Základní škola a Mateřská škola Dětmarovice, příspěvková organizace
Hledat
ZÁKLADNÍ ŠKOLA • Úvodní stránka

Vítáme Vás v internetové prezentaci
ZŠ a MŠ Dětmarovice

Přerušení sběru papíru | 03.02.2020 | zobr: 18x

Vážení zákonní zástupci,

z  důvodu kůrovcové kalamity a s tím související nízké výkupní ceny starého papíru (0,20Kč za 1kg - viz list výkupních cen) je dále jeho sběr již nerentabilní. Proto jsem nuceni soutěž ve sběru dočasně pozastavit. Poslední sběr starého papíru v letošním školním roce bude tento týden od pondělí 3.2.2020 do pátku 7.2.2020, v případě dovezení většího množství papíru bude prodloužen do 12.2.2020.

Děkujeme za pochopení.

                                               vedení školy ZŠ Dětmarovice

LVVZ 2020 | 22.01.2020 | zobr: 81x

Naši žáci se v období od 26.1.2020 do 31.1.2020 účastní lyžářského kurzu, jejich pokroky a zážitky můžete sledovat zde.

Informace k přihláškám na SŠ | 13.01.2020 | zobr: 57x

Informativní schůzka pro zákonné zástupce 9. tříd a 5. tříd k přihláškám na střední školy a víceletá gymnázia se bude konat  4.2.2020 v 16hod. v multimediální učebně. Budou sděleny podrobné informace k přihláškám, dále rozdány přihlášky a zápisové listky pro žáky.

Bližší informace k příhláškám na střední školy naleznete na záložce výchovného poradce.

Děkuji.

Mgr. Monika Stašková

Třídní schůzky | 11.11.2019 | zobr: 153x
Zveme všechny rodiče na třídní schůzky, které se konají v úterý 19.11.2019 od 16,00 hodin. 
Stávka - chod školy nepřerušen | 04.11.2019 | zobr: 155x

Sdělení ředitele školy

Dne 6.11.2019 se většina pedagogů chystané stávky neúčastní, proto chod základní školy a  mateřských školek bude beze změn zajištěn.

Mgr. Robert Lindert

Turistické závody 2019 | 15.10.2019 | zobr: 233x

2.9.2019

 • 7,30 – 7,50 hod.  příchod žáků do školy, žáci nepotřebují aktovky
 • 7,50 hod. – přivítání žáků třídními učiteli ve třídách
 • 8,00 hod. – slavnostní zahájení školního roku na prostranství před školou
 • 8,30 – 9,00 hod. – třídnické hodiny ve třídách
 • od 9,00 hod. – oběd ve školní jídelně

3. 9.2019

 • Režim třídních učitelů

      1.stupeň – výuka končí  po 4.vyučovací hodině v 11,30hod.

      2.stupeň – výuka končí po 5. vyučovací hodině ve 12,25hod.

4.9.2019

 • Výuka dle školního rozvrhu hodin

 

Školní autobus: jezdí od 2.9.2019

 • ranní spoj beze změn
 • odpolední spoj     2.9.2019 – v 9,15hod. a v  9,30hod.

                               3. 9.2019  - v 12,00 hod. a v 13,45 hod.

 

Provoz školní družiny beze změn, začíná 2.9.2019 od 6,00 do 16,00hod.

Info | 02.07.2019 | zobr: 390x

Pracujeme na aktualizaci stránek.

Stravné na ZŠ a MŠ na školní rok 2019/2020

 

1. Mateřská škola

- od 1.9.2019 dochází ke zvýšení cen stravného v MŠ Koukolná a MŠ Střed  

 Stravné se  zvyšuje o 3,- Kč z důvodu nárustu cen potravin a energií.

 

Prosím o navýšení limitů u Vašeho povolení inkasa.

Děti do 6 let věku z 32,-Kč na 35,-Kč                          (Stravné  max. 805,- Kč/měsíc)

Děti 7 let věku z 34,-Kč na 37,- Kč                               (Stravné max.  851,- Kč/měsíc)

+ úplata za vzdělání  (mimo předškoláků)  350,-Kč/měsíc

  

Věková skupina

Přesnídávka

Oběd

Svačina

Celkem

2-6 let

9,- Kč

18,- Kč

8,- Kč

35,- Kč

7-10 let

9,- Kč

20,- Kč

8,- Kč

37,- Kč

 

2. Základní škola

Ceny stravného na Základní škole pro školní rok 2019/2020 zůstávají stejné.

Žáci 1. stupeň……  23,- Kč

Žáci 2. stupeň……  25,- Kč

Žáci 9. třída………. 27,- Kč

Zaměstnanci……..  27,- Kč

Cizí strávníci……… 59,- Kč 

Volné místo | 20.06.2019 | zobr: 288x

Hledáme učitele/ku 1.stupně základní školy nebo AJ pro základní školy od 1.9.2019 na poloviční úvazek

Pracovní období

od 1.9.2019

Hrubý plat

od 14 300 Kč/měsíc

Způsob kontaktu: životopis zasílat na e-mail 

Mgr. Robert Lindert :email:reditel@zsdetmarovice.cz

Volné místo učitele pro 2.stupeň | 19.06.2019 | zobr: 522x

Hledáme učitele/ku 2.stupně základní školy  od 1.9.2019 na plný úvazek. Vhodné vystudované výchovné poradenství, speciální pedagogika.

Aprobace – kombinace s předměty : fyzika, chemie, zeměpis, 

Zástup za zaměstnance na mateřské + rodičovské dovolené

Pracovní období

od 1.9.2019

Hrubý plat

od 28 600 Kč/měsíc

Způsob kontaktu: životopis zasílat na e-mail 

Mgr. Robert Lindert :email:reditel@zsdetmarovice.cz

Úhrada stravného | 16.06.2019 | zobr: 913x

Základní škola a Mateřská škola Dětmarovice, příspěvková organizace 

Dětmarovice č.p.1002, 73571 Dětmarovice 

IČ 73184501, tel.č./fax: 596550164, e-mail:reditel@zsdetmarovice.cz

Bank.spojení : KB, a.s., Karviná, č.účtu: 27-0159010227/0100, http://skola-detmarovice.eu/

 

Provoz školní jídelny se řídí vyhláškou č.107/2005 Sb. o školním stravování. 

Aktuální jídelníček naleznete na stránce: www.estrava.cz 

 

 Úhrada stravného ve školní jídelně

 

Možno hradit :  

1)      Hotovostní platbou na konci měsíce na měsíc nový

2)      Inkasem – sporožiro – měsíc dopředu k 15.dni v měsíci na následující měsíc

Žádáme rodiče o včasné hrazení platby za stravné.

  

Úplata za stravování :

Zařízení školního stravování zabezpečují hmotnou péči pro děti a žáky pouze v době pobytu ve škole. Za pobyt ve škole se považuje i první den nemoci dítěte (žáka) a rodič si může stravu odnést v jídlonosiči. Druhý a další dny nemoci nejsou považovány za pobyt ve škole, dítě (žák nebo rodič) může odebrat stravu za plnou cenu, tj. včetně režijních nákladů 59,-kč.

Výdej do jídlonosičů pouze v době od 10,30 -11,00 hod.

Organizace školního stravování:

Jídla poskytovaná v rámci školního stravování jsou vždy konzumována v prostorách subjektu poskytující stravování. Vyjímkou je první den neplánované nepřítomnosti žáka ze zdravotních důvodů a ve zvlášť odůvodněných případech, o nichž rozhoduje ředitel školy.

  

Školní jídelna žádá rodiče, aby své děti poučily o skutečnosti, aby své mobilní telefony a další cenné věci nepokládali na tác, na kterém si nesou jídlo. Za případné poškození školní jídelna neručí.

 

Odhlašování obědů :

den předem do 14,00hod.

V případě jakýchkoliv dotazů kontaktujte vedoucí školní jídelny : Lucie Mandátová, tel.č.: 596550174, jidelna@zsdetmarovice.cz .

 

Oznámení | 04.06.2019 | zobr: 862x

ZŠ a MŠ Dětmarovice přijme do MŠ Střed i děti s trvalým bydlištěm mimo obec Dětmarovice, a to z důvodů volné kapacity.

 

ředitel školy Mgr. Robert Lindert

Konzultace o prospěchu a chování 2019 | 20.04.2019 | zobr: 387x

Dne 23.4.2019 se konají konzultace o prospěchu a chování od 16.00 hodin.

Školní jídelna | 24.03.2019 | zobr: 344x

Informace školní jídelny

 

Prosím rodiče strávníků, kteří mají navedené inkasní platby, aby je nerušili, v srpnu se automaticky stáhne platba na září.

 

Prosím o kontrolu nastavených limitů pro mateřské školy :

-          Stravné minimálně 800,- Kč / měsíc

-          Úplata na vzdělávání 350,- Kč                                   ←  tj.  1.150,- Kč

 

Prosím kontrolu nastavených limitů pro základní školu :

-          Pro žáky do 15 let  600,- Kč / měsíc

-          Pro žáky nad 15 let  650,- Kč / měsíc

 

Dále prosím rodiče nových prvňáčků, kteří budou mít zájem se stravovat od září 2019, aby se stavili nejpozději do 30.6.2019 za vedoucí ŠJ ZŠ paní Lucií Mandátovou.

Také stávající strávníci, kteří mají zájem o inkasní platby od září 2019, je třeba si zřídit inkaso s potvrzením z banky.

Veškeré informace naleznete na stránkách školy www.zsdetmarovice.cz .

Děkuji.

 

 

Lucie Mandátová

vedoucí školní jídelny

Tel.č.: 596550174

                              

LVVZ 2019 | 24.01.2019 | zobr: 6377x

 Aktuality, zprávy a informace na https://lvvz-mezivodi-2016.webnode.cz

Konzultace o prospěchu a chování 2018 | 29.10.2018 | zobr: 890x

Dne 20.11.2018 se konají konzultace o prospěchu a chování od 16.00 hodin.

Školní autobus 2018/2019 | 03.09.2018 | zobr: 668x

školní autobus jezdí od 4.9.2018

zastávky:

PRVNÍ OKRUH: 

- Glembovec, křižovatka pod kopcem.......................................................7.00

- Křižovatka Zálesí, rozcestí......................................................................7.08

- Rumcajs...................................................................................................7.10

TRANSPORT č.1 DO ŠKOLY.............................ČAS V CÍLI.....................7.16

 

DRUHÝ OKRUH

- Křižovatka Hospoda Na růžku, Pod Skotnicí...........................................7.20

- Odbočka na Olmovci u kontejnerů...........................................................7.24

- Rozcestí  k hájence..................................................................................7.27

TRANSPORT č.2 DO ŠKOLY...............................ČAS V CÍLI....................7.40

 

ODPOLEDNÍ OKRUH

Odjezd od školy ..........................................................................................13.00

Odjezd od školy ..........................................................................................13.45

(tento okruh spojuje oba okruhy v jeden)

 

 

RANNÍ SPOJ

Všichni přihlášení mohou nastoupit v 1. i  2. okruhu

ODPOLEDNÍ SPOJ

Z kapacitních důvodů mohou nastoupit přihlášení zájemci jen z 1.- 4. třídy a jejich starší sourozenci.

 

 

 

.

ZMĚNA PLATBY STRAVNÉHO INKASEM | 28.08.2018 | zobr: 919x

!!! POZOR ZMĚNA !!!  - PLATBY STRAVNÉHO  INKASEM

Z důvodu  rozhodnutí  České spořitelny zrušit sběrné účty jsme byli nuceni změnit účet školy pro inkasní platby.  Zájemce o platbu inkasem proto prosíme, aby si vyřídili ve svém peněžním ústavu souhlas s inkasem na účet :

115-7591730217/0100 (více informací viz přílohy zde a zde)

Inkasa na starý účet  101331861/0800 již probíhat nebudou. отдыха будет являться постельное белье http://www.borovnice.cz/view.php?cisloclanku=2007110001

 

Tisková zpráva - škola v přírodě | 24.06.2018 | zobr: 810x

Páťáci z Dětmarovic se týden „učili“ v beskydské přírodě

Kluci a holky z páté třídy Základní školy Dětmarovice si užili jeden z posledních týdnů školního roku v Beskydech. Na zážitkovou školu v přírodě plnou dobrodružství, sportování a výletů jim přispěla 70 000 korun Elektrárna Dětmarovice ze Skupiny ČEZ.

 

„Dětmarovické děti jsou vystaveny smogu mnohem déle než jejich kamarádi z jiných koutů republiky, proto každý den prožitý na horách se pozitivně projevuje na jejich zdravotním stavu a celkové pohodě. Elektrárna Dětmarovice rozhodně není největším znečišťovatelem ovzduší – to znečišťují hlavně ostravské průmyslové firmy a také polské elektrárny – přesto naši školu podporuje dlouhodobě. Jsme rádi, že máme souseda, který se chová odpovědně,“ řekl ředitel ZŠ Dětmarovice Robert Lindert.

 

Pobyt na horách si užívali i učitelé. „Bylo fajn prožít s dětmi týden v jiném prostředí, poznat je blíže, jak se chovají ve svém volném čase. Jelikož žáci pátého ročníku v září postupují na druhý stupeň, tak to pro nás všechny bylo nejen příjemné zakončení školního roku, ale i celého prvního stupně,“ shrnula své dojmy třídní učitelka Hana Klusová.

 

Žáci dětmarovické školy si týden v Beskydech opravdu užili. Plnili bobříky, byli se podívat na Satinské vodopády a zahráli si spoustu her. Pobyt v hotelu Rajská bouda jim zpestřil celodenní výlet, při kterém se podívali do Valašského muzea v přírodě v Rožnově pod Radhoštěm, během exkurze ve frýdeckomístecké Marlence ochutnali skvělé dorty z medu a prohlédli si Frýdecký zámek.

 

„Děti nejvíce kvitovaly právě tento výlet a sportování na hřišti. Také byly nadšené z ubytování a stravy, která byla velice chutná,“ dodala Hana Klusová.

 

Elektrárna Dětmarovice, která na školu v přírodě přispěla, je největší klasickou elektrárnou na území Moravskoslezského kraje i v rámci celé Moravy. Spaluje černé uhlí, ze kterého vyrábí elektřinu a teplo. Ročně dokáže vyrobit okolo 2 500 000 MWh elektrické energie (což je spotřeba více než 700 000 domácností) a přes 800 000 GJ tepla. Teplem zásobuje Bohumín a Orlovou, od podzimu bude vytápět také dolnolutyňskou farmu Bezdínek, která bude ve velkých sklenících celoročně pěstovat rajčata.

 

 

Vladislav Sobol, mluvčí Skupiny ČEZ

Známky-bakaláři 2018 | 24.04.2018 | zobr: 1012x

Známky - bakaláři opět v provozu zde: https://baka.zsdetmarovice.cz

 

Pro chytré telefony s OS  Android stačí stáhnout bezplatnou aplikaci:

 https://play.google.com/store/apps/details?id=cz.impire.bakalari.student&hl=cs

také nutno vypsat : https://baka.zsdetmarovice.cz

 

Pro chytré telefony apple s IOS stačí stáhnout bezplatnou aplikaci:

https://itunes.apple.com/cz/app/bakalari-oficialni-aplikace/id1070211765?mt=8

v tomto případě je nutné ručně doplnit : zsdetmarovice.bakalari.cz/

 

Přihlašovací jména a hesla jsou stále platná. V případě ztraceného hesla je možno nastavit heslo vlastní. 

V případě nejasností se prosím obraťte na Mgr. Janu Brožkovou : email : brozkova@zsdetmarovice.cz

 

 

Ředitelské volno 2018 | 26.03.2018 | zobr: 750x

Sdělení ředitele školy

 

Ve smyslu §24, odst.2, zákona č. 561/2004Sb. vyhlašuji pro žáky ředitelské volno, a to ve dnech 30.4.2018 a 7.5.2018  z důvodu pokračování prací na rekonstrukci elektroinstalace.

 

 

V Dětmarovicích, dne  7.3.2018                         

                                                                                             Mgr. Robert Lindert 

                                                                                                  ředitel školy

Lyžařský kurz 2018 | 24.01.2018 | zobr: 1688x

https://lvvz-mezivodi-2016.webnode.cz

Elektrárna Dětmarovice podpořila výuku v dětmarovické základní škole

 

Díky finanční podpoře akciové společnosti ČEZ jsme v prosinci 2017 zakoupili pro své žáky na 1. stupni zajímavý doplněk pro výuku - 3Box. Jedná se o dobrou alternativu interaktivní tabule. 3Box se dá navíc díky svým rozměrům a hmotnosti jednoduše a rychle přemístit kamkoli, kde je potřeba.

 

¨Konzultace o prospěchu a chování 2017 | 12.11.2017 | zobr: 1556x

Dne 21.11.2017 se konají od 16.00 hodin konzultace o prospěchu a chování.

Brožková

Volby do Školské rady 2017-2020 | 03.11.2017 | zobr: 1009x

Volby do školské rady

 

Ředitel Základní školy a Mateřské školy Dětmarovice, příspěvková organizace ve spolupráci s volební komisí vyhlašuje dle § 167 zákona č. 561/2004 Sb. O předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) v platném znění a dle volebního řádu školské rady volby 2 členů školské rady z řad zákonných zástupců nezletilých žáků.

 

Za platné je možno považovat volby, kterých se zúčastní alespoň jedna třetina oprávněných voličů.

 

První kolo voleb do školské rady proběhne 21.11.2017 od 14,00 hodin do 17,30 hodin veřejnou volbou do volební urny umístěné na sekretariátu.

 

Mgr. Robert Lindert

Volební komise

Termín voleb

Kandidáti

 

Kateřinská zábava 2017 | 31.10.2017 | zobr: 1272x

Ceny stravného 2017/2018 | 06.10.2017 | zobr: 1198x
1. - 4. třída  Kč 23,00 za jeden oběd
 
5. - 8. třída  Kč 25,00 za jeden oběd
 
      9. třída  Kč 27,00 za jeden oběd
 
 Vedoucí školní jídelny Věra Žurková
Nový školní rok 2017/2018 | 28.08.2017 | zobr: 1941x

Dne 4.9.2017 zahájíme nový školní rok. Škola bude pro žáky a rodiče otevřena od 7.30 hodin. Slavnostní zahájení proběhne v 7.50 ve třídách a bude pokračovat v 8.00 před školou. Na všechny se těšíme. 

Mgr. Robert Lindert 

Porucha Bakaláři | 19.04.2017 | zobr: 1492x

Omlouváme se za dočasnou nedostupnost Bakaláře- na poruše serveru usilovně pracujeme.

Děkuji za pochopení 

Mgr.Brožková

Schůze SRPŠ 2017 | 19.04.2017 | zobr: 1394x

Předseda SRPŠ zve dne 25.4.2017 v 15:45 všechny rodiče a členy na Výroční členskou schůzi Spolku rodičů a přátel školy při ZŠ Dětmarovice. Schůze proběhne na chodbě v 1.patře těsně před třídními schůzkami. Plánovaný konec schůze v 16:00.

Program:

1. Shrnutí uplynulého roku - akce, finance a pod
2. Stanovení výše členského příspěvku pro další školní rok
3. Schválení návrhu hospodaření+investic+návrhu pořádaných akcí pro děti i rodiče
4. Schválení nových členů jednajícího výboru - funkce pokladník
5. Diskuze, náměty, připomínky...

 

Martin Daňhel

předseda srpš

 

Konzultace o prospěchu chování 2017 | 06.04.2017 | zobr: 1395x

Dne 25.4.2017 se konají konzultace o prospěchu a chování od 16.00 hodin.

Brožková

Zápis do 1.třídy 2017 | 29.01.2017 | zobr: 1561x

Pozvánka | 17.01.2017 | zobr: 1711x

V úterý 7.2.2017 se v 16 hodin koná schůzka rodičů vycházejících žáků z 9. a 5. ročníku. Zákonní zástupci žáků obdrží přihlášky na SŠ, zápisové lístky a informace k přijímacímu řízení. Účast aspoň jednoho zákonného zástupce žáka je nutná.

                                            Zve výchovná poradkyně ZŠ Mgr. Marie Kawuloková

Konzultace o prospěchu a chování | 06.11.2016 | zobr: 1753x

Dne 22.11.2016 se konají konzultace o prospěchu a chování od 16.00 hodin.

Brožková

Radovanky 2016 | 17.06.2016 | zobr: 2134x

SRPŠ při Základní škole  Dětmarovice, ve spolupráci se  Základní školou

zve srdečně všechny rodiče, prarodiče, sourozence,

další příbuzné a známé

na

DĚTSKÉ  RADOVÁNKY,

 

které se budou konat v  sobotu 18.června  2016  ve  14.00 hodin

v areálu sokolského hřiště.

 

Program : vystoupení dětí MŠ Střed , MŠ Koukolná , žáků ZŠ,

atrakce pro děti, soutěže, volná zábava.

V případě slunečného počasí vodní atrakce.

 

Občerstvení zajištěno.

 

Přijďte a nebudete litovat!  Vstupné je zcela dobrovolné.

 

Za všechny organizátory Vás zvou co nejsrdečněji Vaše děti.

Den Země 2016 | 09.05.2016 | zobr: 2579x

Téma: "Starosti matky Země".

Oslava proběhne formou soutěží družstev ve čtvrtek 12. 5.2016

Na stanovištích budou plnit úkoly zaměřené na vztah k životnímu prostředí.

Koordinátor EVVO Mgr. Elen KijonkováPálení čarodějnic | 29.04.2016 | zobr: 2180x

V úterý 3.5.2016 od 15,00 hodin

se na Sokolském hřišti koná

 

 

„Pálení čarodějnic“.

 

 

    Pro děti jsou připravené soutěže, poté

                    bude následovat opékání párků.

   (Párek s sebou, chléb a občerstvení je zajištěno)

 

 

     Těšíme se na hojnou účast

     všech čarodějek a čarodědků.

                                                                                 

Konzultace o prospěchu a chování | 10.04.2016 | zobr: 2221x

Dne 26.4.2016 se od 16.00 hodin konají konzultace o chování a prospěchu .

Brožková

Sportovní areál | 21.03.2016 | zobr: 2423x

Dochází ke změně pronájmu sportovního hřiště. Od 1.4.2016 je pronájem bez poplatků.

ředitel školy Mgr. Robert Lindert

Ředitelské volno | 21.03.2016 | zobr: 2370x

Z organizačních důvodů vyhlašuje ředitel školy ředitelské volno dne 8.4.2016. V této době zůstávají žáci v péči zákonných zástupců.  

ředitel školy Mgr. Robert Lindert

Víčka sběr | 01.03.2016 | zobr: 2281x

Odpověď na dotaz, jaká plastová víčka sbírat a jaká ne: Řídíme se označením plastů:

 

 

 

 

 

Třídíme vždy víčka z PET lahví a pak víčka, která mají sice jiný tvar, ale mají správné složení, tozn., že musí mít označení o složení: odpovídající symbol nebo zkratku. Jsou to značky 2 a 5 nebo pod nimi uvedené zkratky HDPE a PP. Všechno ostatní musíme vyřadit.

Pokud se jedná o víčka z různých jiných lahví a nádob, která nejsou nijak označená, tak raději do víček nevhazovat a hodit do klasického žlutého kontejneru na plastový odpad. Víčka tak vyřazujeme i my, jelikož neoznačená víčka mohou znehodnotit chemicky celou várku plastové drtě.  

                                                                                       Marek Folwarczny, Charita sv. Alexandra, Ostrava

 

Výstava Město-Obec Snů | 29.02.2016 | zobr: 2539x

Pozvání na výstavu MĚSTO - OBEC SNŮ: 9. 3. až 11. 3.2016, středa a čtvrtek od 13 do 16 hodin , v pátek  od 13 do 15:30 hodin.

Sběrové dny březen 2016 | 29.02.2016 | zobr: 3940x

SBĚROVÉ  DNY:

 

15.3.-18.3.2016

 

( tříděný papír možno vozit od 7 do 15:30 hod.

v pátek od 7.00-12.00) 

Upozornění:

- Prosíme rodiče, aby neplnili všechny kontejnery najednou, ale postupně zaplňovali ty načaté odzadu tak, aby se do kontejnerů vešlo co nejvíce papíru. Na kontejnerech je rovněž označení, kde se dává směs a kde vlnitá lepenka.

- Pokud máte papír v pytlích nebo v bednách, je třeba jej vysypat a urovnat tak, aby se využilo místo v kontejnerech - vlnitá lepenka a plastové pytle se do papíru nemíchají. Jinak dostaneme penále - míň peněz za sběr. Proto koordinátorka průběžně sběr kontroluje.

- Pokud rodiče budou vidět, že kontejnery jsou plné, prosíme, aby je nevršili a zašli na sekretariát nebo po 14. hodině do školní družiny a domluvili se, kam sběr umístit. Jinak musíme papír pracně přemisťovat, přeplněný kontejner se nedá naložit.

- Pokud rodiče, kteří se chystají dovézt sběr uvidí, že kontejnery jsou již třeba ve středu plné, nemusí se obávat, ale vyčkají s dovozem. Kontejnery budou následně vyměněny za prázdné (i několikrát). V žádném případě bez domluvy neukládejte sběr na zem okolo kontejnerů.

- Za deštivého počasí je třeba se podívat pod celty, kde se plní sběr a po vyložení sběru opět kontejnery přikrýt.

- Kdo má sběru hodně, může to ohlásit na sekretariát nebo v ŠD, zařídíme pomocníky.

- Každá třída dostane peněžní odměnu za papír v poměru, kolik nasbírá průměrně na žáka.

                                                                                                                                                                      Předem děkujeme za udržení pořádku při sběrových dnech.

Mgr. Elena Kijonková

 

 

Sdělení | 22.02.2016 | zobr: 2450x

Změna emailových adres:

prijmeni@zsdetmarovice.cz

Přihlášky na SŠ | 19.01.2016 | zobr: 2804x

V úterý 9.2.2016 se v 16 hodin koná v 9. třídě schůzka zákonných zástupců vycházejících žáků(týká se i žáků 5.třídy, kteří se hlásí na gymnázia). Obdrží přihlášky a zápisové lístky. Účast nutná. 

výchovný poradce Mgr. Marie Kawuloková

Zápis do 1.třídy 2016 | 05.01.2016 | zobr: 2644x

Dne 19.1.2016 se koná ZÁPIS DO 1. TŘÍDY  od 13.00 - 16.00 hodin na 1.patře základní školy. Vezměte prosím s sebou svůj občanský průkaz a rodný list dítěte. Těšíme se na Vás.

Mgr. Pavla Zelenková 

Město snů | 18.12.2015 | zobr: 2608x

ZŠ Dětmarovice se zapojila do projektu Město snů.

Většina tříd pracuje na základní části projektu – vyplnění pracovních listů, které se týkají hospodaření s odpady a zaměřují se na omezení množství odpadu i na to, jak se dá jinak odpad využít. Např. na výrobky pro domácnost a zahradu, hračky, opakované použití sáčků, krabic …

Na 1. stupni jsme si udělali ve třídách výstavky dobrých nápadů, co se dá vytvořit z odpadových materiálů. Někteří žáci donesli z domova hodně pěkných a zajímavých věcí. Například hračky (vázička, panenka, robot, raketa, vláček, autobus…), krmítka pro ptáky,  šperkovnice, peněženka, ozdoby na Vánoce… – možnosti jsou nepřeberné. Tímto děkujeme zapojeným rodinám za spolupráci. Ve Vv a Pč se tvořilo třeba z víček PET lahví.

Žáci znají třídění z domovů i ze školy. V naší obci je dobře organizovaný sběr tříděného odpadu do barevných popelnic a také jsou v domácnostech tašky 3 barev: modrá na papír, žlutá na plasty a zelená na sklo. V obci je sběrný dvůr. Ve škole jsou organizovány ve spolupráci s firmou A.S. A sběrové dny zaměřené na papír, také sbíráme víčka z PET lahví, kterými přispíváme charitativní organizaci. Poměrně nový je sběr bioodpadu v obci i u školy.

Také jsme s dětmi řešili, jak lépe třídit odpad, který vzniká přímo ve třídách. Určili jsme, kterého odpadu vzniká více, kterého méně. Dospěli jsme k závěru, že přímo ve škole by bylo dobré třídit hlavně papír a plasty. Ostatních odpadů ve třídách vzniká málo a mohou být tříděny v domácnostech. Výsledkem třídění musí být samozřejmě recyklace odpadů s vysvětlením, co to znamená.

Další částí projektu jsou výtvarné a literární práce na téma Město – obec snů, na kterých budeme ještě pracovat a vyhodnocení bude v polovině února. Z našeho snažení vznikne výstava pro veřejnost, která by měla být v březnu a o jejím termínu budete včas informováni.

Na aktivní třídy i jednotlivé žáky čekají pěkné odměny od firmy A.S.A, které budou žákům slavnostně předány koncem února.

Projekt má i další části – návštěva vybrané třídy do podniku, kde se recyklují platy a spolupráce školy, firmy A.S.A a obecního úřadu na organizaci Dne Země v dubnu.                                      

                                                                         Koordinátora EVVO Mgr. Elena Kijonková.

Příloha: fotky výstavky dobrých nápadů.

 

Vánoční koncert | 14.12.2015 | zobr: 4094x

Srdečně zveme všechny na koncert  v kostele v Dětmarovicích, který se koná dne 20.12.2012 od 15.00 hodin. Vystoupí žácí naší školy a žáci ZUŠ Rychvald.

Mikuláš 2015 | 10.12.2015 | zobr: 2856x

Kontakt

Základní škola

Dětmarovice 1002

73571

 • IČO: 73184501
 • Email:

skola@zsdetmarovice.cz

 • Telefon:

           596550164

 • ID datové schránky :

           x4amcpe

 

Školní jídelna

 • Telefon

          596550174

 • Email

jidelna@zsdetmarovice.cz

Mateřská škola Koukolná

 • Email:

mskoukolna@zsdetmarovice.cz

 • Telefon:

           596550125

Mateřská škola Střed

 • Email:

msstred@zsdetmarovice.cz

 • Telefon:

           596550102

Únor 2020
PoÚtStČtSoNe
12
3456789
10111213141516
17181920212223
242526272829
středa, 19. února
slaví: Patrik
pol: ---
---
Tato stránka je vytištěna z webu www.zsdetmarovice.cz
Těšíme se na Vaši další návštěvu.