Zahájení školního roku 2020/2021

Oznamuje, že slavnostní zahájení školního roku před budovou školy je zrušeno.Žáci půjdou do své třídy a zahájení proběhne ve třídě s třídním učitelem. žáci (bez roušek) vstup do budovy od 7,30 – 7,45 hod.  zákonným zástupcům je vstup do budovy zakázán, na žáka čekají před budovou školy (pouze 1. září mohou zákonní zástupci 1.třídy s…

Informace pro budoucí prvňáčky – 1.třída

1. září  2020  v 8,00 hod – slavnostního zahájení v 1.třídě – vstup do budovy mezi 7,50 – 8,00 hod. – žáci 1.třídy  bez roušek, zákonní  zástupci  žáků  (max 2. osoby na žáka ) pouze s rouškou – ukončení v 8,40hod. manuál – provoz škol a školských zařízení ve šk.roce 2020/21 vzhledem ke covid-19  Potřeby…

Samostatná práce a domácí úkoly pro žáky:

Všem děkujeme za plnění domácích úkolů v době uzavření školy.    Z důvodu nástupu žáků 1. stupně do školy je pozměněna tabulka časů pro  videohovory přes Skype popř. WhatsApp (zde odkaz na tabulku s přihlašovacími údaji). Upozorňuji, že pro některé třídy poskytuje výuku jiný vyučující.  Tato výuka bude probíhat jen do 18.6.2020. Dne 19.6.2020 proběhne…

Informace – k vrácení přeplatků za stravné a školní družinu

Informace – vrácenky stravné Zákonní zástupci hradící stravné hotovostně, můžete si vyzvedávat vrácenky za stravné za měsíc 3/2020. Vrácenky – stravné ZŠ – v době od 7,30 do 12 hod. u vedoucí ŠJ od 15.6.2020 Vrácenky – stravné MŠ – v době od 8 do 14 hod. u vedoucí MŠ od 16.6.2020. Zákonným zástupcům hradícím stravné bezhotovostně…

Zápis do školní družiny a přihláška na školní autobus pro školní rok 2020/2021

Prosíme zákonné zástupce, kteří mají zájem a ještě nedodali vyplněné přihlášky, aby je vyplnili a zaslali na email (hlavně pro žáky budoucí  1.- 3. třídy). Další informace sdělíme až koncem srpna. Děkujeme. Zápis do školní družiny  se bude konat v termínu od 10.-15.června 2020. Podrobné informace k zápisu jsou v tomto dokumentu.  Zápisový lístek do…