Ředitelské volno

Ve smyslu §24, odst.2, zákona č. 561/2004Sb. vyhlašuji pro žáky ředitelské volno, a to ve dnech 29.6.2020 a 30.6.2020. Vysvědčení bude rozdáno v pátek 26.6.2020 mezi 8,00 až 10,00 hodinou třídními učiteli. V Dětmarovicích, dne 4.6.2020    Mgr. Robert Lindert, ředitel školy

Rozdávání vysvědčení

Vysvědčení bude rozdáno v pátek 26.6.2020 mezi 8,00 až 10,00 hodinou třídními učiteli před budovou školy. Prosím, aby při předávání vysvědčení měli žáci, zákonní zástupci nasazeny roušky. Poslední možnost vyzvednutí oblečení a přezůvek ze šaten.

Vyzvedávání věcí žáků ze školy a školní družiny

je možné od 10.6.2020 do 16.6.2020 od 7,00 – 12,00 hod. Poslední možnost vyzvednutí věcí je 26.6.2020 v den vysvědčení. Všechny věci žáků i z družiny jsou v šatně třídy žáka. Prosím o jejich vyzvednutí. V případě dalších informací kontaktujte třídního učitele. Vedení školy

Informace o způsobu hodnocení

za 2. pololetí školního roku naleznete zde: Pravidla hodnocení výsledků vzdělávání pro ZŠ Dětmarovice za 2. pololetí školního roku 2019/2020  a také na záložce škola – úřední deska – dokumenty. Mgr. Robert Lindert, ředitel školy 

Informace k postupnému otevírání ZŠ a MŠ​

Žáci 2. stupně, kteří nastoupí ke konzultacím dne 8.6.2020 (třída 6.A a 6.B) a  9.6.2020 (7. a 8. třída) , v den nástupu odevzdají podepsané pokyny k nástupu žáků a čestné prohlášení. Žáci 1.stupně, kteří nastoupí od 25.5.2020 do školy, jsou rozděleni do skupin. Informace o zařazení do skupiny zašlou třídní učitelé zákonným zástupcům emailem. Zde přikládám informace pro…