Připomněli jsme si DEN ZEMĚ

V pátek 23. dubna jsme si pro žáky naší školy přichystali on-line Den Země. Třídní učitelé se ráno sešli se svými žáky ve všem známém prostředí MS Teams, kde na ně čekaly různorodé aktivity související s tímto celosvětovým svátkem naší modré planety.

Naši nejmenší skládali na dálku puzzle, četli pohádku o recyklaci, zazpívali si a třeťáci se zamýšleli nad kvízem o třídění odpadů. Starší žáci si pak ověřili své přírodopisné znalosti prostřednictvím kvízu, zasoutěžili si v Kahootu, tvořili reklamu, uvažovali jak dodržovat pravidla šetrnějšího života ve škole a psali přání Zemi k jejímu svátku.

Všem žákům i učitelům patří poděkování za jejich práci a nadšení, s jakým se do projektového dne pustili.

Mgr. Michal Hejda

Na každou nožku jinou ponožku

21.březen je v kalendáři označen jako Mezinárodní den Downova syndromu, celosvětového zdravotního postižení. Symbolem dne jsou ponožky, neboť když se dají patami k sobě, připomínají chromozom X, který mají lidé s tímto postižením navíc.

Žáci naší školy si tento den připomněli v pondělí 22. 3., a to vzhledem k situaci on-line formou. Během dne byla pro jednotlivé třídy 2. stupně vyhlášena výzva, na základě které žáci posílali fotografie svých ponožek. Do výzvy se zapojila také 2. třída paní učitelky Zelenkové a několik dalších vyučujících.

V některých třídách navíc byla problematika Downova syndromu objasněna i v rámci on-line hodin. Kupříkladu v 7. A žáci pracovali v rámci výuky literatury s knihou Domov pro Marťany, jež přibližuje toto postižení formou příběhu.

 

A jak celá akce dopadla?

6. třída

79% zapojených žáků

7. A

58% zapojených žáků

7. B

67% zapojených žáků

8. třída

94% zapojených žáků

9. třída

64% zapojených žáků

celkem

74% zapojených žáků II. stupně

Děkujeme všem žákům za účast na této akci a těšíme se na příští ročník, který snad proběhne klasickou formou. Vítězná třída bude po návratu do školy odměněna.

Mgr. Michal Hejda

Plán akcí 2020/2021

 • Měsíční plán – ZÁŘÍ 
 • Měsíční plán – ŘÍJEN  – distanční výuka od 14.10.2020
 • Měsíční plán – LISTOPAD – distanční výuka
 • Měsíční plán – PROSINEC 
 • Měsíční plán – LEDEN 
 • Měsíční plán – ÚNOR
 • Měsíční plán – BŘEZEN
 • Měsíční plán – DUBEN
 • Měsíční plán – KVĚTEN
 • Měsíční plán – ČERVEN

Turisticko-sportovní kurz CHORVATSKO 2020

 • v termínu od 28.8. do 6.9.2020
 • více informací na záložce – fotogalerie

Hrátky s roboty

Ve čtvrtek 9. 1. 2020 se žáci šestých a sedmé třídy vydali do ostravského Světa techniky, kde pro ně byly připraveny dva edukační programy. Šesťáci formou pokusů prozkoumali fotosyntézu, čímž si zábavnou formou rozšířili své znalosti nabyté v hodinách přírodovědy. Starší žáci se ponořili do světa robotů. V dvouhodinovém programu se nejprve seznámili s robotikou obecně, dozvěděli se, jak se v češtině objevilo slovo robot a poté se nadšeně pustili do stavby a programování vlastních robotů ze stavebnice Lego Mindstorms. V závěru programu se tak po učebně pohybovalo několik robotických hraček. Žáky bavila především praktická část programu, do které byly aktivně zapojeni také učitelé.

Po edukačních programech se všichni nadšeně vydali prozkoumat expozici Velkého světa techniky a alespoň na chvíli se ponořili do úchvatného světa fyziky, chemie, biologie a techniky.  Celá akce byla zajímavým doplněním výuky přírodovědných předmětů.

Mgr. Michal Hejda

Útěk Kryšpína N. v bohumínské knihovně

V prosinci se žáci šestých tříd vydali do dětského oddělení bohumínské městské knihovny, kde si pro ně připravila paní knihovnice besedu o knize Útěk Kryšpína N. od české autorky Ivony Březinové. Spisovatelka se v knize věnuje problematice šikany v dětském kolektivu a zároveň handicapu, protože hlavní hrdina příběhu je sluchově postižený. Beseda měla interaktivní podobu a žáky bavila. Po jejím skončení šesťáci na chvíli navštívili také Tenn zónu určenou pro náctileté čtenáře. Zde se mnozí začetli do komiksů, vyzkoušeli si Playstation, příp. si zahráli stolní hokej. Akce obohatila výuku literární výchovy a podpořila čtenářství žáků.

Mgr. Michal Hejda

Školáci se vydali do knihovny

V průběhu listopadu se žáci 2. třídy, 3. B. a 5. A zúčastnili se svými vyučujícími knihovnických besed v místní knihovně. Mladší děti poznaly svět ilustrací, páťáci se alespoň na chvíli přenesli do světa magie, nadpřirozených bytostí a mimozemské civilizace a seznámili se s celou řadou knih patřících do fantasy a sci-fi literatury. V závěru lekce si pravidelní návštěvníci knihovny některé z představených knih vypůjčili, aby si je se zájmem doma přečetli. Návštěva knihovny skvěle doplnila školní výuku literární výchovy a stala se jednou z akcí rozvíjejících čtenářskou gramotnost dětí.

Mgr. Michal Hejda

TIFFANY VITRÁŽE

Dne 12. 12. jsme zamířili do Světa techniky v Dolních Vítkovicích. Nejdříve jsme si mysleli, že nás čeká nějaká velmi „záživná“ beseda či prezentace o výrobě chrámových oken ve středověku. Šli jsme přece na vitráž. Ale tak tomu nebylo. Čekala nás výtvarná dílna, workshop, jak je dnes moderní říkat, a to workshop se vším všudy.

Naším úkolem byla výroba skleněného motýla tzv. Tiffany technikou. Vyzkoušeli jsme si práci se sklem, které jsme museli do požadovaného tvaru nejdříve nařezat a následně obrousit. Broušení některé z nás příliš nebavilo, zvláště když si odlomili sklo daleko od předkresleného tvaru motýlího křídla. To pak někteří brousili a brousili. Ale nakonec jsme to všichni, byť i za pomoci lektorů, zvládli.

     Další postup spočíval v přípravě na samotné pájení. Jednotlivé díly jsme důkladně odmastili a hrany oblepili měděnou páskou, kterou bylo nutné potřít speciálním roztokem. Pracovně jsme si ho pojmenovali svěcená voda, protože bez ní by se roztavený cín s mědí nespojil. Pokud jsme měli hotovo, nadešel čas na samotné pájení. Tento krok byl sice zdlouhavější a pro některé náročnější, ale většinu z nás nejvíce bavil. Pak už jen bylo třeba jednotlivá křidélka vzájemné spojit další vrstvou cínu a v tu chvíli se nám už pod rukama rodil opravdový motýl. Ve finále jsme přiletovali tykadélka a bylo hotovo. Křehký motýl byl na světě.

     Ve zbývajícím čase jsme si prošli několik naučných stanovišť. Celé dopoledne se nám moc líbilo, vyzkoušeli jsme si činnosti, ke kterým se běžně nedostaneme, a  jsme opravdu rádi, že jsme akci mohli absolvovat.

                                                                                                                                        Děkujeme, IX. a VIII. třída

                                                                                           (Z žákovských prací upravila Mgr. Hana Steberová)

ŘVI POTICHU, BRÁCHO

V pondělí 2. 12. nás, žáky sedmičky z Dětmarovic, čekala příjemná změna. Školní lavice jsme na chvíli v rámci výuky literatury vyměnili za útulné prostředí bohumínské knihovny. Ta je velmi prostorná, má nejen dětské oddělení a oddělení pro dospělé, ale také něco mezi, tzv. TEEN ZÓNU, která na nás velmi zapůsobila svým komfortem.

      Nejen samotná knihovna, ale i beseda byla skvělá. Paní knihovnice nám povídala o knížce Řvi potichu, brácho. Spisovatelka Ivona Březinová v ní přibližuje svět autistického chlapce Jeremiáše. Ten žije společně s maminkou a sestrou Pamelou. Tatínek jeho odlišnost nezvládl a od rodiny odešel. Jeremiášův svět je naprosto jiný než ten náš. Každý den v týdnu má svou barvu a Jeremiáš ji vyžaduje u všech. Celý jeho svět je důsledně kulatý. Všude s sebou nosí kulatou poklici, jídlo na talíři musí mít kulatý tvar. Nesnáší jakékoliv změny, trvá na pravidlech a rituálech. Miluje zipy, protože jejich rozepínání a zapínání ho uklidňuje. Sebemenší maličkost ho okamžitě vyvede z míry a bylo toho ještě mnoho, co jsme se díky besedě dověděli nejen o Jeremiášovi, ale o autismu vůbec.

      Celá beseda byla propojena různými úkoly, takže jsme se také aktivně zapojili a moc si to užili. Kniha nám měla ukázat, že autista je normální člověk, kterému se musíme snažit porozumět, a to se povedlo. Nejen že bychom doporučili knihovnu navštívit, ale rozhodně knížku přečíst.

(Upraveno ze školních prací žáků VII. třídy Nely Markové, Vojty Barona, Jakuba Babinského, Ondřeje Kormana, Barbory Lukáčové, Karolíny Sečkařové, Barbory Ulmanové)

                                                                                                                                                                  Mgr. Hana Steberová