Kontakt

Vedoucí jídelny

Lucie Mandátová
jidelna@zsdetmarovice.cz

Vedoucí kuchařka

Hana Kulichová

Kuchařky

Jana Sikorová
Miroslava Klimčíková

Informace k obědu v den vysvědčení

Školní jídelna žádá rodiče, kteří chtějí odhlásit oběd v den vysvědčení 30.6.2021, aby tak učinili prostřednictvím telef. čísla 596550174  nebo prostřednictvím emailu jidelna@zsdetmarovice.cz , a to nejpozději do 21.6.2021.

Děkuji vedoucí ŠJ Mandátová.

Důležité sdělení - 24.3. školní jídelna mimo provoz

Dne 24.3.2021  je školní jídelna mimo provoz z důvodu odstávky elektrického proudu na škole (obědy se nepřipravují). 

Vedení školy a vedoucí školní jídelny

Odhlášení jídla z důvodu nepřítomnosti žáka v ZŠ

Žádáme rodiče, aby v době nepřítomnosti dítěte ve škole odhlašovali obědy.

1.telefonicky 596550174,596550164

2.e-mailem jidelna@zsdetmarovice.cz

Odhlášení obědů musí být provedeno nejpozději do 7.00 hod. ráno!

Neodhlášené obědy budou účtovány sazbou za základní cenu jídla podle zák.561/2004 Sb.

Pokud žák není ve škole přítomen, nemá nárok na oběd a tedy ani na dotaci, která je na oběd poskytována.

V době nemoci dítěte je možno odebrat oběd do jídlonosičů jen první den nemoci dítěte a to v čase od 10.45-11.00 hod!

Výběr stravného bude probíhat v níže uvedených dnech a čase.

31.8. pondělí 7.00-14.30

1.9. úterý 9.00-14.30

2.9. středa 6.00-15.00

3.9. čtvrtek 7.00-14.30

4.9. pátek 7.00-14.30,

Lucie Mandátová, vedoucí školní jídelny                                         

Informace k úhradě stravného pro školní rok 2020/2021

Podrobné informace k úhradám stravného pro školní rok 2020/2021 naleznete v tomto dokumentu.

Žádost o bezhotovostní platbu je ke stažení zde.

Možnosti odevzdávání žádosti o bezhotovostní platby + potvrzení o zřízení souhlasu s inkasem:

a) osobně vedoucí školní jídelny

b) elektronicky – naskenované dokumenty zašlete na email: jídelna@zsdetmarovice.cz

c) schránka u školy

d) datová schránka – ID datové schránky: x4amcpe

Termín  odevzdání žádosti o bezhotovostní platby + potvrzení o zřízení souhlasu s inkasem: do 31.7.2020.

                                                                                   Vedoucí školní jídelny