Informace - k vrácení přeplatků za stravné a za školné v MŠ

Zákonní zástupci můžete si vyzvedávat přeplatky za stravné a  školkovné, které vznikly z důvodu uzavření MŠ – od 16.6.2020 v době od 8 do 14 hod. u vedoucí MŠ.

Informace k úhradě stravného pro školní rok 2020/2021

Podrobné informace k úhradám stravného pro školní rok 2020/2021 naleznete v tomto dokumentu.

Žádost o bezhotovostní platbu je ke stažení zde.

Možnosti odevzdávání žádosti o bezhotovostní platby + potvrzení o zřízení souhlasu s inkasem:

a) osobně vedoucí školní jídelny

b) elektronicky – naskenované dokumenty zašlete na email: jídelna@zsdetmarovice.cz

c) schránka u školy

d) datová schránka – ID datové schránky: x4amcpe

Termín  odevzdání žádosti o bezhotovostní platby + potvrzení o zřízení souhlasu s inkasem: do 31.7.2020.

                                                                                   Vedoucí školní jídelny

Rozhodnutí o přijetí či nepřijetí k předškolnímu vzdělávání

Sdělujeme Vám, že Rozhodnutí o přijetí nebo o nepřijetí k předškolnímu vzdělávání již byly zaslány doporučeným dopisem . Žádáme Vás proto o vyzvednutí doporučeného dopisu. Děkujeme. Vedení školy

Provoz mateřských školek v době letních prázdnin

V červenci je v provozu Mateřská škola v  Koukolné, Dětmarovice č.p. 363 a Mateřská škola Střed je uzavřena.

srpnu je v provozu Mateřská škola Střed, Dětmarovice č.p.790 a Mateřská škola v Koukolné je uzavřena.

 

Prosím zákonné zástupce dětí, které chtějí v době letních prázdnin chodit do školky, ať to sdělí vedoucí učitelce v mateřské školce.

vedoucí učitelka MŠ

 

Sdělení ředitele - otevření MŠ a pokyny pro zákonné zástupce v souvislosti s otevřením

Na základě rozhodnutí zřizovatele “Obec Dětmarovice” ze dne 4.5.2020:  Mateřská škola Koukolná, Dětmarovice č.p. 363 a Mateřská škola Střed, Dětmarovice č.p.790 zahájí provoz v plném rozsahu (od 6,00 – 16,00 hod.), a to  v pondělí 11.5.2020.

Pokyny pro zákonné zástupce v souvislosti s otevřením MŠ 

Mgr. Robert Lindert, ředitel školy

Zápis do MŠ

se bude konat v termínu od 4.- 11. května 2020. Podrobné informace k zápisu jsou v tomto dokumentu.  

 V případě dotazu pište na mail: staskova@zsdetmarovice.cz  nebo  mskoukolna@zsdetmarovice.cz nebo msstred@zsdetmarovice.cz

Důležité dokumenty MŠ:

Snížení úplaty za předškolní vzdělávání

Vzhledem k mimořádné situaci v souladu se zněním § 6 vyhlášky č. 14/2005 Sb., o předškolním vzdělávání, ve znění pozdějších předpisů, byla z důvodu přerušení provozu mateřské školy od 17 . 3. 2020 snížena úplata za předškolní vzdělávání za měsíc březen na poměrnou částku 175,- Kč. Za měsíce duben a případně další měsíce, kdy nebude probíhat vzdělávání na mateřské škole, úplata nevzniká. Při opětovném otevření mateřských školek, pokud k němu dojde v průběhu měsíce,  budete o poměrné výši úplaty na daný měsíc informováni. Stejně tak budete informování o vrácení případných přeplatků. Děkujeme za pochopení.

Mgr. Robert Lindert, ředitel školy

Jak děti zabavit v době uzavření MŠ?

Chceme Vám trošku pomoci a vybrali jsme pro Vás pár zajímavých webových  stránek, kde můžete čerpat nápady

a ) pro zajímavé učení-neučení
www.predskolaci.cz

www.detsky-web.cz

www.hrajeme-si.cz

b) pro výtvarné a tvořivé činnosti:
krokotak.com

www.tvorivedeti.cz

www.sikovny-cvrcek.cz

www.napadyproanicku.cz/tvoreni-s-detmi/celorocne

Pokud má Vaše dítě zájem a chce se pochlubit paní učitelce obrázkem nebo co se mu podařilo vyrobit. Klidně daný výtvor pošlete na email školky mskoukolna@zsdetmarovice.cz  Budeme mít radost.

Jestliže potřebujete s něčím poradit nebo poslat omalovánku, pracovní list klidně pište. Zopakujte si s dětmi písničky a říkanky, které se ve školce učily, na záložce mateřská škola- MŠ KOUKOLNÁ- výuka .

učitelky MŠ

Sdělení ředitele školy - uzavření MŠ

Na základě rozhodnutí zřizovatele “Obec Dětmarovice” ze dne 16.3.2020 jsou Mateřská škola Koukolná, Dětmarovice č.p. 363 a Mateřská škola Střed, Dětmarovice č.p.790  od úterý 17.3.2020 až do odvolání uzavřeny.

Zákonní zástupci dětí mohou požádat o vystavení žádosti o ošetřovné na dítě do 10 let. Vyplněný tiskopis si lze vyzvednout v úředních hodinách – pondělí a středa od 8,00-10,00 hod. na sekretariátě školy nebo Vám ho zašleme na základě Vaší žádosti elektronicky.

Žádosti o vystavení ošetřovného zasílejte na email: skola@zsdetmarovice.cz

Mgr. Robert Lindert, ředitel ZŠ a MŠ Dětmarovice

Zvýšení cen stravného v MŠ od 1.9.2019

1. Mateřská škola

– od 1.9.2019 dochází ke zvýšení cen stravného v MŠ Koukolná a MŠ Střed  

 

Stravné se  zvyšuje o 3,- Kč z důvodu nárustu cen potravin a energií.

 

Prosím o navýšení limitů u Vašeho povolení inkasa.

Děti do 6 let věku z 32,-Kč na 35,-Kč                          (Stravné  max. 805,- Kč/měsíc)

Děti 7 let věku z 34,-Kč na 37,- Kč                               (Stravné max.  851,- Kč/měsíc)

+ úplata za vzdělání  (mimo předškoláků)  350,-Kč/měsíc

Věková skupina

Přesnídávka

Oběd

Svačina

Celkem

2-6 let

9,- Kč

18,- Kč

8,- Kč

35,- Kč

7-10 let

9,- Kč

20,- Kč

8,- Kč

37,- Kč