Vítejte na webové prezentaci ZŠ a MŠ Dětmarovice

Kontakt

Základní škola

IČO: 73184501
Email: skola@zsdetmarovice.cz

Telefon: +420 596 550 164

ID datové schránky : x4amcpe

Školní jídelna

Telefon: +420 596 550 174

Email: jidelna@zsdetmarovice.cz

Mateřská škola Koukolná

Telefon: +420 596 550 125

Email: mskoukolna@zsdetmarovice.cz

Mateřská škola střed

Telefon: +420 596 550 102

Email: msstred@zsdetmarovice.cz

Porucha - nefunkční telefonní spojení

Omlouváme se, ale z důvodu zasažení bleskem  jsou telefonní čísla na základní školu a do jídelny nefunkční.

Na opravě se pracuje.

Děkujeme vedení školy

Informace k úhradě stravného pro šk. rok 2020/2021

Podrobné informace k úhradám stravného pro školní rok 2020/2021 naleznete v tomto dokumentu.

Žádost o bezhotovostní platbu je ke stažení zde.

Možnosti odevzdávání žádosti o bezhotovostní platby + potvrzení o zřízení souhlasu s inkasem:

a) osobně vedoucí školní jídelny

b) elektronicky – naskenované dokumenty zašlete na email: jídelna@zsdetmarovice.cz

c) schránka u školy

d) datová schránka – ID datové schránky: x4amcpe

Termín  odevzdání žádosti o bezhotovostní platby + potvrzení o zřízení souhlasu s inkasem: do 31.7.2020.                                                                Vedoucí školní jídelny

Informace - k vrácení přeplatků za stravné a školní družinu

Informace – vrácenky stravné

Zákonní zástupci hradící stravné hotovostně, můžete si vyzvedávat vrácenky za stravné za měsíc 3/2020.

Vrácenky – stravné – v době od 7,30 do 12 hod. u vedoucí ŠJ od 15.6.2020

Vrácenky – stravné – v době od 8 do 14 hod. u vedoucí MŠ od 16.6.2020.

Zákonným zástupcům hradícím stravné bezhotovostně – inkasem byly vrácenky zaslány na účet.

Informace – vrácenky za úplatu za školné v MŠ

 Zákonní zástupci můžete si vyzvedávat přeplatky na školném  v  MŠ – od 16.6.2020 v době od 8 do 14 hod. u vedoucí MŠ.

Informace – úplata za školní družinu

U žáků, kteří budou navštěvovat školní družinu i ve školním roce 2020/21,  bude přeplatek úplaty za školní družinu ze školního roku 2019/2020 převeden do záloh na měsíce září až listopad 2020.

Zákonným zástupcům žáků, kteří již nebudou navštěvovat školní družinu ve školním roce 2020/21, bude přeplatek vrácen.

Zápis do školní družiny a přihláška na školní autobus pro školní rok 2020/2021

Zápis do školní družiny  se bude konat v termínu od 10.-15.června 2020. Podrobné informace k zápisu jsou v tomto dokumentu.  Zápisový lístek do školní družiny ke stažení je zde.

Ve stejném termínu od 10.-15.června 2020 se budou přijímat přihlášky na školní autobus (přihláška zde).  Způsob odevzdávání přihlášek je stejný jako u školní družiny (do schránky školy u hlavního vchodu, naskenovaný emailem nebo vyučujícímu skupiny).

Ředitelské volno

Ve smyslu §24, odst.2, zákona č. 561/2004Sb. vyhlašuji pro žáky ředitelské volno, a to ve dnech 29.6.2020 a 30.6.2020. Vysvědčení bude rozdáno v pátek 26.6.2020 mezi 8,00 až 10,00 hodinou třídními učiteli. V Dětmarovicích, dne 4.6.2020    Mgr. Robert Lindert, ředitel školy

Rozdávání vysvědčení

Vysvědčení bude rozdáno v pátek 26.6.2020 mezi 8,00 až 10,00 hodinou třídními učiteli před budovou školy. Prosím, aby při předávání vysvědčení měli žáci, zákonní zástupci nasazeny roušky. Poslední možnost vyzvednutí oblečení a přezůvek ze šaten.

Vyzvedávání věcí žáků ze školy a školní družiny

je možné od 10.6.2020 do 16.6.2020 od 7,00 – 12,00 hod. Poslední možnost vyzvednutí věcí je 26.6.2020 v den vysvědčení. Všechny věci žáků i z družiny jsou v šatně třídy žáka. Prosím o jejich vyzvednutí. V případě dalších informací kontaktujte třídního učitele. Vedení školy

Informace o způsobu hodnocení

za 2. pololetí školního roku naleznete zde: Pravidla hodnocení výsledků vzdělávání pro ZŠ Dětmarovice za 2. pololetí školního roku 2019/2020  a také na záložce škola – úřední deska – dokumenty. Mgr. Robert Lindert, ředitel školy 

Informace k postupnému otevírání ZŠ a MŠ​

Žáci 2. stupně, kteří nastoupí ke konzultacím dne 8.6.2020 (třída 6.A a 6.B) a  9.6.2020 (7. a 8. třída) , v den nástupu odevzdají podepsané pokyny k nástupu žáků a čestné prohlášení. Žáci 1.stupně, kteří nastoupí od 25.5.2020 do školy, jsou rozděleni do skupin. Informace o zařazení do skupiny zašlou třídní učitelé zákonným zástupcům emailem. Zde přikládám informace pro…

Úřední hodiny od 25.5.2020

  pondělí – pátek  7,00 – 13,00 hod.                                     email: skola@zsdetmarovice.cz; telefon: 596550164     

Samostatná práce a domácí úkoly pro žáky:

Všem děkujeme za plnění domácích úkolů v době uzavření školy.   

Z důvodu nástupu žáků 1. stupně do školy je pozměněna tabulka časů pro  videohovory přes Skype popř. WhatsApp (zde odkaz na tabulku s přihlašovacími údaji). Upozorňuji, že pro některé třídy poskytuje výuku jiný vyučující.  Tato výuka bude probíhat jen do 18.6.2020. Dne 19.6.2020 proběhne závěrečná klasifikační porada .

Informační letáky vytvořeny ve spolupráci Moravskoslezského kraje a školním psychologem ze ZŠ v Ostravě na téma: Koronavirus aneb psychická hygiena a tipy na domácí vzdělávání  a  Koronavirus-otázky a odpovědi pro malé školáky

Při plnění domácích úkolů a samostudia prosíme zákonné zástupce, aby kontrolovali činnost žáků a v rámci možností plnili zadané úkoly. V případě dotazu nebo jakékoliv informace kontaktujte příslušného učitele emailem (viz emaily na záložce zaměstnanci). Pokud máte úkol vypracovat a řešení zaslat učiteli na email, prosím o splnění úkolu nebo o sdělení s čím máte problém. V případě delšího trvání uzavření školy budou přidávány nové úkoly.

 třída 1.               třída 4.              třída 6.B

třída 2.              třída  5.A           třída 7.

třída 3.A            třída 5.B            třída 8.

třída 3.B            třída 6.A            třída 9.

Pokud se Vám nedaří některý dokument otevřít nebo vytisknout pošlete informaci na email: staskova@zsdetmarovice.cz   

                   Mgr. Robert Lindert, ředitel školy