Vítejte na webové prezentaci ZŠ a MŠ Dětmarovice

Kontakt

Základní škola

IČO: 73184501
Email: skola@zsdetmarovice.cz

Telefon: +420 596 550 164

ID datové schránky : x4amcpe

Školní jídelna

Telefon: +420 596 550 174

Email: jidelna@zsdetmarovice.cz

Mateřská škola Koukolná

Telefon: +420 596 550 125

Email: mskoukolna@zsdetmarovice.cz

Mateřská škola střed

Telefon: +420 596 550 102

Email: msstred@zsdetmarovice.cz

Sdělení - systém Bakaláři

Sdělujeme, že jsou již funkční bakaláři

a) přes webové stránky naší školy – záložka pro rodiče – známky

b) přes mobilní aplikaci Bakaláři OnLine 

Pokud Vám Bakaláři Online (pro mobilní telefon) v tomto školní roce nefunguje a hlásí chybu, doporučuji tyto postupy:

 • odinstalovat účet a založit znovu  

         nebo 

 • u  účtu žáka je ikonka tužky, na kterou klepnete a  musíte dát znova NAJÍT ŠKOLU  – vyhledáte Dětmarovice a znova zvolíte naší školu a pak dáte uživatelské jméno a heslo a přihlásit

 

Informace k přijímacímu řízení pro žáky 9.třídy

budou sdělovány jak žákům ve třídě. Také je najdete na záložce škola – výchovný poradce a v MS Teams v týmu 9.třídy – Přijímací řízení 2021.  V případě dotazu můžete napsat na email popř. do chatu týmu nebo si můžeme domluvit schůzku. 

Výchovný poradce Mgr. Stašková

Sběr papíru ve školním roce 2021/2022

V letošním školním roce jsme se opětovně zapojili do SBĚRU PAPÍRU. 

SBĚROVÉ DNY:   12. 10. – 22. 10. 2021 

 – papír možno vozit od 7 do 15:30 hod. 
Upozornění:   Prosíme – papír nebalte do igelitu ani nedávejte do krabic – můžete svazovat do balíků nebo dávat do větších pytlů či beden, ze kterých papír přeložíte do kontejneru.
Sbíráme:     1. smíšený papír (noviny, časopisy, letáky, knihy, sešity, kancelářský papír, krabice od bot, sýrů…)
                    2. kartónové obaly z vlnité lepenky.

Papír dávejte do kontejnerů u školy. Kontejnery nepřeplňujte!

Nevykládejte sběr na zem bez předchozí domluvy ve škole. Nadbývající papír dáváme jako obvykle do spojky u ŠD na určená místa ( po předchozí domluvě).

Děkujeme za spolupráci.  Mgr. Mariana Szwedová, koordinárka EVVO

Turisticko-sportovní kurz Chorvatsko 2021

informace a fotky najdete na záložce FOTOGALERIE

Informace k zahájení školního roku 2021/2022 (1. září 2021) a k testování žáků

1) Informace k zahájení šk.roku

Ve společných prostorách se žáci pohybují v rouškách, pouze ve třídě lze roušku sundat (až po otestování).

Vstup do budovy s rouškou v době od 7,30 -7,45 hod.

Ve třídě na začátku vyučování (v době od 7,50 -8,10) bude probíhat TESTOVÁNÍ žáků 2.-9. třídy, žáci 1. třídy se budou testovat až 2.září 2021.

Po otestování se žáci přesunou před budovu školy, kde se bude v 8,10 hod. konat slavnostní zahájení školního roku, poté se přesunou zpět do třídy (předpokládaný konec vyučování  bude v  8,50 hod.)

Zákonným zástupcům je vstup do budovy zakázán, na žáka čekají před budovou školy.

Pouze zákonní zástupci žáků 1.třídy mohou vstoupit do třídy s rouškou, a to až po ukončení slavnostního zahájení konaného před školou. Ve třídě jim budou sděleny další organizační informace.

Obědy budou  pouze pro žáky, kteří jsou ve školní družině (prosím zákonné zástupce, aby oběd nahlásili vedoucí školní jídelny na tel. 596550174 do 31.8.2021).

Pro ostatní žáky oběd dne 1. září není – jsou automaticky odhlášeni.

Školní družina běžný provoz od 6,00-16,00 hod.

Školní autobus dne 1.září pojede takto:

 • ranní spoj beze změny
 • odpolední spoj je přesunut – odjezd v 9,00 hod. od školy a další v 13,45 hod.

2) Informace k testování:

Žáci se budou testovat ve třídě, a to v následujících termínech:  

 1. září (vyjma 1.třídy, která se testuje 2.září), 6. září a 9. září

Testy jsou stejného typu jako v loňském školním roce, tedy samoodběr –  test zn. Genrui BioTech test (postup viz video) . Škola bude akceptovat i vlastní antigenní testy, kterým MZ vydalo výjimku do 30.6.2021 (odkaz na seznam zde).

Testuje se v daných  termínech ve třídě na začátku 1.vyučovací hodiny. Pokud  dítě nebo žák nebude přítomen na testování na začátku vyučování, ale dostaví se na vyučování později, provede si test pod dohledem pověřené osoby bezprostředně po svém příchodu.

Testování nepodstupují žáci, kteří splní jednu z podmínek stanovené pro bezinfekčnost a potvrzení dodají v písemné podobě, pokud již neodevzdali v minulém školním roce:

 • po očkování (14 dnů po plně dokončeném očkování)
 • po prodělaném onemocnění covid-19 (po dobu 180 dní od prvního pozitivního testu na covid-19)
 • případně dítě nebo žák, který doloží negativní výsledek testu provedeného v odběrovém místě

Pokud žák testování neabsolvuje a nevztahuje se na něj příslušná výjimka z testování (prodělaná nemoc nebo ukončené očkování), bude se moci účastnit prezenční výuky a dalších aktivit pouze za dodržení přísnějších režimových opatření, konkrétně:

 • povinnost nosit ochranu dýchacích cest po celou dobu pobytu ve škole a školském zařízení, tzn. ve třídě při výuce, ve společných prostorách školy a ve venkovních prostorech, pokud není možné dodržet rozestup 1,5 metru, nosit ochranný prostředek zdravotnickou obličejovou masku nebo obdobný prostředek naplňující minimálně všechny technické podmínky a požadavky (pro výrobek) normy ČSN EN 14683+AC, které brání šíření kapének.
 • z povinnosti nosit ochranu dýchacích cest jsou plošně vyjmuty osoby s poruchou intelektu, s poruchou autistického spektra, a kognitivní poruchou nebo se závažnou alterací duševního stavu, jejichž mentální schopnosti či aktuální duševní stav neumožňují dodržování povinnosti nosit ochranný prostředek, nebo osoby, které nemohou mít ze závažných zdravotních důvodů nasazen respirátor (v tomto případě je osoba povinna nosit alespoň zdravotnickou roušku nebo obdobný prostředek), s výjimkou případů, kdy je v lékařském potvrzení výslovně uvedeno, že osoba nemůže mít nasazen žádný ochranný prostředek
 • nesmí cvičit ve vnitřních prostorech; převlékají se s odstupem od ostatních osob a nesmí použít
  sprchy
 • nesmí zpívat
 • používají hygienické zařízení určené školou či školským zařízením pouze pro děti a žáky, kteří
  nepodstoupili preventivní antigenní test podle odstavce 1 písm. a), je-li organizačně možné ve škole toto umožnit
 • při konzumaci potravin a pokrmů včetně nápojů nepoužívají ochranný prostředek dýchacích cest
  a musí sedět v lavici nebo u stolu
 • nemusí nosit ochranný prostředek dýchacích cest při pobytu na pokoji (tj. mimo společné prostory) na škole v přírodě nebo obdobné akci pořádané školou
 • v době konzumace potravin a pokrmů včetně nápojů dodržovat rozestup od ostatních osob
  minimálně 1,5 metru (netýká se dětí a žáků, kteří mají stanovenou výjimku z povinného nošení
  ochrany dýchacích cest)

V případě, kdy žák odmítne jak testování, tak nošení ochranného prostředku (a nevztahuje-li se na něj mimořádným opatřením stanovená výjimka z povinnosti nosit respirátor či roušku), v takovém případě škola nemůže v souladu s mimořádným opatřením Ministerstva zdravotnictví umožnit žákovi osobní přítomnost na vzdělávání.  Žák není automaticky omluven ze svého vzdělávání,  žák tedy musí být omluven v souladu se školním řádem a s vedením školy bude domluven způsob jeho vzdělávání.

V případě, že dítě či žák odmítne nosit ochranný prostředek až v průběhu poskytování vzdělávání či školských služeb, škola (školské zařízení) je povinna takové dítě či žáka izolovat od ostatních osob a kontaktovat zákonného zástupce. 

Další informace naleznete v manuálu MŠMT (zde) –  Soubor doporučení pro školy a školská zařízení ve školním roce 2021/2022 vzhledem ke covid-19 – provoz a testování

Školní jídelna - stravné placené inkasem a obědy dne 1. září

Prosíme rodiče, kteří měli ve školním roce 2020/2021 nastavenou úhradu stravného inkasem a ve školním roce 2021/2022 nemají zájem o školní stravování, aby tuto skutečnost nahlásili vedoucí školní jídelny na tel. 596 550 174 nebo na email: jidelna@zsdetmarovice.cz

Bývalí žáci 9.třídy školního roku 2020/2021 byli odhlášeni automaticky.

Dne 1.září jsou obědy pouze pro žáky, kteří budou daný den ve školní družině. Prosíme rodiče, pokud bude jejich dítě dne 1.září 2021 ve školní družině, ať přihlásí své dítě k obědu. Děkuji.

Vedoucí školní jídelny

Informace pro budoucí prvňáčky - 1.třída

Informace k zahájení 1.září 2021 viz výše. výše.

Potřeby a pomůcky pro žáky 1.třídy:

 – přezůvky, aktovka, pouzdro (pero -Tornádo nebo bombičkové – ale až později, NE mazací, ořezané tužky č. 2 (2ks), pastelky (min.10 ks) – doporučuji Maped, malé        pravítko, guma, fixy, strouhátko s krytkou)

– do tělesné výchovy:  tepláky (kraťasy),tričko, mikina, sportovní obuv s bílou podrážkou 

– do výtvarné výchovy: zástěra, lepidlo a nůžky

Další pomůcky do výtvarné výchovy, pracovní sešity a učebnice dostanou.

Prázdniny od 1. července do 31. srpna 2020

Všichni zaměstnanci školy přejí žákům nádherné prožití letních prázdnin 🙂

Zápis do školní družiny pro školní rok 2021/2022

se bude konat v pondělí 14.6.2021 ráno od 6,000-8,30 hod. a  odpoledne od 12,00 -16,00 hod. v prostorách školní družiny.

Vychovatelky ŠD

Přihlášky na školní autobus pro školní rok 2021/2022

Žákům 1. – 4. třídy byly rozdány přihlášky na školní autobus.  V případě zájmu prosím o vyplnění a odevzdání přihlášky třídnímu učiteli do  25.6. 2020 . Děkuji.

Vedení školy

Čestné prohlášení o negativním testu Covid 19 - návod na vygenerování v systému Bakaláři

Vytvoření čestného prohlášení je snadné. Stačí se jen přihlásit do webové aplikace Bakaláři (záložka PRO RODIČE-ZNÁMKY  a přihlásit se do bakalářů), na horní liště kliknout na tlačítko Potvrzení COVID-19 a sestavu vytisknout. Pak už zbývá jen doplnit požadované údaje.

Aktualizace - dokumentu pro práci v MS Teams

Informace platné od 24. května 2021

do školy nastupují již všichni žáci, tedy žáci z 1.- 9. třídy, výuka dle platného rozvrhu hodin Nadále platí, že přítomnost žáků na prezenční výuce je podmíněna testováním 1x týdně a  zakrytím nosu a úst (zdravotnickou roušky nebo respirátorem)  všichni žáci se budou testovat pouze 1x týdně, a to vždy v PONDĚLÍ, a to podle…

Informace platné od 17. května 2021

Od 17.5. 2021 nastupuje celý 1. stupeň, výuka dle rozvrhu hodin. Testují se v tělocvičně pouze v pondělí, a to následovně: Žáci 1.- 4. třídy  se testují od 6,00 do 7,40 hod. Žáci 5. třídy se testují od 7,50 hod. Od 17. 5. 2021 pokračuje  2.stupeň v rotaci – prezenční výuka ve škole je  7.A+7.B+9 ,  třídy…

Informace platné od 10. května 2021 – pro žáky 2. stupně a pro děti z MŠ

Žáci 1.stupně pokračují v již nastaveném rotačním systému beze změny. Od 10. května se také otevře mateřská školka Koukolná a Střed pro všechny děti, bude fungovat v plném rozsahu. Děti budou bez roušek a  nebudou testovány. Od 10. května 2021 bude zahájena i prezenční výuka žáků 2. stupně v rotačním systému, a to následovně: 1.cyklus…

Zápis do MŠ Koukolná a MŠ Střed: 3. – 7. květen 2021

dítě do MŠ můžete zapsat od 3. – 7. května 2021 vzhledem k epidemiologické situace bude zápis mít pouze formální část, tj. bez osobní přítomnosti dětí ve škole vyplněné formuláře odevzdávejte od 3. – 7. května 2021 (na formuláře odevzdané před termínem nebude brán zřetel) v případě dotazu pište na email nebo volejte: a) MŠ…

Otevírání školy od 12.dubna 2021

základní škola – ZÁKLADNÍ INFORMACE K NÁSTUPU  –  informace zde mateřská škola Koukolná – informace zde mateřská škola Střed – informace zde Do mateřských školek nastoupí pouze předškoláci a děti rodiče z IZS (testování bude probíhat v budově MŠ). Další informace připravujeme. Žáci 1.stupně se budou střídat v rotační výuce následovně: 1.týden od 12.4.  do 16.4.…