Přeplatky za školní družinu

U žáků, kteří budou navštěvovat školní družinu i ve školním roce 2020/21,  bude přeplatek úplaty za školní družinu ze školního roku 2019/2020 převeden do záloh na měsíce září až listopad 2020.

Zákonným zástupcům žáků, kteří niž nebudou navštěvovat školní družinu ve školním roce 2020/21, bude přeplatek vrácen.

 

 

Prominutí úplaty za vzdělávání ve školní družině

Po dobu mimořádných opatření, počínaje 1.4.2020 se platba za školní družinu promíjí. Vzniklé přeplatky budou vyřizovány v červnu 2020.

Mgr. Robert Lindert, ředitel školy

Akce a aktivity ŠD : Leden - červen 2020

LEDEN     – zimní aktivity  

                  -vycházky na Stezku zdraví ( pozorování zvířecích stop ve sněhu) a v okolí Mlýnky 

ÚNOR      – přírodovědné vycházky ke Kapli ( orientace v terénu- světové strany )

                  -výroba škrabošek a masek

                  -výroba přáníček a dárečků na “Valentýna”

BŘEZEN – procházky na Stezku zdraví a na sokolské hřiště ( pozorování změn v přírodě )

                  -loučení se zimou – procházka k Mlýnce ( zpívání písniček a recitování básniček s jarní tématikou )

                  -výroba přáníček a dárečků k MDŽ

                  -výroba dárečků pro budoucí prvňáčky

DUBEN   -pohybové a míčové hry na školní zahradě a sportovišti ( koloběžky, švihadla, vybíjená, průlezky.. )  

                  -Velikonoční tvoření- výrobky na jarmark a velikonoční výstavku v Koukolné ( ČSZ )

KVĚTEN  -atletické závody na sportovišti, hry na školní zahradě

                  -vycházky po okolí ( poznávání kvetoucích rostlin a stromů )

                  -výroba přáníček ke Dni matek

ČERVEN -Den dětí – soutěže, procházka na zmrzlinu

                  -batikování a textilní zdobení triček

                  -sportovní aktivity na školní zahradě a sportovišti

                   -osvěžování vodou, slunění a otužování

Svatomartinské opékání párků

Účast na Medových dnech – soutěžní téma: Nejzajímavější vánoční strom- 1.místo

Vánoční kulturní vystoupení dětí ŠD v DPS Dětmarovice s předáním drobných dárků