Od 1.3. 2021 z nařízení vlády je uzavřena základní škola i obě mateřské školy

distanční výuka pro předškoláky – na stránkách pro MŠ Koukolná – aktuality a pro MŠ Střed – aktuality distanční výuka 1. – 9. třída – rozvrhy výuky vloženy do příslušné třídy na záložce pro rodiče – distanční výuka obědy byly žákům automaticky odhlášeny žáci mají nárok na dotovaný oběd, v případě zájmu nahlásíte den předem…

Volby do školské rady + jmenování nových členů

Jmenování členů školské rady z řad zákonných zástupců: Dne 16.2.2021 na základě paragrafu 167, bodu 5 školského zákona jmenoval ředitel školy členy školské rady z řad zákonných zástupců (viz přiložené oznámení). Oznámení o výsledku 2. kola voleb do školské rady z řad zákonných zástupců nezletilých žáků ze dne 12.2.2021: Volby do školské rady proběhly dne…

Přihlášky na střední školy a víceletá gymnázia

předvyplněné přihlášky a zápisové lístky si zákonný zástupce  vyzvedne na sektretariátě: ve čtvrtek 4.2.201 od 6,00 – 16,00 hod.  nebo  v pátek od 7,00 – 12,00 hod.   z důvodu mimořádných opatření bude informačních schůzka ohledně přihlášek na střední školy a víceletá gymnázia formou online – přes účty žáků a přes speciálně vytvořený tým “přihlášky” v MS…

Informace k vydávání výpisu z vysvědčení za 1. pololetí

Na základě  Opatření obecné povahy  č.j. MSMT-46545/2020-1, o předávání vysvědčení nebo výpisu z vysvědčení za 1.pololeti školního roku 2020/2021 na základních školách, středních školách, konzervatořích a základních uměleckých školách se prodlužuje termín pro předání žákům až na dobu, kdy bude možná jejich osobní přítomnost na vyučování. Žáci 3.-9. třídy obdrží výpis z vysvědčení za 1.pololetí…

Informace k výuce od 4.1.2021

1.třída a  2.třída  prezenční výuka ve škole družina má běžný provoz ( 6,00 – 16,00 hod.) školní autobus jezdí ráno dle rozpisu a odpoledne pouze ve 13,45 hod.  obě třídy budou chodit přes vchod do školní družiny žáci budou mít nasazenou roušku po celou dobu  pobytu ve škole i školní družině (doporučujeme 3 roušky denně,…