Informace – vrácenky stravné

Zákonní zástupci hradící stravné hotovostně, můžete si vyzvedávat vrácenky za stravné za měsíc 3/2020.

Vrácenky – stravné – v době od 7,30 do 12 hod. u vedoucí ŠJ od 15.6.2020

Vrácenky – stravné – v době od 8 do 14 hod. u vedoucí MŠ od 16.6.2020.

Zákonným zástupcům hradícím stravné bezhotovostně – inkasem byly vrácenky zaslány na účet.

Informace – vrácenky za úplatu za školné v MŠ

 Zákonní zástupci můžete si vyzvedávat přeplatky na školném  v  MŠ – od 16.6.2020 v době od 8 do 14 hod. u vedoucí MŠ.

Informace – úplata za školní družinu

U žáků, kteří budou navštěvovat školní družinu i ve školním roce 2020/21,  bude přeplatek úplaty za školní družinu ze školního roku 2019/2020 převeden do záloh na měsíce září až listopad 2020.

Zákonným zástupcům žáků, kteří již nebudou navštěvovat školní družinu ve školním roce 2020/21, bude přeplatek vrácen.