Vítejte na webové prezentaci ZŠ a MŠ Dětmarovice

Kontakt

Základní škola

IČO: 73184501
Email: skola@zsdetmarovice.cz

Telefon: +420 596 550 164

ID datové schránky : x4amcpe

Školní jídelna

Telefon: +420 596 550 174

Email: jidelna@zsdetmarovice.cz

Mateřská škola Koukolná

Telefon: +420 596 550 125

Email: mskoukolna@zsdetmarovice.cz

Mateřská škola střed

Telefon: +420 596 550 102

Email: msstred@zsdetmarovice.cz

Termíny testování žáků 9. třídy a 5. třídy, kteří konají přijímací zkoušky (JPZ nebo školní zkoušky)

Dle posledních pokynů, které přišly z MŠMT a na základě mimořádného opatření MZ  (viz příloha zde) budeme testovat žáky takto:
 • 9. třída – 27. dubna 2021 od 8,00 hod. – 8,30 hod., pokud má žák školní termín zkoušky jiný než JPZ- prosím o sdělení termínu školní zkoušky a domluvíme se jiném termínu testování.
 • 5. třída – 29.dubna 2021 od 8,00 hod. – 8,30 hod
Škola Vám pak vydá potvrzení o provedeném testování.
Podrobné informace najdete v dokumentu MŠMT – prosím o jeho přečtení – daný dokument zde.
 Z dokumentu MŠMT: testovat se nemusí ten, kdo prodělal onemocnění COVID-19 a od potvrzeného pozitivního testu neuběhlo 90 dní. Potvrzení s datem zjištění pozitivního testu musí vydat dětský lékař nebo daná laboratoř. Nebo pokud  budete mít potvrzení o provedení PCR testu, který není starší 7 dní.
 
Jestliže se někdo nemůže dostavit v daném termínu, prosím zavolejte do školy na tel. 59550164 – paní Stašková nebo paní Branná a domluvíme se na jiném datu nebo v jinou dobu.
 
Stašková, zástupce ředitele a výchovný poradce

Otevírání školy od 12.dubna 2021

NOVĚ

základní škola – ZÁKLADNÍ INFORMACE K NÁSTUPU  –  informace zde

mateřská škola Koukolná – informace zde

mateřská škola Středinformace zde

 

Do mateřských školek nastoupí pouze předškoláci a děti rodiče z IZS (testování bude probíhat v budově MŠ). Další informace připravujeme.

 

Žáci 1.stupně se budou střídat v rotační výuce následovně:

1.týden od 12.4.  do 16.4. 2021   do školy nastoupí  1. třída, 2.třída a 3. třída;  ostatní třídy pokračují v distanční výuce 

2.týden od 19.4. do 23.4. 2021 do školy nastoupí 4.A třída, 4.B třída a 5. třída;  ostatní třídy pokračují v distanční výuce

Dle upraveného manuálu Provoz škol od 12.4.2021 škola otevírá i třídu  (školní družinu)  pro děti rodičů IZS (vybrané profese) pro žáky 1.stupně v době, kdy mají distanční výuku (více -viz základní informace k nástupu bod E).

Školní družina bude fungovat od 6,00 – 16,00hod., školní autobus  – běžný provoz – ranní i odpolednní spoj.

Nástup do základní školy je podmíněn plošným testováním žáků a zaměstnanců základní školy v prostoru tělocvičny.

Informace (včetně odpovědí na nejčastější dotazy)  k testování najdete na stránce: 

Testování se neprovádí u osob, kterým od prvního RT-PCR testu s pozitivním výsledkem, neuplynulo více než 90 dnů. Tuto skutečnost musí osoba prokazatelně doložit (např. potvrzení od lékaře, lékařská zpráva, zpráva z laboratoře v listinné nebo elektronické podobě). Pokud ji škole nedoloží, tak se účastní testování podle harmonogramu školy.

Vedení školy

Zápis do 1.třídy bude v termínu od  12.-16. dubna 2021

 • dítě do 1. třídy můžete zapsat od 12.4. do 16.4.2021
 • vzhledem k epidemiologické situace bude zápis mít pouze formální část, tj. bez osobní přítomnosti dětí ve škole
 • vyplněné formuláře odevzdávejte od 12. – 16. dubna 2021 (na formuláře odevzdané před termínem nebude brán zřetel)
 • v případě dotazu pište na email: staskova@zsdetmarovice.cz nebo branna@zsdetmarovice.cz  nebo volejte na tel.č.: 596550164 (sekretariát)

Přílohy: 

Vedení školy

Informace pro děti z mateřské školky a žáky ze školní družiny

 • děti (předškoláci) z mateřské školky: úkoly a pracovní listy pro předškoláky najdete na záložce – mateřská škola – v aktualitách dané školky : MŠ Koukolná – zde, MŠ Střed – zde
 • žáci ze školní družiny:  na své záložce školní družina –  aktuality (odkaz) najdete tvoření pro zájemce

Aktualizace - dokumentu pro práci v MS Teams

Důležité sdělení - 24.3. školní jídelna mimo provoz

Dne 24.3.2021  je školní jídelna mimo provoz z důvodu odstávky elektrického proudu na škole (obědy se nepřipravují). 

Vedení školy a vedoucí školní jídelny

Úřední hodiny v době uzavření ZŠ

PONDĚLÍ: 8,00 -12,00 hod.  a    STŘEDA: 8,00 -12,00 hod.

Ostatní dny dle telefonické domluvy.

Telefon: 596550164

Email: skola@zsdetmarovice.cz

 

Aktuální informace:

Od 1.3. 2021 z nařízení vlády je uzavřena základní škola i obě mateřské školy

Nově vytvořený dokument pro práci v Teams – nejčastější dotazy při práci v Teams, návody a řešení problémů = zde

Postup, jak se přihlásit do Bakalářů a školního účtu Office 365  (učebna MS Teams).

 Vedení školy

 

Aktuálně: od 22. – 26. února 2021 jsou  JARNÍ PRÁZDNINY

Jmenování členů školské rady z řad zákonných zástupců

Dne 16.2.2021 na základě paragrafu 167, bodu 5 školského zákona jmenoval ředitel školy členy školské rady z řad zákonných zástupců (viz přiložené oznámení).

Oznámení o výsledku 2. kola voleb do školské rady z řad zákonných zástupců nezletilých žáků ze dne 12.2.2021

Volby do školské rady proběhly dne 12.2.2021  v době od 8,00 hodin do 16,00 hodin prostřednictvím elektronického formuláře on-line. 

Volby do školské rady jsou neplatné z důvodu nízkého počtu oprávněných voličů, volební řádu bod IV. – „Za platné je možno považovat volby, kterých se zúčastní alespoň jedna třetina oprávněných voličů“.

Zástupce do školské rady z řad zákonných zástupců nezletilých žáků ustanoví ředitel školy.

Informace k otevření MŠ Střed

Mateřská školka Střed bude otevřena od pondělí 15.2.2021 od 6,00 hod.

Do školky přijdou děti, které měly negativní test a byla jim ukončena nařízená karanténa, popř. v době kontaktu s pozitivním byly nemocné (nebyly ve školce). 

Provoz  o jarních prázdninách  – MŠ Koukolná i MŠ Střed.

Obě MŠ budou o jarních prázdninách (22.2.-26.2.2021) v provozu – otevřeny od 6,00 – 16,00 hod.

Volby do školské rady 2.kolo online dne 12.2.2020

Vážení rodiče,

v pátek 12. února 2021 proběhne 2. kolo volby členů Školské rady.

Volit se budou 2 členové z řad zákonných zástupců. Volba proběhne on-line, a to prostřednictvím elektronického formuláře.

Tento formulář bude pro Vás přístupný v den volby 12. 2. 2021 v čase od 8:00 do 16:00. Odkaz najdete zde i na webových stránkách školy.

Odkaz na formulář: (funkční bude v den voleb)

https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=629gzmY4hUegFjz-VhHdlXZNCOvAQvJGvi8JxOf87d9UNkhTSjZVOVExOUhaVktGUFY4MUNKVEJMNS4u

Za správnost výsledků voleb zodpovídá volební komise. Děkujeme za Vaši účast ve volbách.

 

Oznámení o výsledku prvního kola voleb do školské rady z řad zákonných zástupců nezletilých žáků ze dne 25.1.2021

Volby do školské rady proběhly dne 25.1.2021  v době od 8,00 hodin do 15,00 hodin prostřednictvím elektronického formuláře on-line. Volby do školské rady jsou neplatné z důvodu nízkého počtu oprávněných voličů, volební řádu bod IV. – „Za platné je možno považovat volby, kterých se zúčastní alespoň jedna třetina oprávněných voličů“.

Oznámení o vypsání termínu  druhého kola voleb do školské rady z řad zákonných zástupců nezletilých žáků

Ředitel Základní školy a Mateřské školy Dětmarovice, příspěvková organizace ve spolupráci s volební komisí oznamuje jména kandidátů z řad zákonných zástupců nezletilých žákův souladu s § 167 zákona č. 561/2004 Sb. O předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) v platném znění a dle volebního řádu školské rady :

 1. Ing. Andrea Venclová
 2. Bohdana Mazurková
 3. JUDr. Sylva Totková Kolderová
 4. Mgr. Blanka Čemerková

Druhé kolo voleb do školské rady proběhne dne 12.února 2021 v době od 8,00 hodin do 16,00 hodin volbou on-line prostřednictvím elektronického formuláře. Odkaz na formulář bude zveřejněn v den konání voleb na stránkách školy a také prostřednictvím emailu třídním učitelem.

Za platné je možno považovat volby, kterých se účastní alespoň jedna třetina oprávněných voličů.

Příloha: oznámení o výsledku a vypsání 2.kola voleb do školské rady

—————————————————–

Vážení rodiče,

v pondělí 25. ledna 2021 proběhne volba členů Školské rady.

Volit se budou 2 členové z řad zákonných zástupců. Volba proběhne on-line, a to prostřednictvím elektronického formuláře.

Tento formulář bude pro Vás přístupný v den volby 25. 1. 2021 v čase od 8:00 do 15:00.

Odkaz byl zaslán i na Váš email prostřednictvím třídního učitele.

Odkaz na formulář:

https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=629gzmY4hUegFjz-VhHdlXZNCOvAQvJGvi8JxOf87d9UNVozNlRUSjgzVlJaWDlVTFk3MlpDRjJXMi4u

Za správnost výsledků voleb zodpovídá volební komise. Děkujeme za Vaši účast ve volbách.

Informace k volbě 2 členů z řad zákonných zástupců nezletilých žáků

MŠ Střed

Mateřská škola Střed bude uzavřena od 8. – 12. února 2021 z důvodu karantény – karanténní opatření z důvodu výskytu COVID.

Pro předškoláky je povinná distanční výuka. Proto na stránku mateřské školy Střed  – aktuality jsou vloženy úkoly pro předškoláky.

Vedení školy 

Přihlášky na střední školy a víceletá gymnázia

 • předvyplněné přihlášky a zápisové lístky si zákonný zástupce  vyzvedne na sektretariátě: ve čtvrtek 4.2.201 od 6,00 – 16,00 hod.  nebo  v pátek od 7,00 – 12,00 hod. 
 •  z důvodu mimořádných opatření bude informačních schůzka ohledně přihlášek na střední školy a víceletá gymnázia formou online – přes účty žáků a přes speciálně vytvořený tým “přihlášky” v MS Teams
 • termín online schůzky je úterý 9.2.2021 v 17,00 hod. přes tým “přihlášky “
 • přihlášky se zápisovými lístky budou připraveny na sekretariátě k vyzvednutí (vyzvednout může pouze zákonný zástupce žáka)  – TERMÍN BUDE UPŘESNĚN

Mgr. Monika Stašková, výchovný poradce a zástupce ředitele

Aktuální informace:

Distanční výuka pro 3-9.třídu pokračuje ve stejném režimu i v únoru. Žáci 1.-2.třídy chodí do školy – mají prezenční výuku.

Vedení školy

Informace k vydávání výpisu z vysvědčení za 1. pololetí

Na základě  Opatření obecné povahy  č.j. MSMT-46545/2020-1, o předávání vysvědčení nebo výpisu z vysvědčení za 1.pololeti školního roku 2020/2021 na základních školách, středních školách, konzervatořích a základních uměleckých školách se prodlužuje termín pro předání žákům až na dobu, kdy bude možná jejich osobní přítomnost na vyučování.

Žáci 3.-9. třídy obdrží výpis z vysvědčení za 1.pololetí daného školního roku v den opětovného nástupu k prezenční výuce ve škole.

Žáci 1.-2. třídy obdrží výpis z vysvědčení za 1. pololetí daného školního roku ve čtvrtek  28.1.2021.

Hodnocení žáků za 1.pololetí je zpřístupněno v Bakalářích v mobilní aplikaci pod ikonou “pololetí” a přes webovou aplikaci pod “Klasifikace – pak pololetní klasifikace”

Viz manuál – Zobrazení pololetního hodnocení žáka v systému Bakaláři

Aktuální Informace: distanční výuka pokračuje i v příštím týdnu

Informace k výuce od 4.1.2021

1.třída a  2.třída 

 • prezenční výuka ve škole
 • družina má běžný provoz ( 6,00 – 16,00 hod.)
 • školní autobus jezdí ráno dle rozpisu a odpoledne pouze ve 13,45 hod. 
 • obě třídy budou chodit přes vchod do školní družiny
 • žáci budou mít nasazenou roušku po celou dobu  pobytu ve škole i školní družině (doporučujeme 3 roušky denně, pokud chodí do družiny); roušky se sundávají pouze při konzumaci jídla a pití

 • prosím o dodržování rozestupu a nošení roušek před vchodem do družiny i  do školy

3.třída  až  9.třída

 • distanční výuka – rozvrhy výuky vloženy do příslušné třídy na záložce- pro rodiče – distanční výuka
 • obědy byly žákům automaticky odhlášeny
 • žáci mají nárok na dotovaný oběd, v případě zájmu nahlásíte den předem (do 10,00hod) vedoucí školní jídelny ( paní Mandátová tel.596550174). Oběd se vydává do vlastních jídlonosičů u zadního vchodu do jídelny v době od 11,00 do 12,00hod.

Nově vytvořený dokument pro práci v Teams – nejčastější dotazy při práci v Teams, návody a řešení problémů = zde

Postup, jak se přihlásit do Bakalářů a školního účtu Office 365  (učebna MS Teams).

 Vedení školy

Tělocvična + školní hřiště

Tělocvična je z rozhodnutí vlády uzavřena. Sportovní areál školy –  je možno používat do kapacity, která je dána nařízením Vlády ČR.

Vedení školy

Dne 21.12. a 22.12.2020 je základní škola uzavřena – žáci mají volno

Opatřením MŠMT jsou dny  21.12. a 22.12. vyhlášeny jako dny volna – dny boje proti covidu. (https://www.msmt.cz/aktualni-zmeny-v-oblasti-skolstvi) Na tyto dny byly obědy všem žákům odhlášeny. Rodiče mohou po oba dny čerpat ošetřovné (více informací na stránkách  ČSSZ). Vedení školy

Informace k otevření školy od 30.11.2020

Prezenční výuka ve škole  je povinná  pro všechny žáky 1. stupně + 9.třída. Třídy 6. + 7.A+7.B+8. se střídají v prezenční a distanční výuce.  Důležité informace k nástupu –  zde informace. Žáci z 6. + 8. třídy mají prezenční výuku ve škole v týdnech:  od 30.11. – 4.12.2020  + od 14.12. – 18.12.2020 Žáci ze 7.A + 7.B mají…

Třídní schůzky – online

Dne 24.11.2020 od 16,00 hod. se budou konat čtvrtletní ONLINE třídní schůzky přes účty žáků v MS Teams. Individuální konzultace s vyučujícími dle domluvy přes email nebo MS Teams. Informace o třídních schůzkách obdrží zákonní zástupci také emailem. Vedení školy

Otevření školy od 18.11.2020 pro 1. a 2. třídu

škola bude otevřena pro 1.třídu a 2.třídu školní družina má běžný provoz od 6,00 -16,00hod. od 18.11.2020 pojede i školní autobus  další informace:                    Obě třídy budou chodit přes vchod do školní družiny. Výuka bude bez tělesné výchovy a bez zpěvu.             …

Distanční výuka pokračuje i v LISTOPADU​

Sdělujeme, že škola je od 2.11.2020 uzavřena. Pokračuje vzdělávání distančním způsobem. Dochází k posílení online výuky (změna v rozvrhu). Do  DISTANČNÍ VÝUKY v záložce PRO RODIČE přidány informace ohledně pokračování distanční výuky.  Učivo a úkoly budou sdělovány prostřednictvím online učebny MS TEAMS, případně emailem nebo si ho po předchozí domluvě mohou vyzvednout vytištěný u hlavního…

Informace k ošetřovnému – pro zákonné zástupce​

Informace, kdo může žádat o ošetřovné naleznete na odkazu: https://www.mpsv.cz/osetrovne Informace k žádosti a vyplnění tiskopisu: https://www.cssz.cz/web/cz/-/zadat-o-osetrovne-bude-jednodussi-rodicum-staci-vyplnit-jediny-formular Odkaz na tiskopis: https://eportal.cssz.cz/web/portal/tiskopisy-zoppd-m