MŠ – Snížení úplaty za předškolní vzdělávání

Vzhledem k mimořádné situaci v souladu se zněním § 6 vyhlášky č. 14/2005 Sb., o předškolním vzdělávání, ve znění pozdějších předpisů, byla z důvodu přerušení provozu mateřské školy od 17 . 3. 2020 snížena úplata za předškolní vzdělávání za měsíc březen na poměrnou částku 175,- Kč. Za měsíce duben a případně další měsíce, kdy nebude probíhat vzdělávání na mateřské škole, úplata nevzniká. Při opětovném otevření mateřských školek, pokud k němu dojde v průběhu měsíce,  budete o poměrné výši úplaty na daný měsíc informováni. Stejně tak budete informování o vrácení případných přeplatků. Děkujeme za pochopení.

ŠD – Prominutí úplaty  za vzdělávání ve školní družině.

Po dobu mimořádných opatření, počínaje 1.4.2020 se platba za školní družinu promíjí. Vzniklé přeplatky budou vyřizovány v červnu 2020.

Mgr. Robert Lindert, ředitel školy