.

Více na www.zivazahrada.cz.

Nechejme rozkvétat na zahradách rozmanité luční květy, pojďme přilákat na naše zahrady více hmyzu, motýlů, ježka či všelijaké ptáky. Jejich pozorování nám pomůže relaxovat mnohem lépe než monotonní plocha tzv. anglického trávníku, na který plýtváme časem, benzínem a každý víkend se obtěžujeme vzájemně kraválem sekaček, které nezvládají delší porost než 10 či 15 cm.  Do projektu Živá zahrada se může zapojit každý, kdo má zahradu, třeba i malou.

Zkuste to i vy.autor: Mgr. Elena Kijonková

 

V kroužku

 Navázali jsme na činnost v loňském školním roce. Provádíme pokusy a hravou formou se seznamujeme se základními zákonitostmi přírodních a fyzikálních jevů. Vede Mgr. E. Kijonková.

UKÁZKY:

SÍLA VZDUCHU: POHON VZDUCHEM

PADÁČKY

TLAK VODY

STATICKÁ ELEKTŘINA

KOUZLO: TLAK VZDUCHU VNĚ LÁHVE TLAČÍ NA HLADINU VODY NA TALÍŘI A ZVEDÁ HLADINU VODY UVNITŘ LÁHVE, PROČ ASI?

VŠE SI ZAPÍŠEME.

 

autor: Mgr. Elena Kijonková

Tato stránka je vytištěna z webu www.zsdetmarovice.cz
Těšíme se na Vaši další návštěvu.