Základní škola a Mateřská škola Dětmarovice, příspěvková organizace
Hledat
Třídy • 5. A

5. A

SLET ČARODĚJNIC | 06.06.2016 | zobr: 582x

Sice až v květnu, ale přecejen se uskutečnil tradiční slet čarodějnic na sokolském hřišti.

ŠKOLA V PŘÍRODĚ - KAROLINKA | 06.06.2016 | zobr: 616x

Pár obrázků ze školy v přírodě v Karolince.

Preventivní program | 11.04.2016 | zobr: 565x

14.4.2016 proběhne v rámci vyučování preventivní program BESIP, který pro děti uskuteční členové preventivní informační skupiny z Karviné. Součástí programu je i film Červený blesk.

Besedy v knihovně | 31.03.2016 | zobr: 652x

V únoru a březnu se děti zúčastnily besed v místní knihovně, v březnu proběhla i malá recitační soutěž.

akce v březnu | 14.03.2016 | zobr: 561x

17.3. navštívíme s dětmi divadelní představení "Zlatovláska" v kulturním domě v Karviné. Vstupné a jízdné bude hrazeno z třídního fondu.

V době od 15. - 18.3. se uskuteční další sběrové dny. V prvním kole se naše třída umístila na 3. místě ve sběru papíru.

Zároveň je možno nosit také víčkia z PET lahví.

22.3. opět  navštívíme místní knihovnu. Paní knihovnice pro nás přichystá besedu na téma "Poezie pro děti". Zároveň proběhne i malá recitační soutěž o drobné ceny. Děti, které se chtějí zúčastnit si musí připravit recitaci krátké básně.

22.3. v 15,30 hod se uskuteční informační třídní schůzka týkající se školy v přírodě. Vezměte s sebou pero a papír na poznámky a zálohu 500 Kč na výlet.

PROJEKT: OBEC SNŮ | 09.02.2016 | zobr: 612x

Také naše třída se na podzim zapojila do projektu Obec snů. Žáci v hodinách ČJS řešili problém třídění a recyklace odpadů, shlédli film s panem Popelou a vypracovávali úkoly v pracovních listech. Za pomoci rodičů vytvořili výrobky do projektu, které pak společně v hodinách pracovních činností a výtvarné výchovy dotvořili do výsledné podoby. 15.2.2016 proběhne vyhodnocení celého projektu, výstava dětských prací bude pro veřejnost otevřena v březnu. Fotky zachycují průběh projektu.

 

 

KARNEVAL PRO DĚTI | 01.02.2016 | zobr: 564x

V sobotu 13.2. 2016 se ve 13,50 hod sejdeme v Dělnickém domě, kde proběhne Maškarní karneval pro děti. Děti naší třídy předvedou  veselý tanec, následuje zábava, soutěže a tombola,občerstvení.

 

 

 

 

PLAVÁNÍ | 11.01.2016 | zobr: 642x

8.1. proběhla závěrečná hodina plavání, žáci absolvovali zábavnou dráhu a obdrželi Mokré vysvědčení.

Pár fotek z akce:

PÍSEMNÉ PRÁCE | 11.01.2016 | zobr: 567x

Ve středu 13.1.2016 píšeme kontrolní práci z matematiky. Opakujte učivo.

Ve čtvrtek 14.1.2016 píšeme kontrolní práci z českého jazyka. Opakujte velká písmena ve jménech a na začátku vět, nadřazené výrazy, slova souznačná, slova opačného významu, abecedu.

 

V pátek 15.1. 2016 napíšeme krátký test z ČJS.

 

P. Zelenková

Tato stránka je vytištěna z webu www.zsdetmarovice.cz
Těšíme se na Vaši další návštěvu.