Ve smyslu §24, odst.2, zákona č. 561/2004Sb. vyhlašuji pro žáky ředitelské volno, a to ve dnech 29.6.2020 a 30.6.2020Vysvědčení bude rozdáno v pátek 26.6.2020 mezi 8,00 až 10,00 hodinou třídními učiteli.

V Dětmarovicích, dne 4.6.2020   

Mgr. Robert Lindert, ředitel školy