Základní škola a Mateřská škola Dětmarovice, příspěvková organizace
Hledat
ZÁKLADNÍ ŠKOLA • Projekty • Technika nás baví-výzva57

Technika nás baví-výzva57

Technika nás baví | 10.11.2015 | zobr: 763x

Technika nás baví

Číslo klíčové aktivity: 1

Rozvoj technických dovedností žáků na druhém stupni základní školy.

 

Popis realizace klíčové aktivity:

Cílem klíčové aktivity je rozvoj technického vzdělávání na základních školách formou vytváření žákovských výrobků. K tomu přispívá tato aktivita využitím vybavení školní dílny.

Podstatou realizace je vytváření žákovských výrobků na základě plánu rozvoje technických dovedností a následné vyhodnocení.

Do vytváření žákovských výrobků se aktivně zapojí minimálně 15 žáků druhého stupně ZŠ podporovaných učitelem. Žáky vede kvalifikovaný učitel, který vyučuje některý z tematických okruhů vzdělávací oblasti Člověk a svět práce. Učitel vybere takové typy výrobků, které mohou žáci dokončit za dobu trvání projektu, včetně zadání práce, seznámení s materiálem a zpracování žákovského portfolia. Pro práci budou žákům poskytnuty pracovní listy s nákresem výrobku a popisem postupu práce. V průběhu práce bude podporován rozvoj klíčových (měkkých) kompetencí žáků. Z postupu práce na výrobku bude průběžně pořizován fotografický záznam. Z průběhu realizace zpracuje každý žák žákovské portfolio, které bude obsahovat sebehodnocení žáka a formativní hodnocení ze strany učitele.

Pro realizaci aktivity bude sloužit potřebné vybavení školní dílny nářadím pro žáky a pedagoga. Aktivitu lze realizovat v povinných i povinně volitelných předmětech, nebo formou projektového dne.

204 112,00 Kč

 

Cílová skupina a její popis:

Cílovou skupinou jsou žáci druhého stupně ZŠ.

 

Výstup klíčové aktivity:

  • Vybavená dílna;
  • Minimálně 15 žákovských portfolií. Jedno portfolio
  • Plán rozvoje technických dovedností žáků a vyhodnocení účinnosti plánu, tj. Příloha č. 2, část A této Příručky.

 

Číslo klíčové aktivity: 2

Rozvoj profesních dovedností učitelů pro výuku zaměřenou na zlepšování technických dovedností  žáků základní školy.

Popis realizace klíčové aktivity:

 Cílem klíčové aktivity je rozvoj dovedností a  zkušeností učitelů ZŠ pro zlepšování technických dovedností žáků základní školy. Podstatou realizace v práci s technickými rozvoj v polytechnické výchově.

Cílová skupina a její popis:

Cílovou skupinou jsou pedagogvé, kteří budou následně aplikovat získané zkušenosti ve výuce. Za výběr učitele odpovídá ředitel školy. 

Výstup klíčové aktivity:

  • Osvědčení o absolovování vzdělávacího kurzu
  • Záznam v profesním portfoliu učitele

 8 369,00 Kč

Číslo klíčové aktivity: 4

Rozvoj individuálních ústních komunikačních dovedností v formou blended learningu. anglickém/německém/francouzském žáků  jazyce 

Popis realizace klíčové aktivity:

Realizace výuky systémy anglického jazyka, prioritně na rozvoj ústních blended learningu.  Obsahem aktivity je využití formy blended learningu pro výuku a domácí přípravu pro rozvoj individuálních ústních komunikačních dovedností skupiny 20-ti žáků v běžné výuce, vedle toho i pro zadání domácí přípravy žáků po dobu realizace projektu.  Kombinovaná forma výuky musí být začleněna do běžné výuky a podpořena stávajícím učitelem cizího jazyka, což podpoří zvýšení efektivity osvojování jazyka.

Po dobu využívání blended learning bude učitel poskytovat žákům podporu.   Součástí výukového systému je poskytnutí kompletní metodiky pro učitele ke všem využívaným kurzům, včetně zaškolení jazyka v práci se systémem.   Ve výuce lze šablonu využít v rámci povinných  i volitelných předmětů.   zavedení kombinovaného interaktivního výukového systému využije škola své vybavení ICT technikou. 

Cílová skupina a její popis:

Cílovou skupinou jsou žáci druhého stupně ZŠ.

Výstup klíčové aktivity:

  • Souhrnná evaluační zpráva ředitele školy z využití šablony komunikačních v anglickém jazyce formou blended learningu .
  • Rozvoj individuálních dovedností ústních žáků jazyce
  • Jmenný seznam žáků zapojených do této klíčové aktivity

49 860,00 Kč

Tato stránka je vytištěna z webu www.zsdetmarovice.cz
Těšíme se na Vaši další návštěvu.