Žáci 2. stupně, kteří nastoupí ke konzultacím dne 8.6.2020 (třída 6.A a 6.B) a  9.6.2020 (7. a 8. třída) , v den nástupu odevzdají podepsané pokyny k nástupu žáků a čestné prohlášení.

Žáci 1.stupně, kteří nastoupí od 25.5.2020 do školy, jsou rozděleni do skupin. Informace o zařazení do skupiny zašlou třídní učitelé zákonným zástupcům emailem. Zde přikládám informace pro skupinyProsím o dodržování časového harmonogramu pro příchody a odchody ze školy. 

Čestné prohlášení (stejné pro ZŠ i MŠ)

Dokumenty MŠMT – ochrana zdraví a provoz základních škol a mateřských škol v období do konce školního roku 2019/2020