Sdělení ředitele školy - uzavření MŠ

Na základě rozhodnutí zřizovatele “Obec Dětmarovice” ze dne 16.3.2020 jsou Mateřská škola Koukolná, Dětmarovice č.p. 363 a Mateřská škola Střed, Dětmarovice č.p.790  od úterý 17.3.2020 až do odvolání uzavřeny.

Zákonní zástupci dětí mohou požádat o vystavení žádosti o ošetřovné na dítě do 10 let. Vyplněný tiskopis si lze vyzvednout v úředních hodinách – pondělí a středa od 8,00-10,00 hod. na sekretariátě školy nebo Vám ho zašleme na základě Vaší žádosti elektronicky.

Žádosti o vystavení ošetřovného zasílejte na email: skola@zsdetmarovice.cz

Mgr. Robert Lindert, ředitel ZŠ a MŠ Dětmarovice

Zvýšení cen stravného v MŠ od 1.9.2019

1. Mateřská škola

– od 1.9.2019 dochází ke zvýšení cen stravného v MŠ Koukolná a MŠ Střed  

 

Stravné se  zvyšuje o 3,- Kč z důvodu nárustu cen potravin a energií.

 

Prosím o navýšení limitů u Vašeho povolení inkasa.

Děti do 6 let věku z 32,-Kč na 35,-Kč                          (Stravné  max. 805,- Kč/měsíc)

Děti 7 let věku z 34,-Kč na 37,- Kč                               (Stravné max.  851,- Kč/měsíc)

+ úplata za vzdělání  (mimo předškoláků)  350,-Kč/měsíc

Věková skupina

Přesnídávka

Oběd

Svačina

Celkem

2-6 let

9,- Kč

18,- Kč

8,- Kč

35,- Kč

7-10 let

9,- Kč

20,- Kč

8,- Kč

37,- Kč