Organizace školního roku 2020/2021

zahájení vyučování            1.9.2020

podzimní prázdniny            29.10. – 30.10.2020 + dle nařízení MŠMT byly přidány dny 26.-27.10.2020      

vánoční prázdniny              23.12.2020 – 3.1.2021

zahájení vyučování            4.1.2021

pololetní vysvědčení          28.1.2021                  

pololetní prázdniny            29.1.2021 

jarní prázdniny                   22.2. – 28.2.2021              

velikonoční prázdniny        1.4. – 2.4.2021

závěrečné vysvědčení       30.6.2021                    

hlavní prázdniny                1.7. – 31.8.2021