Vysvědčení bude rozdáno v pátek 26.6.2020 mezi 8,00 až 10,00 hodinou třídními učiteli před budovou školy. Prosím, aby při předávání vysvědčení měli žáci, zákonní zástupci nasazeny roušky. Poslední možnost vyzvednutí oblečení a přezůvek ze šaten.