Vítejte na webové prezentaci ZŠ a MŠ Dětmarovice

Kontakt

Základní škola

IČO: 73184501
Email: skola@zsdetmarovice.cz

Telefon: +420 596 550 164

ID datové schránky : x4amcpe

Školní jídelna

Telefon: +420 596 550 174

Email: jidelna@zsdetmarovice.cz

Mateřská škola Koukolná

Telefon: +420 596 550 125

Email: mskoukolna@zsdetmarovice.cz

Mateřská škola střed

Telefon: +420 596 550 102

Email: msstred@zsdetmarovice.cz

Aktuálně: od 22. – 26. února 2021 jsou  JARNÍ PRÁZDNINY

Jmenování členů školské rady z řad zákonných zástupců

Dne 16.2.2021 na základě paragrafu 167, bodu 5 školského zákona jmenoval ředitel školy členy školské rady z řad zákonných zástupců (viz přiložené oznámení).

Oznámení o výsledku 2. kola voleb do školské rady z řad zákonných zástupců nezletilých žáků ze dne 12.2.2021

Volby do školské rady proběhly dne 12.2.2021  v době od 8,00 hodin do 16,00 hodin prostřednictvím elektronického formuláře on-line. 

Volby do školské rady jsou neplatné z důvodu nízkého počtu oprávněných voličů, volební řádu bod IV. – „Za platné je možno považovat volby, kterých se zúčastní alespoň jedna třetina oprávněných voličů“.

Zástupce do školské rady z řad zákonných zástupců nezletilých žáků ustanoví ředitel školy.

Informace k otevření MŠ Střed

Mateřská školka Střed bude otevřena od pondělí 15.2.2021 od 6,00 hod.

Do školky přijdou děti, které měly negativní test a byla jim ukončena nařízená karanténa, popř. v době kontaktu s pozitivním byly nemocné (nebyly ve školce). 

Provoz  o jarních prázdninách  – MŠ Koukolná i MŠ Střed.

Obě MŠ budou o jarních prázdninách (22.2.-26.2.2021) v provozu – otevřeny od 6,00 – 16,00 hod.

Volby do školské rady 2.kolo online dne 12.2.2020

Vážení rodiče,

v pátek 12. února 2021 proběhne 2. kolo volby členů Školské rady.

Volit se budou 2 členové z řad zákonných zástupců. Volba proběhne on-line, a to prostřednictvím elektronického formuláře.

Tento formulář bude pro Vás přístupný v den volby 12. 2. 2021 v čase od 8:00 do 16:00. Odkaz najdete zde i na webových stránkách školy.

Odkaz na formulář: (funkční bude v den voleb)

https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=629gzmY4hUegFjz-VhHdlXZNCOvAQvJGvi8JxOf87d9UNkhTSjZVOVExOUhaVktGUFY4MUNKVEJMNS4u

Za správnost výsledků voleb zodpovídá volební komise. Děkujeme za Vaši účast ve volbách.

 

Oznámení o výsledku prvního kola voleb do školské rady z řad zákonných zástupců nezletilých žáků ze dne 25.1.2021

Volby do školské rady proběhly dne 25.1.2021  v době od 8,00 hodin do 15,00 hodin prostřednictvím elektronického formuláře on-line. Volby do školské rady jsou neplatné z důvodu nízkého počtu oprávněných voličů, volební řádu bod IV. – „Za platné je možno považovat volby, kterých se zúčastní alespoň jedna třetina oprávněných voličů“.

Oznámení o vypsání termínu  druhého kola voleb do školské rady z řad zákonných zástupců nezletilých žáků

Ředitel Základní školy a Mateřské školy Dětmarovice, příspěvková organizace ve spolupráci s volební komisí oznamuje jména kandidátů z řad zákonných zástupců nezletilých žákův souladu s § 167 zákona č. 561/2004 Sb. O předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) v platném znění a dle volebního řádu školské rady :

 1. Ing. Andrea Venclová
 2. Bohdana Mazurková
 3. JUDr. Sylva Totková Kolderová
 4. Mgr. Blanka Čemerková

Druhé kolo voleb do školské rady proběhne dne 12.února 2021 v době od 8,00 hodin do 16,00 hodin volbou on-line prostřednictvím elektronického formuláře. Odkaz na formulář bude zveřejněn v den konání voleb na stránkách školy a také prostřednictvím emailu třídním učitelem.

Za platné je možno považovat volby, kterých se účastní alespoň jedna třetina oprávněných voličů.

Příloha: oznámení o výsledku a vypsání 2.kola voleb do školské rady

—————————————————–

Vážení rodiče,

v pondělí 25. ledna 2021 proběhne volba členů Školské rady.

Volit se budou 2 členové z řad zákonných zástupců. Volba proběhne on-line, a to prostřednictvím elektronického formuláře.

Tento formulář bude pro Vás přístupný v den volby 25. 1. 2021 v čase od 8:00 do 15:00.

Odkaz byl zaslán i na Váš email prostřednictvím třídního učitele.

Odkaz na formulář:

https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=629gzmY4hUegFjz-VhHdlXZNCOvAQvJGvi8JxOf87d9UNVozNlRUSjgzVlJaWDlVTFk3MlpDRjJXMi4u

Za správnost výsledků voleb zodpovídá volební komise. Děkujeme za Vaši účast ve volbách.

Informace k volbě 2 členů z řad zákonných zástupců nezletilých žáků

MŠ Střed

Mateřská škola Střed bude uzavřena od 8. – 12. února 2021 z důvodu karantény – karanténní opatření z důvodu výskytu COVID.

Pro předškoláky je povinná distanční výuka. Proto na stránku mateřské školy Střed  – aktuality jsou vloženy úkoly pro předškoláky.

Vedení školy 

Přihlášky na střední školy a víceletá gymnázia

 • předvyplněné přihlášky a zápisové lístky si zákonný zástupce  vyzvedne na sektretariátě: ve čtvrtek 4.2.201 od 6,00 – 16,00 hod.  nebo  v pátek od 7,00 – 12,00 hod. 
 •  z důvodu mimořádných opatření bude informačních schůzka ohledně přihlášek na střední školy a víceletá gymnázia formou online – přes účty žáků a přes speciálně vytvořený tým “přihlášky” v MS Teams
 • termín online schůzky je úterý 9.2.2021 v 17,00 hod. přes tým “přihlášky “
 • přihlášky se zápisovými lístky budou připraveny na sekretariátě k vyzvednutí (vyzvednout může pouze zákonný zástupce žáka)  – TERMÍN BUDE UPŘESNĚN

Mgr. Monika Stašková, výchovný poradce a zástupce ředitele

Aktuální informace:

Distanční výuka pro 3-9.třídu pokračuje ve stejném režimu i v únoru. Žáci 1.-2.třídy chodí do školy – mají prezenční výuku.

Vedení školy

Informace k vydávání výpisu z vysvědčení za 1. pololetí

Na základě  Opatření obecné povahy  č.j. MSMT-46545/2020-1, o předávání vysvědčení nebo výpisu z vysvědčení za 1.pololeti školního roku 2020/2021 na základních školách, středních školách, konzervatořích a základních uměleckých školách se prodlužuje termín pro předání žákům až na dobu, kdy bude možná jejich osobní přítomnost na vyučování.

Žáci 3.-9. třídy obdrží výpis z vysvědčení za 1.pololetí daného školního roku v den opětovného nástupu k prezenční výuce ve škole.

Žáci 1.-2. třídy obdrží výpis z vysvědčení za 1. pololetí daného školního roku ve čtvrtek  28.1.2021.

Hodnocení žáků za 1.pololetí je zpřístupněno v Bakalářích v mobilní aplikaci pod ikonou “pololetí” a přes webovou aplikaci pod “Klasifikace – pak pololetní klasifikace”

Viz manuál – Zobrazení pololetního hodnocení žáka v systému Bakaláři

Aktuální Informace: distanční výuka pokračuje i v příštím týdnu

Informace k výuce od 4.1.2021

1.třída a  2.třída 

 • prezenční výuka ve škole
 • družina má běžný provoz ( 6,00 – 16,00 hod.)
 • školní autobus jezdí ráno dle rozpisu a odpoledne pouze ve 13,45 hod. 
 • obě třídy budou chodit přes vchod do školní družiny
 • žáci budou mít nasazenou roušku po celou dobu  pobytu ve škole i školní družině (doporučujeme 3 roušky denně, pokud chodí do družiny); roušky se sundávají pouze při konzumaci jídla a pití

 • prosím o dodržování rozestupu a nošení roušek před vchodem do družiny i  do školy

3.třída  až  9.třída

 • distanční výuka – rozvrhy výuky vloženy do příslušné třídy na záložce- pro rodiče – distanční výuka
 • obědy byly žákům automaticky odhlášeny
 • žáci mají nárok na dotovaný oběd, v případě zájmu nahlásíte den předem (do 10,00hod) vedoucí školní jídelny ( paní Mandátová tel.596550174). Oběd se vydává do vlastních jídlonosičů u zadního vchodu do jídelny v době od 11,00 do 12,00hod.

Nově vytvořený dokument pro práci v Teams – nejčastější dotazy při práci v Teams, návody a řešení problémů = zde

Postup, jak se přihlásit do Bakalářů a školního účtu Office 365  (učebna MS Teams).

 Vedení školy

Tělocvična + školní hřiště

Tělocvična je z rozhodnutí vlády uzavřena. Sportovní areál školy –  je možno používat do kapacity, která je dána nařízením Vlády ČR.

Vedení školy

Dne 21.12. a 22.12.2020 je základní škola uzavřena – žáci mají volno

Opatřením MŠMT jsou dny  21.12. a 22.12. vyhlášeny jako dny volna – dny boje proti covidu. (https://www.msmt.cz/aktualni-zmeny-v-oblasti-skolstvi) Na tyto dny byly obědy všem žákům odhlášeny. Rodiče mohou po oba dny čerpat ošetřovné (více informací na stránkách  ČSSZ). Vedení školy

Informace k otevření školy od 30.11.2020

Prezenční výuka ve škole  je povinná  pro všechny žáky 1. stupně + 9.třída. Třídy 6. + 7.A+7.B+8. se střídají v prezenční a distanční výuce.  Důležité informace k nástupu –  zde informace. Žáci z 6. + 8. třídy mají prezenční výuku ve škole v týdnech:  od 30.11. – 4.12.2020  + od 14.12. – 18.12.2020 Žáci ze 7.A + 7.B mají…

Třídní schůzky – online

Dne 24.11.2020 od 16,00 hod. se budou konat čtvrtletní ONLINE třídní schůzky přes účty žáků v MS Teams. Individuální konzultace s vyučujícími dle domluvy přes email nebo MS Teams. Informace o třídních schůzkách obdrží zákonní zástupci také emailem. Vedení školy

Otevření školy od 18.11.2020 pro 1. a 2. třídu

škola bude otevřena pro 1.třídu a 2.třídu školní družina má běžný provoz od 6,00 -16,00hod. od 18.11.2020 pojede i školní autobus  další informace:                    Obě třídy budou chodit přes vchod do školní družiny. Výuka bude bez tělesné výchovy a bez zpěvu.             …

Distanční výuka pokračuje i v LISTOPADU​

Sdělujeme, že škola je od 2.11.2020 uzavřena. Pokračuje vzdělávání distančním způsobem. Dochází k posílení online výuky (změna v rozvrhu). Do  DISTANČNÍ VÝUKY v záložce PRO RODIČE přidány informace ohledně pokračování distanční výuky.  Učivo a úkoly budou sdělovány prostřednictvím online učebny MS TEAMS, případně emailem nebo si ho po předchozí domluvě mohou vyzvednout vytištěný u hlavního…

Informace k ošetřovnému – pro zákonné zástupce​

Informace, kdo může žádat o ošetřovné naleznete na odkazu: https://www.mpsv.cz/osetrovne Informace k žádosti a vyplnění tiskopisu: https://www.cssz.cz/web/cz/-/zadat-o-osetrovne-bude-jednodussi-rodicum-staci-vyplnit-jediny-formular Odkaz na tiskopis: https://eportal.cssz.cz/web/portal/tiskopisy-zoppd-m