Základní škola a Mateřská škola Dětmarovice, příspěvková organizace
Hledat
ZÁKLADNÍ ŠKOLA • GDPR

GDPR

Pověřenec GDPR | 28.01.2020 | zobr: 325x

Jmenování pověřence pro ochranu osobních údajů

Ochrana osobních údajů - GDPR

Základní škola a Mateřská škola Dětmarovice, příspěvková organizace  

Dětmarovice 1002

735 71 Dětmarovice

IČO 73184501

dále jen „škola“ jako správce osobních údajů.

Na školu je možné se k uplatnění práv v oblasti osobních údajů obracet prostřednictvím:

telefonu: 596550164

emailu: skola@zsdetmarovice.cz

nebo poštou na adresu:   Základní škola a Mateřská škola Dětmarovice, příspěvková organizace, 735 71 Dětmarovice 1002

 

Výše uvedenými způsoby je možné se v relevantních případech na školu obracet za účelem uplatnění práva na přístup k osobním údajům, jejich opravu nebo výmaz, popřípadě omezení zpracování, vznést námitku proti zpracování, jakož i při uplatnění práva na přenositelnost údajů a dalších práv podle obecného nařízení o ochraně osobních údajů. Výše uvedenými způsoby se mohou subjekty údajů na školu obracet v případě údajů zpracovávaných na základě souhlasu rovněž za účelem odvolání souhlasu se zpracováním osobních údajů.  

 

Na naší škole probíhá zpracovávání osobních údajů žáků a zaměstnanců v souladu s patřičnými zákony. V rámci zajišťování svých činností správce zpracovává osobní údaje zejména pro tyto účely:

 1. Školní matrika, evidenční list
 2. Přijímání do předškolního vzdělávání
 3. Průběh předškolního vzdělávání
 4. Přijetí do základní školy a k povinné školní docházce
 5. Průběh základního vzdělávání, školní družina
 6. Bezpečnost a ochrana zdraví ve školách a školských zařízeních – žáci
 7. Bezpečnost a ochrana zdraví ve školách a školských zařízeních  - zaměstnanci
 8. Personální a mzdová agenda
 9. Další vzdělávání pracovníků
 10. Stravování – žáci, zaměstnanci a občané
 11. Pronájem nebytových prostor
 12. Vedení účetnictví příspěvkové organizace


Od 25.5. 2018 je jmenován pověřenec pro ochranu osobních údajů pro  Základní školu a Mateřskou školu Dětmarovice, příspěvkovou organizaci.

Kontakt na pověřence:  Mgr. et Mgr. Bc. Hana Vitásková    e-mail: detmarovice@viavis.cz

 

Podrobnější informace k obecnému nařízení o ochraně osobních údajů (GDPR) najdete na webové stránce: https://www.uoou.cz/gdpr-obecne-narizeni/ds-3938/p1=3938

Tato stránka je vytištěna z webu www.zsdetmarovice.cz
Těšíme se na Vaši další návštěvu.