Vítejte na webové prezentaci ZŠ a MŠ Dětmarovice

Kontakt

Základní škola

IČO: 73184501
Email: skola@zsdetmarovice.cz

Telefon: +420 596 550 164

ID datové schránky : x4amcpe

Školní jídelna

Telefon: +420 596 550 174

Email: jidelna@zsdetmarovice.cz

Mateřská škola Koukolná

Telefon: +420 596 550 125

Email: mskoukolna@zsdetmarovice.cz

Mateřská škola střed

Telefon: +420 596 550 102

Email: msstred@zsdetmarovice.cz

Pátek 25.9.2020

Probíhá výuka, žáci se učí dle rozvrhu hodin. Vedení školy

Sdělení ředitele školy - aktuální informace COVID 19

Od 21.9.2020  KHS nařídila žákům 1. třídy  karanténu z důvodu přímého kontaktu s pozitivním žákem na Covid-19. Obědy žákům 1. třídy byly hromadně odhlášeny. Žáci budou mít distanční výuku pod vedením třídní učitelky Mgr. Hedviky Bestové – email: bestova@zsdetmarovice.cz

Mgr. Robert Lindert, ředitel školy 

Doporučený postup OSPDL ČLS JEP u akutních onemocnění v průběhu pandemie COVID-19

Turisticko-sportovní kurz Chorvatsko 2020

Fotografie a další informace zde (záložka fotogalerie).

Odhlášení jídla z důvodu nepřítomnosti žáka v ZŠ

Žádáme rodiče, aby v době nepřítomnosti dítěte ve škole odhlašovali obědy.

1.telefonicky 596550174,596550164

2.e-mailem jidelna@zsdetmarovice.cz

Odhlášení obědů musí být provedeno nejpozději do 7.00 hod. ráno!

Neodhlášené obědy budou účtovány sazbou za základní cenu jídla podle zák.561/2004 Sb.

Pokud žák není ve škole přítomen, nemá nárok na oběd a tedy ani na dotaci, která je na oběd poskytována.

V době nemoci dítěte je možno odebrat oběd do jídlonosičů jen první den nemoci dítěte a to v čase od 10.45-11.00 hod!

Výběr stravného bude probíhat v níže uvedených dnech a čase.

31.8. pondělí 7.00-14.30

1.9. úterý 9.00-14.30

2.9. středa 6.00-15.00

3.9. čtvrtek 7.00-14.30

4.9. pátek 7.00-14.30

   Lucie Mandátová, vedoucí školní jídelny                         

Oznámení – Školní autobus a školní družina + odjezdy

Školní autobus  Změna odjezdu autobusu ve školním roce 2020/21 – odpolední spoj bude jezdit v 13,10 hod. a ve 13,45 hod., platný od 4.9.2020 do konce školního roku (změny budou předem nahlášeny). 1.9. – ranní spoje beze změny, odpolední spoje v 8,40 hod. a 13,45 hod. 2.9. – ranní spoje beze změny, odpolední spoje ve…

Zahájení školního roku 2020/2021

Oznamuje, že slavnostní zahájení školního roku před budovou školy je zrušeno.Žáci půjdou do své třídy a zahájení proběhne ve třídě s třídním učitelem. žáci (bez roušek) vstup do budovy od 7,30 – 7,45 hod.  zákonným zástupcům je vstup do budovy zakázán, na žáka čekají před budovou školy (pouze 1. září mohou zákonní zástupci 1.třídy s…

Informace pro budoucí prvňáčky – 1.třída

1. září  2020  v 8,00 hod – slavnostního zahájení v 1.třídě – vstup do budovy mezi 7,50 – 8,00 hod. – žáci 1.třídy  bez roušek, zákonní  zástupci  žáků  (max 2. osoby na žáka ) pouze s rouškou – ukončení v 8,40hod. manuál – provoz škol a školských zařízení ve šk.roce 2020/21 vzhledem ke covid-19  Potřeby…

Samostatná práce a domácí úkoly pro žáky:

Všem děkujeme za plnění domácích úkolů v době uzavření školy.    Z důvodu nástupu žáků 1. stupně do školy je pozměněna tabulka časů pro  videohovory přes Skype popř. WhatsApp (zde odkaz na tabulku s přihlašovacími údaji). Upozorňuji, že pro některé třídy poskytuje výuku jiný vyučující.  Tato výuka bude probíhat jen do 18.6.2020. Dne 19.6.2020 proběhne…

Informace – k vrácení přeplatků za stravné a školní družinu

Informace – vrácenky stravné Zákonní zástupci hradící stravné hotovostně, můžete si vyzvedávat vrácenky za stravné za měsíc 3/2020. Vrácenky – stravné ZŠ – v době od 7,30 do 12 hod. u vedoucí ŠJ od 15.6.2020 Vrácenky – stravné MŠ – v době od 8 do 14 hod. u vedoucí MŠ od 16.6.2020. Zákonným zástupcům hradícím stravné bezhotovostně…

Zápis do školní družiny a přihláška na školní autobus pro školní rok 2020/2021

Prosíme zákonné zástupce, kteří mají zájem a ještě nedodali vyplněné přihlášky, aby je vyplnili a zaslali na email (hlavně pro žáky budoucí  1.- 3. třídy). Další informace sdělíme až koncem srpna. Děkujeme. Zápis do školní družiny  se bude konat v termínu od 10.-15.června 2020. Podrobné informace k zápisu jsou v tomto dokumentu.  Zápisový lístek do…