Vítejte na webové prezentaci ZŠ a MŠ Dětmarovice

Kontakt

Základní škola

IČO: 73184501
Email: skola@zsdetmarovice.cz

Telefon: +420 596 550 164

ID datové schránky : x4amcpe

Školní jídelna

Telefon: +420 596 550 174

Email: jidelna@zsdetmarovice.cz

Mateřská škola Koukolná

Telefon: +420 596 550 125

Email: mskoukolna@zsdetmarovice.cz

Mateřská škola střed

Telefon: +420 596 550 102

Email: msstred@zsdetmarovice.cz

Prázdniny od 1. července do 31. srpna 2020

Všichni zaměstnanci školy přejí žákům nádherné prožití letních prázdnin 🙂

Školní jídelna - důležitá informace

Školní jídelna žádá rodiče, kteří chtějí odhlásit oběd v den vysvědčení 30.6.2021, aby tak učinili prostřednictvím telef. čísla 596550174  nebo prostřednictvím emailu jidelna@zsdetmarovice.cz , a to nejpozději do 21.6.2021.

Děkuji vedoucí ŠJ Mandátová.

Zápis do školní družiny pro školní rok 2021/2022

se bude konat v pondělí 14.6.2021 ráno od 6,000-8,30 hod. a  odpoledne od 12,00 -16,00 hod. v prostorách školní družiny.

Vychovatelky ŠD

Přihlášky na školní autobus pro školní rok 2021/2022

Žákům 1. – 4. třídy byly rozdány přihlášky na školní autobus.  V případě zájmu prosím o vyplnění a odevzdání přihlášky třídnímu učiteli do  25.6. 2020 . Děkuji.

Vedení školy

Informace platné od 24. května 2021

 • do školy nastupují již všichni žáci, tedy žáci z 1.- 9. třídy, výuka dle platného rozvrhu hodin
 • Nadále platí, že přítomnost žáků na prezenční výuce je podmíněna testováním 1x týdně a  zakrytím nosu a úst (zdravotnickou roušky nebo respirátorem) 
 • všichni žáci se budou testovat pouze 1x týdně, a to vždy v PONDĚLÍ, a to podle rozpisu (viz příloha-testovani-rozpis) :

1. –  4. třída  beze změny v tělocvičně od 6,00 hod. do 7,45 hod.

5. – 9. třída ve své třídě:  v daný čas budou žáci vstupovat do budovy školy, pak do šatny a do třídy, kde se budou testovat

5. třída            vstup žáků do budovy v 7.35 hodin  

6. třída            vstup žáků do budovy v 7.35 hodin

7.A  třída         vstup žáků do budovy v 7.40 hodin

7.B třída          vstup žáků do budovy v 7.40 hodin

8. třída            vstup žáků do budovy v 7.45 hodin

9. třída            vstup žáků do budovy v 7.45 hodin

 • ostatní dny (úterý -pátek)  vstupují žáci do školy průběžně od 7,30hod.
 • ŠKOLNÍ DRUŽINA – režim bude stejný, jak minulý týden (od 17.5.2021)
 • obědy pro žáky, kteří jsou ve škole, jsou automaticky přihlášeny; rodič odhlašujete obědy žáka v případě, pokud žák není ve škole nebo nemá zájem o oběd.

Vedení školy

Čestné prohlášení o negativním testu Covid 19 - návod na vygenerování v systému Bakaláři

Vytvoření čestného prohlášení je snadné. Stačí se jen přihlásit do webové aplikace Bakaláři (záložka PRO RODIČE-ZNÁMKY  a přihlásit se do bakalářů), na horní liště kliknout na tlačítko Potvrzení COVID-19 a sestavu vytisknout. Pak už zbývá jen doplnit požadované údaje.

Informace platné od 17. května 2021

Od 17.5. 2021 nastupuje celý 1. stupeň, výuka dle rozvrhu hodin.

Testují se v tělocvičně pouze v pondělí, a to následovně:

Žáci 1.- 4. třídy  se testují od 6,00 do 7,40 hod.

Žáci 5. třídy se testují od 7,50 hod.

Od 17. 5. 2021 pokračuje  2.stupeň v rotaci – prezenční výuka ve škole je  7.A+7.B+9 ,  třídy 6.+8. mají distanční výuku

Žáci 7.A+7.B+9. třídy se testují se v tělocvičně  v PONDĚLÍ od 7,50 a ve  ČTVRTEK  od 7,30 hod., po testování půjdou do tříd a budou pokračovat ve výuce

Školní družina  funguje následovně (platí pro ranní i odpolední družinu)- již běžný režim, 

 – děti z družiny vstupují do školy přes družinu a jdou do daných tříd,  MIMO DEN TESTOVÁNÍ (PONDĚLÍ), kdy vstupují přes tělocvičnu

1.třída v družině 

2.třída v družině

3.třída  ráno bude ve své 3. třídě a odpoledne bude v 1. třídě

4.A +4.B  spojena a bude ve 4.A třídě

Žáci se učí podle rozvrhu (tělesná výchova pouze ve venkovních prostorech).

Obědy pro žáky, kteří jsou ve škole, jsou automaticky přihlášeny.

Rodič odhlašujete žáka v případě, pokud žák není ve škole nebo nemá zájem o oběd.

Informace platné od 10. května 2021 - pro žáky 2. stupně a pro děti z MŠ

Žáci 1.stupně pokračují v již nastaveném rotačním systému beze změny.

Od 10. května se také otevře mateřská školka Koukolná a Střed pro všechny děti, bude fungovat v plném rozsahu. Děti budou bez roušek a  nebudou testovány.

Od 10. května 2021 bude zahájena i prezenční výuka žáků 2. stupně v rotačním systému, a to následovně:

1.cyklus – od 10.5. – 14.5 2021 (liché týdny)  – na prezenční výuku do školy nastoupí 6. + 8. třída a s nimi pokračuje v rotaci 1. + 2. + 3.třída, ostatní třídy mají distanční výuku

2.cyklus – od 17.5. – 21.5.2021 (sudé týdny) – na prezenční výuku do školy nastoupí 7.A + 7.B + 9.třída a s nimi pokračuje v rotaci 4.A + 4.B + 5.třída, ostatní třídy mají distanční výuku

V případě změny v epidemiologické situaci a na základě nařízení MZD  a MŠMT může dojít ke změně, o které Vás budeme zde informovat.

Podrobnější informace k nástupu a testování pro žáky 2.stupně zde a byly také poslané zákonným zástupcům emailem.

Nástup do základní školy je podmíněn plošným testováním žáků a zaměstnanců základní školy v prostoru tělocvičny. 

Zaměstnanci a žáci 1. stupně se testují pouze v pondělí a to již v zaběhnutém režimu.

Žáci 2. stupně se budou testovat v pondělí a ve čtvrtek v tělocvičně u paní Branné, a to následovně:

6.třída + 7.A se bude testovat od 7,15 hod.

8.třída + 7.B se bude testovat od 7,35 hod. 

9.třída se bude testovat od  7,50 hod.

DODRŽUJTE PROSÍM ČASY PRO TESTOVÁNÍ !

Informace (včetně odpovědí na nejčastější dotazy)  k testování najdete na stránce: 

Testování se neprovádí u osob, kterým od prvního RT-PCR testu s pozitivním výsledkem, neuplynulo více než 90 dnů. Tuto skutečnost musí osoba prokazatelně doložit (např. potvrzení od lékaře, lékařská zpráva, zpráva z laboratoře v listinné nebo elektronické podobě). Pokud ji škole nedoloží, tak se účastní testování podle harmonogramu školy.

Vedení školy

Zápis do MŠ Koukolná a MŠ Střed: 3. - 7. květen 2021

 • dítě do MŠ můžete zapsat od 3. – 7. května 2021
 • vzhledem k epidemiologické situace bude zápis mít pouze formální část, tj. bez osobní přítomnosti dětí ve škole
 • vyplněné formuláře odevzdávejte od 3. – 7. května 2021 (na formuláře odevzdané před termínem nebude brán zřetel)
 • v případě dotazu pište na email nebo volejte:

a) MŠ Koukolná – ved. učitelka paní Bursová –  email: mskoukolna@zsdetmarovice.cz   tel.: 596550125 

b) MŠ Střed – ved. učitelka paní Ostrówková – email: msstred@zsdetmarovice.cz   tel. 596550102

Přílohy:

Vedení školy

Termíny testování žáků 9. třídy a 5. třídy, kteří konají přijímací zkoušky (JPZ nebo školní zkoušky)

Dle posledních pokynů, které přišly z MŠMT a na základě mimořádného opatření MZ  (viz příloha zde) budeme testovat žáky takto:
 • 9. třída – 27. dubna 2021 od 8,00 hod. – 8,30 hod., pokud má žák školní termín zkoušky jiný než JPZ- prosím o sdělení termínu školní zkoušky a domluvíme se jiném termínu testování.
 • 5. třída – 29.dubna 2021 od 8,00 hod. – 8,30 hod . případně v pondělí 3.5.2021 při povinném testování při rotační výuce 
Škola Vám pak vydá potvrzení o provedeném testování.
Podrobné informace najdete v dokumentu MŠMT – prosím o jeho přečtení – daný dokument zde.
 Z dokumentu MŠMT: testovat se nemusí ten, kdo prodělal onemocnění COVID-19 a od potvrzeného pozitivního testu neuběhlo 90 dní. Potvrzení s datem zjištění pozitivního testu musí vydat dětský lékař nebo daná laboratoř. Nebo pokud  budete mít potvrzení o provedení PCR testu, který není starší 7 dní.
Jestliže se někdo nemůže dostavit v daném termínu, prosím zavolejte do školy na tel. 59550164 – paní Stašková nebo paní Branná a domluvíme se na jiném datu nebo v jinou dobu.
Stašková, zástupce ředitele a výchovný poradce

Otevírání školy od 12.dubna 2021

základní škola – ZÁKLADNÍ INFORMACE K NÁSTUPU  –  informace zde

mateřská škola Koukolná – informace zde

mateřská škola Středinformace zde

Do mateřských školek nastoupí pouze předškoláci a děti rodiče z IZS (testování bude probíhat v budově MŠ). Další informace připravujeme.

Žáci 1.stupně se budou střídat v rotační výuce následovně:

1.týden od 12.4.  do 16.4. 2021   do školy nastoupí  1. třída, 2.třída a 3. třída;  ostatní třídy pokračují v distanční výuce 

2.týden od 19.4. do 23.4. 2021 do školy nastoupí 4.A třída, 4.B třída a 5. třída;  ostatní třídy pokračují v distanční výuce

Dle upraveného manuálu Provoz škol od 12.4.2021 škola otevírá i třídu  (školní družinu)  pro děti rodičů IZS (vybrané profese) pro žáky 1.stupně v době, kdy mají distanční výuku (více -viz základní informace k nástupu bod E).

Školní družina bude fungovat od 6,00 – 16,00hod., školní autobus  – běžný provoz – ranní i odpolední spoj.

Nástup do základní školy je podmíněn plošným testováním žáků a zaměstnanců základní školy v prostoru tělocvičny.

Informace (včetně odpovědí na nejčastější dotazy)  k testování najdete na stránce: 

Testování se neprovádí u osob, kterým od prvního RT-PCR testu s pozitivním výsledkem, neuplynulo více než 90 dnů. Tuto skutečnost musí osoba prokazatelně doložit (např. potvrzení od lékaře, lékařská zpráva, zpráva z laboratoře v listinné nebo elektronické podobě). Pokud ji škole nedoloží, tak se účastní testování podle harmonogramu školy.

Vedení školy

Zápis do 1.třídy bude v termínu od  12.-16. dubna 2021

 • dítě do 1. třídy můžete zapsat od 12.4. do 16.4.2021
 • vzhledem k epidemiologické situace bude zápis mít pouze formální část, tj. bez osobní přítomnosti dětí ve škole
 • vyplněné formuláře odevzdávejte od 12. – 16. dubna 2021 (na formuláře odevzdané před termínem nebude brán zřetel)
 • v případě dotazu pište na email: staskova@zsdetmarovice.cz nebo branna@zsdetmarovice.cz  nebo volejte na tel.č.: 596550164 (sekretariát)

Přílohy: 

Vedení školy

Informace pro děti z mateřské školky a žáky ze školní družiny

 • děti (předškoláci) z mateřské školky: úkoly a pracovní listy pro předškoláky najdete na záložce – mateřská škola – v aktualitách dané školky : MŠ Koukolná – zde, MŠ Střed – zde
 • žáci ze školní družiny:  na své záložce školní družina –  aktuality (odkaz) najdete tvoření pro zájemce

Aktualizace - dokumentu pro práci v MS Teams

Tělocvična + školní hřiště

Tělocvična je z rozhodnutí vlády uzavřena. Sportovní areál školy –  je možno používat do kapacity, která je dána nařízením Vlády ČR.

Vedení školy

Od 1.3. 2021 z nařízení vlády je uzavřena základní škola i obě mateřské školy

distanční výuka pro předškoláky – na stránkách pro MŠ Koukolná – aktuality a pro MŠ Střed – aktuality distanční výuka 1. – 9. třída – rozvrhy výuky vloženy do příslušné třídy na záložce pro rodiče – distanční výuka obědy byly žákům automaticky odhlášeny žáci mají nárok na dotovaný oběd, v případě zájmu nahlásíte den předem…

Volby do školské rady + jmenování nových členů

Jmenování členů školské rady z řad zákonných zástupců: Dne 16.2.2021 na základě paragrafu 167, bodu 5 školského zákona jmenoval ředitel školy členy školské rady z řad zákonných zástupců (viz přiložené oznámení). Oznámení o výsledku 2. kola voleb do školské rady z řad zákonných zástupců nezletilých žáků ze dne 12.2.2021: Volby do školské rady proběhly dne…

Přihlášky na střední školy a víceletá gymnázia

předvyplněné přihlášky a zápisové lístky si zákonný zástupce  vyzvedne na sektretariátě: ve čtvrtek 4.2.201 od 6,00 – 16,00 hod.  nebo  v pátek od 7,00 – 12,00 hod.   z důvodu mimořádných opatření bude informačních schůzka ohledně přihlášek na střední školy a víceletá gymnázia formou online – přes účty žáků a přes speciálně vytvořený tým “přihlášky” v MS…

Informace k vydávání výpisu z vysvědčení za 1. pololetí

Na základě  Opatření obecné povahy  č.j. MSMT-46545/2020-1, o předávání vysvědčení nebo výpisu z vysvědčení za 1.pololeti školního roku 2020/2021 na základních školách, středních školách, konzervatořích a základních uměleckých školách se prodlužuje termín pro předání žákům až na dobu, kdy bude možná jejich osobní přítomnost na vyučování. Žáci 3.-9. třídy obdrží výpis z vysvědčení za 1.pololetí…

Informace k výuce od 4.1.2021

1.třída a  2.třída  prezenční výuka ve škole družina má běžný provoz ( 6,00 – 16,00 hod.) školní autobus jezdí ráno dle rozpisu a odpoledne pouze ve 13,45 hod.  obě třídy budou chodit přes vchod do školní družiny žáci budou mít nasazenou roušku po celou dobu  pobytu ve škole i školní družině (doporučujeme 3 roušky denně,…

Dne 21.12. a 22.12.2020 je základní škola uzavřena – žáci mají volno

Opatřením MŠMT jsou dny  21.12. a 22.12. vyhlášeny jako dny volna – dny boje proti covidu. (https://www.msmt.cz/aktualni-zmeny-v-oblasti-skolstvi) Na tyto dny byly obědy všem žákům odhlášeny. Rodiče mohou po oba dny čerpat ošetřovné (více informací na stránkách  ČSSZ). Vedení školy